LEGALA NYHETER.

DÖDE: Flickan Ebba Anna Amalia Andersson, 2 mån., 21 dag; gossen Karl Albert Hallin, 4 år, 1 mån. och 5 dagar samt enkefru Johanna Karolina Bachér, 67 år, 3 mån. och 7 dagar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 18 Juli 1876
N:r 57

Dödsfall Johanna Karolina Bachér

Att Enkefru Johanna Karolina Bachér, född Westberg, stilla afled i Visby, Lördagen 15 Juli 1876 kl. 11 e. m., i en ålder af 67 år, 3 mån. och 7 dagar, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. 477 v. 8. 347 v. 8.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 18 Juli 1876
N:r 57

Dödsfall Josefina Lydig Pettersson.

Att min kära maka, vår moder Josefina Lydig Pettersson, f. Jakobsson, lugnt och stilla avled idag i sitt 72:a levnadsår; sörjd och saknad av oss, tillkännagives härmed.
Ganthem den 25 april 1937.
KARL PETTERSSON.
BARNEN.

Solen har dalat och dagen är slut,
stilla år klappande hjärtat.
Ljuvt är att vila från lidandet ut,
somna från allt som har smärtat.
För dem som önska följa den avlidna till graven tillkännagives att jordfästningen äger rum i Halla kyrka lördagen den 1 maj kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Legala notiser.

Lysning
till äktenskap emellan brevbäraren Folke Skoog och Tyra Hildur Linnea Karlsson, båda från Visby församling.

Döde:
Fru Anna Helena Maria Stenström f. Olsson 22 år, 7 mån., 20 dagar, f. d. tullöveruppsyningsmannen Hans Alfred Bergström 82 år, 1 mån., 3 dagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Dödsfall Josefina Lydia Pettersson.

Att min kära maka, vår moder Josefina Lydia Pettersson, f. Jakobsson, lugnt och stilla avled idag i sitt 72:a levnadsår; sörjd och saknad av oss, tillkännagives härmed.
Ganthem den 25 april 1937.
KARL PETTERSSON.
BARNEN.

Solen har dalat och dagen är slut,
stilla är klappande hjärtat.
Ljuvt är att vila från lidandet ut,
somna från allt som har smärtat.
För dem som önska följa den avlidna till graven tillkännagives att jordfästningen äger rum i Halla kyrka lördagen den 1 maj kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Dödsfall.

I Lidköping har fru Ebba Håkansson, född Nihlén, avlidit. Hon var maka till stadskamreraren Rud. Håkansson och född i Kristianstad 1873. Utom av make och son sörjes hon av syskon, däribland fru Elisabeth Gottlander i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Dödsfall Hans Alfred Bergström.

Vår käre fader f. d. Tullöveruppsyningsman Hans Alfred Bergström född den 18 mars 1855, död den 21 april 1937.
Visby den 23 april 1937.
Hilmer och Märta.
Sigrid.

Barnbarnen.

Av oss i tacksamt minne bevarad.
Jordfästningen äger rum fredagen den 27 april i Visby Domkyrkas kapell kl. 1,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Dödsfall Josefina Pettersson.

Gud har till sig hemkallat vår kära moder och farmor Josefina Pettersson som stilla avsomnade på Visby lasarett torsdagen den 22 april 1937 i sitt 87:de levnadsår, sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.
Rodarve i Hogrän den 23 april 1937.
ANNA o. ELOF PETTERSSON.
Rune, Stig, Judit, Lasse, Bengt.
EMMA o. AUGUST LARSSON.

En lott har tillfallit mig i det ljuvliga,
ett arv som behagar mig väl.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Dödsfall.

F. tullöveruppsyningsmannen H. A. Bergström har avlidit härstädes i en ålder av nyss fyllda 82 år efter endast en kort tids sjukdom. Han var född och uppväxt i Hellvi, antogs i tullverket 1875 och blev ordinarie tullvaktmästare i Slite 1893 samt förflyttades i samma befattning till Visby 1898. 1900 blev han uppsyningsman i Katthammarsvik och befordrades 1912 till tullöveruppsyningsman i Arkö, från vilken tjänst han 1 april 1922 avgick med pension. Han bosatte sig sedan i Visby, där han kort efter sin återkomst inköpte Mayska fastigheten. I tidigare år var han något år i Amerika, där han ägde en farm, som brukades av en broder, vilken sedan dog därute, och den nu avlidne ägde också på sin tid Furillen. Den nu avlidne var en hedersman, plikttrogen och omtyckt. Änkling sedan en del år tillbaka Börjes han närmast av en dotter, som varit husföreståndarinna för fadern, samt en son, ingenjör och bosatt på fastlandet, barnbarn, kamrater och många vänner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 April 1937
Nr 92

Dödsfall Margareta Elisabeth Sjöström.

Tillkännagives att vår kära Mor Margareta Elisabeth Sjöström f. Vestberg efter endast några dagars sjukdom avled i sitt 82:dra levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss.
Myrvälder, Tingstäde d. 19 april 1937.
BARN och BARNBARN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90