Idrott och Sport.

Visby värst i folkskole-DM.
218 folkskoleungdomar från Bunge 1 norr till Vamlingbo i söder deltog i gårdagens finaltävlingar i fri idrott på Gutavallen i skolidrottssektionens regi. Resultaten var i stort sett goda, och det bjöds på flera spännande strider.
Årets inteckningar 1 de tre vandringsprisen togs av klasser i Visby folkskola. Hr Bergqvists klass 4 B fick sålunda en i Visby folkskolestyrelses vpr., hr Enkvists 7 A en 1 Gotlands Allehandas (i stafett för pojkar) och fru Uhrs 7 D en i Gotl. idrottsförbunds (för flickor).
Tävlingarna tog allt som allt cirka 3 timmar i anspråk, och det säger sig självt att det var liv och rörelse, för att inte säga stim …

Trekamp, individuellt:
Gossar:
10 år:
1) Leif Larsson, Visby 4B, 2,910 p., 2) Ulf Johansson, Visby 4B, 2,802.
11 år:
1) Lars-Gunnar Kjellberg, Bunge, 2,775, 2) Lars-Inge Olofsson, Visby 5C, 2,756.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte kyrksk., 3,098. 2) Nils Havdelin, Väskinde, 2,740.
13 år:
1) Laurentz Gadd, Visby 7A, 3,105, 2) Åke Hansson, Eksta, 3,035.
1.4 år:
1) Eric Lindgren, Klinte h. folksk., 2,397, 2),Bertil Eriksson; Visby folksk., 2.145.
Flickor:
10 år:
1) Anita Larsson, Visby 4E, 2,407, 2) Rosita Wulff, Slite, 2,383.
11 dr:
1) Gudrun Malmqvist, Lokrume, 2,547, 2) Gunhild Josefsson, Guldrupe, 2,541.
12 år:
1) Lilian Karlsson, Slite, 2,718, 2) Rubi Svensson, Visby 6B, 2,707.
13 år:
1) Margit Sandelius, Slite, 2,689, 2) Svea Josefsson, Guldrupe, 2,676.
14 år:
1) Kerstin Wahlgren, Klinte h. folkskola, 2,719, 2) Stina Pehrsson, d:o, 2,575.
Löpning 60 m.:
Pojkar:
10 år:
1) Leif Larsson, Visby 4B, 9,1.
11 år:
1) Lars Gunnar Kjellberg, Bunge, 9,0, 2) Lars Inge Olofsson, Visby 5C, 9,1.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ksk., 8,4, 2) Hans Christer Lindberg, Bunge, 8,9, Bernt Johannisson, Bunge, 8,9.
13 år:
1) Karl Erik Karlsson, Fole, 8,3, 2) Laurentz Gadd, Visby 7A, 8,4.
14 år:
1) Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 8,7, Sune Nilsson, Hemse, 8,7.
Flickor:
10 år:
1) Marie-Louise Engström, Visby 4C, 9,1, 2) .Ingrid Steffen, Visby 4F, 9,7.
11 år:
1) Gudrun Malmkvist, Lokrume, 9,3, 2) Berit Pettersson, Visby 5B, 9,8.
12 år:
1) Ulla Jakobsson, Guldrupe, 9,5, 2) Gun Othberg, Slite, 9,6, Solveig Lundgren, Visby 6A, 9,6, Erna Tellström, Öja, 9,6.
13 år:
1) Viviann Dahlbom, Fole, 9,0, Svea Josefsson, Guldrupe, 9,0, Margit Sande1 lius, Slite, 9,0.
14 år:
1) Kerstin Wahlgren, Klinte h. fsk., 8,6, 2) Ingegerd Ahlqvist, d:o, 8,9.
