Gotländska skrinhankar från folkvandringstid.

Under 400- och 500-talen e. Kr. lät man på Gotland icke sällan den döde få med sig i graven ett skrin av trä. Själva träet har nu givetvig i påträffade gravar förmultnat eller — i de fall där gravseden var bränning — omedelbart förbränts, men bronsbeslagen, d. v. s. hanken och märlorna, finnas stundom bevarade. I senaste numret av Fornvännen har professor Birger Nerman skrivit en synnerligen uttömmande och intressant redogörelse för de fynd av sådana, som man påträffat i gotländska gravar. Förteckningen, som åskådliggöres genom talrika illustrationer, upptar fynd från Lau, Hablingbo, Grötlingbo, Linde, Halla, Fide, Västkinde och Vallstena socknar. Han ingår även på. en systematisk granskning av de olika stilar, som därvid äro representerade.
I samma nummer av tidskriften har prof. Martin Olsson skrivit en utförlig uppsats om en grupp runda kastaler från romansk tid på Sveriges östkust och har därvid också i förbigående gjort några jämförelser med de gotländska kastalerna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Väghinder.

Enligt anmälan kommer omläggning af flera större och mindre broar å landsvägen emellan Sibbjens i Wamlingbo socken och Hoburgen att verkställas onsdagen och torsdagen 29 och 30 uti innevarande månad, då sagde väg blir ofarbar. Likaledes komma torsdagen 30 i denna i denna månad en bro å landsvägen emellan Andersgift i Fide och s. k. Stenkalle qvior i Öija socken, att omläggas, då vägen genom Fide i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Knut Gudmund Henrik Hugo Wennemo.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Kapten.

F. i Fide, Gotl. län, 1841 19/9. Stud. i Upps. 60. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. (Gotl. inf.-reg.) 61; löjtn. 67; v. komm.-landtmätare 74; komm.-landt-mätare i Gotl. län 85-1906; kapten 76; afsked med tillst. att såsom kapt. kvarstå i reg. reserv 94; befälhafvare vid Burgviks rullföringsområde 02-06; afsked ur reserven 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Till nya kronoombud

ha förordnats: i Stenkyrka och Tingstäde folkskollärare O. Bolin (efter löjtn. C. O. Pettersson), i Östergarn och Gammelgarn folkskoll. A. D. Gardell (efter lotsförman N. E. Garnström), i Vall, Hogrän och Atlingbo nämdeman K. V. Palmqvist (efter folkskoll. D. Hallgren), i Havdhems pastorat landstingsman Aug. Jacobsson (efter serg. H. Levander), i Öja pastorat stationsinspektör Sven Stengård (efter folkskoll. D. Gadd) och i Vamlingbo pastorat lantbr. O. Wessman, Fidenäs (efter handl. C. A. Wessman).

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Persson, Bengit Rudolf Johan, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Lasses, Burgsvik. Född den 8 mars 1911 i Fide. Föräldrar: Rudolf Persson o. h. h. Emma f. Larsson. Gift 1938 med Majen Thomasson. Medlem i gillet sedan 1926, kassör sedan 1936, tidigare medlem i Fide skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Karlsson, Karl Oskar Svante, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Unghanse, Burgsvik. Född den 2 juni 1893 i Fide. Föräldrar: August Karlsson o. h. h. Matilda f. Holmkvist. Gift 1920 med Anna Nilsson. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Jakobsson, Elof Karl Hugo, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Burge, Burgsvik. Född den 27 februari 1913 i Fide församling. Föräldrar: Hugo Jakobsson o. h. h. Maria f. Svensson. Gift 1936 med Signe Veström. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Wennerström, Axel K. J., Handelsbiträde.

Havdhems skyttegille.
Lingvide, Havdhem. Född den 25 juli 1900 i Fide. Föräldrar: Jakob Wennerström o, h. h. Josefina Wennerström. Gift 1929 med Berta Lindstrom. Medlem i gillet sedan 1932, kassör sedan 1939, tidigare medlem i Fide skytteförening. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Havdhems skyttegille.

Persson, Karl Olov Gustav, Lantbrukare.

Havdhems skyttegille.
Hestlunds, Havdhem. Född den 24 oktober 1897 i Fide. Föräldrar: Per Persson o. h. h. Matilda f. Rosengren. Gift 1923 med Mimmi Magnusson. Medlem i gillet sedan 1920, tidigare medlem i Fide skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Havdhems skyttegille.