Dödsfall Maria Mathilda Möllerström

Att Herren i sitt allvisa råd denna dag till sig hemkallat vår kära moder Hem.-äg.-änkan Maria Mathilda Möllerström f. Alfvin, i en ålder av över 84 år; sörjd ochsaknad av oss barn, syster och svåger och övriga släktingar, det hava vi härmed den smärtsamma plikten att meddela.
Klemette i Silte den 1 dec. 1932.
Barnen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Landsbygden. Othem.

OTHEM, 26 nov.
Dödsfall. I den höga åldern av 82 år avled den 23 november änkefru Maria Gustava Nyström, född Gahne, Klints, Othem. Den avsomnade, som efterlämnar ett ljust minne, sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarns barn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Dödsfall Maria Nilsson

Tillkännagives att min kära syster Maria Nilsson avled stilla idag i sitt 81 levnadsår; djupt sörjd av mig, brorson samt vänner.
Visby den 28 nov. 1932.
Selma Thimgren, f. Nilsson.
Tage.

Omgärda med nattliga friden
Den trötta, o, grav 1 din gömma.
När natten en gång är förliden
Skall Herren sin avbild ej glömma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Dödsfall Johanna Magdalena Martell

Vår kära mor och mormor Husbondeänkan Johanna Magdalena Martell ingick den 26 nov. 1932 i den eviga vilan i sitt 90 levnadsår; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Tjängvide, Stånga den 26 nov. 1932.
Kristina o. Wilhelm Bergström.
Barnbarnen.
Sv. Ps. 488, v. 1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Dödsfall Karl Johan Pettersson

Vår käre far och morfar Snickaren Karl Johan Pettersson avled den 25 nov., i sitt 68 levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss, Syskon, släkt och många vänner.
Ljugarn den 27 nov. 1932.
Greta och Josef Karlsson.
Alf. Hillan.
Sv, Ps. 473.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Dödsfall Esther Stengård

Min maka vår moder Esther Stengård avled stilla idag.
Burgsvik den 28 nov. 1932.
Sven Stengård.
Vera och Fritz. Olle.

Jordfästningen äger rum å Krematoriet, Norra Kyrkogården, Stockholm, fredagen den 2 dec. kl. 2 e. m.
Evt. blommor kunna sändas till Krematoriet kl. 1 e. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 november 1932
N:r 277

Född och Döde.

Född:
Grovarbetaren Oscar Verner Linds dotter.

Döde:
f. Poliskonstapeln Johan Aron Bäckström 64 år, 5 mån.; 16 dagar, änkefru Emelie Charlotta Pettersson 68 år, 6 mån., 8 dager f. jordbruksarbetaren Olof Niklas Olofssom 53 år, 4 mån. 29 dagar, änkefru Maria Kristina Augusta Jacobsson 78 år, 3 mån., 17 dagar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Dödsfall Maria Kristina Augusta Jacobsson

Vår kära mor och farmor Maria Kristina Augusta Jacobsson avled stilla i dag i sitt 79:de levnadsår; innerligt sörjd och i ljust minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Visby den 24 nov. 1932.
Gerda och Artur.
Hildur och Gustaf.
Karl Gustaf och Karin.
Gunnel.

Säll den som klädd och redo står när livets aftonklocka slår.
Sv. ps. 221, v. 3.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Dödsfall Lovisa Charlotta Nordberg

Att Gud i dag till sig hemkallat min kära maka och vår moder Lovisa Charlotta Nordberg, nära 65 år gammal, sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och många vänner.
Fardhem den 23 nov. 1932.
Karl Nordberg.
Barn och Barnbarn.

Ett strävsamt liv har slocknat ut,
en flitig hand har domnat.
Din arbetsdag har tagit slut,
ditt trötta huvud somnat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Dödsfall Anna Elisabet Johanna Wahlberg

Vår kära moder Änkefru Anna Elisabet Johanna Wahlberg insomnade tisdagen den 22 nov. kl. 7,45 f. m. 81 år, 1 mån., 10 dag. gammal, innerligt sörjd och i tacksamt minne bevarad.
Wiklau den 23 nov. 1932.
Barn och Barnbarn.

Säll den, som klädd och redo står,
när livets aftonklocka slår;
vid hyddans famn, från livets strid,
han ingår i sin Faders frid.
Sv. ps. 475 v. 1.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274