Längdhopp:
Pojkar:
10 år:
1) Ulf Johansson, Visby 4B, 365 cm., .2) Leif Larsson, Visby 4B, 356.
11 år:
1) Lars Gunnar Kjellberg, Bunge, 375, 2) Lennart Johannisson, d:o, 371.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ksk., 418, 2) Nils Havdelin, Väskinde, 399.
13 år:
1) Laurentz Gadd, Visby 7A, 454, 2) Karl Erik Karlsson, Fole, 441.
14 år:
1) Bertil Eriksson, Visby fortssk,. 402, Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 402. Flickor:
10 år:
1) Gunhild Linden, Visby 4F, 326, 2) Ingrid Steffen, Visby 4F, 315.
11 år:
1) Gunhild Josefsson, Guldrupe, 339, 2) Ingeborg Buskas, d:o, 314.
12 år:
1) Rubi Svensson, Visby 6B, 370, 2) Gunborg, Cedergren, Guldrupe, 346.
13 år:
1) Margit Sandelius, Slite, 386.
14 år:
1) Ingegerd Ahlqvist, Klinte h. fsk., 389, 2) Kerstin Vahlgren, d:o, 386.
Kast, liten boll:
Pojkar:
10 år:
1) Göte Andersson, Visby 4E, 53,04, 2) Bernt Karlsson, Visby 4E, 48,50.
11 år:
1) Bert östman, Fole, 51,00, 2) Armas Joensuu, Väskinde, 50,60.
12 år:
1) Sven Jakobsson, Klinte ks., 59,10, 2) Ture Larsson, Väskinde, 55,70.
13 år:
1) Åke Hansson, Eksta, 69,30, 2) Laurentz Gadd, Visby 7A, 67,15.
14 år:
1) Erik Lindgren, Klinte h. fsk., 52,10, 2) Ulf Wiberg, d:o, 49,70.
Flickor:
10 år:
1) Britt Jansson, Visby 4E, 29,90, 2) Judith Johansson, Visby 4E, 28,66.
11 år:
1) Barbro Nilsson, Bunge, 34,20, 2) Ingeborg Buskas, Guldrupe, 32,70.
12 år:
1) Lolly Lindell, Mästerby, 48,78, 2) Anne-Louise Wigström, Klinteh., 36,00.
13 år:
1) Sylvia Ekström, Hemse, 43,41, 2) Berit Nykvist, Hejnum, 42,28.
14 år:
1) Stina Persson, Klinte h. fsk., 41,00, 2) Kerstin Söderlund, Visby 7C, 36,30.
Trekamp, lag:
1) Visby 4B 2,625 poäng, 2) Fole 2,585, 3) Klinte h. fsk. 2,564, 4) Visby 7A 2,514, 5) Lokrume 2,492, 6) Guldrupe 2,483, 7) Eksta 2,421, 8) Bunge 5 2,421, 9) Visby 4E 2,410, 10) Hemse 7 2,395, 11) Hejnum 2,387, 12) Oja 2,374, 13) Slite 6 2,363, 14) Visby 6B 2,343, 15) Slite 7 2,307, 16) Visby 5C 2,292.
Stafett:
1) Visby 7D (fl.) 45,2, 2) Visby 7A (p.) 46,2, 3) Visby 6A (bl.) 46,4, 4) Visby 4B (p.) 46,4, 5) Guldrupe (fl.) 46,5, 6) Klinte ksk. 46,7, 7) Klinte h. fsk. 46,8, 8) Fole (bl.) 46,8, 9) Klinte ksk. 46,9, 10) Visby 6B (bl.) 46,9, 11) Visby 6C (p.) 47,0, 12) Visby 4D (bl.) 47,2, 13) Bunge (p.), 47,3, 14) Hemse ’1 (bl.) 47,3, 15) Visby 5B (bl.) 47,7, 16) Slite 6 (bl.) 47,8, 17) Eksta (bl.) 48,4, 18) Slite 6 (bl.) 48,7, 19) Klinte h. fsk. 1 (bl.) 49,0, 20) Visby 7C (fl.) 49,5, 21) Visby 4C (fl.) 49,9, 22) Visby 5C (bl.) 60,5.

