Dödsfall. Mårten Ludvig Ferdinand Lyth

Tillkännagifves att f. Landtbrukaren Mårten Ludvig Ferdinand Lyth efter endast 3 dagars sjukdom afled i Wisby den 17 Februari 1874 kl. 1/2 6 e. m., i en ålder af 43 år, 5 mån., 12 dag.
Sörjd och saknad af föräldrar och syskon. Varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:o 497, v. 5.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Dödsfall. Jacob Niclas Lyth

Att f. d. Mantals-Commissarien i Gotlands Län och Wisby Stad, f. d. Stads Cassören i Wisby, Herr Jacob Niclas Lyth stilla afled på sitt hemman, Hallbjens i Guldrupe, Thorsdagen den 12 Februari, i en ålder af 79 år, 6 månader och 8 dagar; sörjd och saknad af en gammal broder, syskonbarn samt slägtingar och vänner.
Varder endast på detta sätt tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Dödsfall. Thomas Kahlström

Att den Högste efter sitt allvisa råd behagat hädankalla Hemmansegaren Thomas Kahlström vid Ekes i Bro onsdagen den 11 Februari 1874, i en ålder af 62 år, 7 månader och 26 dagar; djupt sörjd och saknad af maka, barn och barnabarn, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps. B. N:o 460, v. 11, 12, 13 och 14.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Dödsfall. Johan Fredrik Wessman

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. sjömannen Johan Fredrik Wessman, som stilla afled i Toffta den 2:dra April 1875 kl. 7 1/4 e. m. i en ålder af 73 år, 6 mån. och 6 dagar, djupt sörjd af Maka, Barn, Barnbarn samt slägtingar och vänner, varder på detta sätt tillkännagifvet.
Dav. Ps. 39 v. 5.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1875
N:r 29.

Dödsfall. Lars Bökelund

Tillkännagifves att Kyrkovärden Lars Bökelund Rovede i Fröjel stilla afled derstädes, Lördagen den 3 April 1875 i en ålder af 80 år, 8 månader och 17 dagar, sörjd och saknad af Barn och Barnbarn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Dödsfall. Johanna Maria Bachér

Tillkännagifves att framlidne Handelsbokhållaren Nils Fredrik Bachérs efterlemnade Enka Fru Johanna Maria Bachér f. Lutteman, fridfullt afled på Klintehamn Söndagen den 4 April 1875 kl. 1/2 till 3 f. m. efter en lefnad af 85 år, 5 månader och 5 dagar. Djupt saknad af barn, barnbarn, slägt och vänner.
Sv. Ps. 491: 4.

Dödsfall.
Johanna Maria Bachér

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Dödsfall. Carl Albreckt Lindegren

Härigenom har jag sorgen tillkännagifves slägtingar och deltagande vänner, att Gud genom en stilla död Lördagen den 3:dje innev. April, efter lånvarigt lidande till ett bättre lif hädankallat min älskade man Skolläraren och Kantorn i Stånga församling Carl Albreckt Lindegren, efter en lefnad af 46 år, 2 mån. och 6 dagar. Djupt sörjd och saknad af mig, 5 söner, en åldrig moder och syskon.
Stånga den 8:de April 1875.
Maria Christina Lindegren.
Sv. Ps.-B. Nr 458, v:a 13 och 14.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Dödsfall. Ulla Elisabeth Bürger

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla Fru Ulla Elisabeth Bürger, född Reetz, som stilla afed i Götheborg den 23 Mars 1875 kl. 3 e. m. i en ålder af 25 år, 11 mån. och 26 dagar, varder härmed hennes härva rande vänner tillkännagifvet.
I skolen behålla edra själar genom edert tålamod. (Luc. 21: 19.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Dödsfall. Maria Charlotta Stenberg

Tillkännagifves att Enkefru Öfverstlöjtnantskan Maria Charlotta Stenberg född Segerdahl stilla afles i Visby den 26 Mars 1875, i en ålder af 78 år 11 månader 15 dagar sörjd och saknad af barn och barnbarn.

Dödsfall.
Maria Charlotta Stenberg

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1875
N:r 25.

Dödsfall. Catharina Ferm

Att min ömt älskade maka Catharina Ferm född Bläselins lugnt och fridfullt afsomnade i Visby Onsdagen den 17 Mars 1875 kl. 7 e. m. i en ålder af 62 år 10 månader och 24 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn och barnabarn. varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
C. A. FERM.
Sv. Ps. Nr 344 v. 4.

Dödsfall.
Catharina Ferm född Bläselins

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.