42 lag till budkavle-DM.
Nästa stora orientering är DM i budkavle, som om söndag anordnas av KA 3 IF. Allt som allt är 42 lag anmälda, 35 senior- och 7 oldboys.
Vi har plockat ut 10 favoritlag i huvudklassen med namnen i den ordning de löper. Oldboysklassen förefaller så jämn att vi inte har vågat oss på att stryka någon enda treklöver. I stället tar vi med alla de anmälda lagen med deras startnummer, men utan namn.

Seniorer: 8. VIF II: F. Löfqvist, G. Löfqvist, S. Sandvall. 9. AIK I: Å. Jolby, E. Dahlin, E. Magnusson. 12. Roma I: S. Jakobsson, E. Jakobsson, B. Möller-ström. 16. A 7: Björk, Johansson, Fernestorn. 19. Visborgs OK VII: J. E. Pet’ tersson, A. F. Magnusson. 23. Bro SK: Clas Pettersson, F. Nyberg, N. Lövgren. 24. VIF I: M. Lindblad,
G. Belin, Nyqvist. 31. Slite IF I: B. Karlström, Å. Pettersson, B. Theorin. 32. AIK II: S. Strandberg, G. Lövqvist, R. Ahrling. 34. Boge IF: T. Ohlsson, I. Hansson, K.-E. Lövkvist.
Oldboys: 41. Visborgs OK. I. 42. Bro I. 43. Slite II. 44. TTK I. 45. AIK I. 46. Slita I. 47. VIF I.

Säsongstart för tyngdlyftarna.
Till fredagskvällens lyfttävlingar i NTO:s hörsal som arrangeras av Visby AIK och Visby IF har anmälts 15 lyftare från Fårösunds AK, AIK och VIF.
I fjädervikt startar: V. Malmkvist, FAK, A. Falck, VIF och E. Grevberg, AIK. Lättvikt: G. Pettersson, FAK, Werner och T. Lundin, VIF, sanit E. Widing, AIK. Mellanvikt: N. Nordström, FAK, S. Karlsson, VIF, S. Nilsson, AIK. Lätt tungvikt: G. Dahlström, FAK, L. Ödfjäll, VIF. Tungvikt: S. Blomgren, FAK, B. Abom, VIF, G. Widing, AIK.
Tävlingen är arrangerad som rekordförsök och det är inte omöjligt att det kan bli tal om rekord i någon av klasserna, trots att det är i början av säsongen.
Lyftarna kan börja väga in två timmar före tävlingarna.

Elva gotlandsföreningar får bidrag från RF.
RF:s förvaltningsutskott har nu behandlat idrottsföreningarnas ansökningar om kontantbidrag för verksamheten och elva gotländska föreningar har därvid erhållit bidrag, nämligen Grötlingbo IF, Havdhems IF, Klintehamns IK, SGU:s IF, Visby, Slite IF, Tingstäde TK, Vall IF, Visby AIK, Visby IF, Visby Manl, GF, och Visby Simsällskap, vilket innebär att samtliga sökande blivit ihågkomna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Dödsfall.

Praktiserande läkaren i Stockholm Gösta Lokrantz avled i måndags. Han var född i Lättna, Almunge socken, Stockholms län, år 1877 och blev student i Visby 1895, med, kand. i Uppsala 1901, med, lic. i Stockholm år 1906. Han var praktiserande läkare i Stockholm sedan 1911. Han har varit t. f. slottsläkare vid Drottningholm sedan 1918 och en tid t. f. överläkare vid S:t Görans sjukhus.

Civilarbetaren Herman Hagström, Rute, har avlidit i en ålder av 52 år. Han var född i Fleringe och tidigare anställd vid Ruteverken men numera i tjänst som civilarbetare i Fårösund. Som närmast sörjande efterlämnar han maka, fru Alma Hagström, f. Lundqvist, samt två söner, av vilka Georg är bilmontör och den andre är minderårig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Idrott och Sport.

Spårvägen 32 kg. bättre än Fårösund i lyft.
Dahlström har tappat formen.

En klubbmatch i tyngdlyftning utkämpades på söndagen mellan Spårvägen och Fårösunds AK i Spårvägens lokal i Brännkyrkahallen. Efter en jämn kamp i samtliga klasser slutade matchen med spårvägsvinst 1,430 kg. mot Fårösunds 1,387,5. Tävlingarnas bästa resultat gjorde Alvar Östlund, Spårvägen, i lätt tungvilrt sammanlagt 335 kg. efter serien 100 i press, 110 i ryck och 125 i stöt. Utom tävlan i bantamklasen startade Spårvägens lovande Stig Ljunggren, som attackerade klubbrekorden i klassen och lyckades förbättra tre, nämligen 72,5 i ryck, 97,5 i stöt, sammanlagt 230 kg. I övrigt blev resultaten:
Fjädervikt: 1) Åke Ljunggren, S., 237,5 kg., 2) Valter Malmkvist, F., 222,5.
Lättvikt: 1) Adolf Nilsson, S., 272,5, 2) Gunnar Pettersson, F., 270.
Mellanvikt: 1) Nils Nordström, F., 300, 2) Nils Theorin, S., 265.
Lätt tungvikt: 1) Alvar Östlund, S., 335, 2) Gustaf Dahlström, F., 302,5.
Tungvikt: 1) Yngve Karlsson, S., 315, 2) Sten Blomgren, F., 292,5.

Mot Södertörn om söndag.
Det är nu definitivt avgjort att landsdelsmatchen Gotland—Södertörn kommer att gå på Gutavallen söndag f. m., enligt vad friidrottssektionen idag meddelar.
Möjligt är att det för tre veckor sen uttagna gotländska laget blir förändrat på en eller annan punkt. Denna match blir den sjunde mellan de båda förbunden, och Gotland har revansch att fordra. Vilket vi hoppas att våra representanter går in för att ta.
Det blir anledning återkomma till årets sista tävling av större format på kolstybb.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Fårösund

Norra Gotlands Missionsförening
hade i söndags distriktsmöte i Fårösunds missionshus. Förmiddagens möte inleddes av pastor David Ramneino, som predikade anslutning till dagens text. Distriktets ordf. Vilhelm Ringbom ledde därefter dagens förhandlingar. Med anledning av att distriktet i år fyller 40 år, kommer en högtidlighet att hållas i Slite missionshus söndagen den 19 oktober. Som högtidstalare kommer distriktsföreståndaren Alvar Sporrong att medverka. Årsmötet beslöts till den 25 januari och kommer att hållas i Martebo.
Carl Bobergs vackra sång ”Till Herrens berg är ljuvt att ila” blev upptakten till eftermiddagens offentliga möte. Ordf. Ringbom inledde med välkomsthälsning, bibelläsning och bön. Pastor J. T. Karlsson predikade med värme och hänförelse över text från Ef. 6: 10-18. Distriktets sångare medverkade med sång och en kollekt på 23 kr. uppbars. Pastor Ramnemo talade till sist med utgång från 1 Kor. 13: 13. Mötet slöt med unison sång och bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Folkpartiet firar ”Frihetens dag”.

Folkpartiet kommer att söndagen den 12 oktober anordna en mönstringsdag, till vilken man som motto valt begreppet friheten, vilket i vår tid är i fara. Här på Gotland komma möten att anordnas på flera platser. I Klintehamn och Visby talar fru Eleonore Lilliehöök samt i Slite och Fårösund lektor K. Å. Mossberg. Vid mötet i Klintehamn hålles också ett enskilt samkväm för medlemmar i folkpartiet, vid vilket lantbr. Aug. Jakobsson, Allmungs, kommer att tala om aktuella kommunala spörsmål.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 September 1947
N:r 216

Hyresnämnd i Bunge?

Länsstyrelsen tillstyrker hos regeringen en framställning från Bunge kommunalnämnd att lagen om hyresreglering skall göras tillämplig inom kommunen. Det är ett antal hyresgäster i Fårösund som väckt förslaget. Deras hyror ligger nämligen 25-50 proc. högre än hyrorna för motsvarande lägenheter i Visby. Nu önskar en fastighetsägare på Fårö höja dem ytterligare genom att införa bränsletillägg. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214

Postanstalterna.

Postdirektionen hemställer hos generalpoststyrelsen, att den tillfälliga postexpeditionen i Fårösund skall utbytas mot fast sådan. Ifrågasatt utbyte av poststationen Visby 2 anses däremot inte f. n. vara motiverat. Vad poststationerna i Lärbro och Romakloster beträffar har rörelsen där numera nått en sådan omfattning, att betydande svårigheter föreligga att förena post- och järnvägsgöromålen. Direktionen undersöker f. n. möjligheterna att förhyra lämpliga lokaler för dessa båda stationer och skall, så snart sig göra låter, inkomma med förslag i ärendet till poststyrelsen. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214

Födelsedagshyllning.

Hr Rickard Nordström, Fårösund, fyllde sextio år igår och fick mottaga många hyllningar från släkt och vänner samt arbetskamrater, varjämte fackföreningen uppvaktade. Hr N. är sedan 40 år tillbaka anställd vid Bungenäs kalkbrott och är företagets äldste arbetare.

Fru Hanna Hansson, Ljugern, blev på sin 80-årsdag föremål för hjärtliga hyllningar.
Tidigt på morgonen uppvaktade en deputation från Ljugarns missionsförsamling och överlämnade genom köpman Emil Ronström en bibel samt en kontant penningsumma från församlingen samt vänner i övrigt, varvid R. höll ett varmhjärtat tal till jubilaren. Vidare talade pest. B. Edw. Persson. Dessutom hyllades 80-åringen med sång. Ardre baptistförsamling, Vite; Bandet, de närmast anhöriga samt vänner i övrigt uppvaktade under dagens lopp med blommor, bokverk, kontanter och presenter. Ett flertal telegram enände, bl. a. från Amerika.
Pigg och nyter underhöll sig 80-åringen hela dagen med gratulanter och inbjudna.

Elektrikern Gustav Lingstedt, Visby, som igår fyllde femtio år, blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar från släkt och vänner. Uppvaktningarna började tidigt på morgonen, då familjen hyllade jubilaren och överräckte ett rökbord och en blomsterkorg. Från släktingarna fick femtioåringen mottaga en kontantgåva samt blommor och från Svenska elektrikerförbundets visbyavdelning en blomsterkorg. Tidigare och nuvarande principaler hyllade hr L. gemensamt och överlämnade till honom ett presentkort, medan pastor Nils Öberg och kantor Carl Bandelin på kyrkorådets och domkyrkoklockarens vägnar överlämnade ett bokverk, ”Visbybilder från forntid och hansevälde”. Bland presenterna i övrigt märktes flera presentkort jämte en uppsättning etsade glas m. m. och från Amerika anlände ett bokverk.
Även en rad telegrafiska lyckönskningar ingingo från när och fjärran liksom en myckenhet blomsterhyllningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 september 1947
N:r 212

Högsommarvärmen

med ty åtföljande svett- och pustande fortsätter att dallra mellan husväggarna som vore vi mitt inne i rötmånaden i stället för i mitten av september. Vid lotsutkiken hade man i förmiddags 23,6 gr. i skuggan och strax före kl. 12 noterades på samma plats 27,4 gr. Från Furulund rapporteras 26 gr. och från Tingstäde 25. Även igår var det varmt, men maximitemperaturen i staden var då 23,5 gr. på eftermiddagen. Medeltemperaturen för Visby är annars för september 12,3 gr.
Bland ytterligare middagsrapporter kan nämnas att Roma hade 26 gr. i dag, Sandön hade 22, Karlsö, Fårösund och Hoburgen 20 grader.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 september 1947
N:r 212

Köpmannakongressen.

Vid årets köpmannakongress utgöres Gotlands köpmannaförbunds representanter av hrr Gösta Björstam, Visby, Sven H. Svensson, Stånga, och Åke Hultgren, Visby, med hrr Knut Ericsson, Fårösund, John Nyqvist, Burgsvik, och Sven Westberg, Klintehamn, som suppleanter.
Bland Sveriges speceri- och livsmedelshandlaref örbunds representanter märkes hr Einar Broander, Havdhem. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210