Dödsfall. Gustafva Österling

Tillkännagifves att min kära maka Gustafva Österling, född Carlesson. Stilla afled i Wisby den 6 Juni 1874 kl. 11,45 f. m. uti en ålder af 48 år 4 mån. och 29 dagar.
S. Ps.b. N:o 499 v. 1.
O. S. ÖSTERLING.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Dödsfall.

Majoren i Armén, f. Kaptenen vid Gotlands Nationalbeväring, Herr Grefve Adam von Seth, afled stilla oeh fridfullt i Jönköping den 2 Juni.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45

Dödsfall. Adam von Seth

Tillkännagifves att Gud den Högste efter sitt anvisa råd behagat hädankalla Majoren i Armén, f. d. Kaptenen vid Gotlands National beväring Hr Grefve Adam von Seth, som stilla och fridfullt afed i Jönköping den 2 Juni 1874 kl. 4,50 f. m., i en ålder af 61 år, 8 mån. 19 dag, djupt sörjd och saknad af maka, 6 barn, svärmoder, syster, anhöriga och vänner.
Sv. Psb. N:o 468: v. 11, 13.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45

Dödsfall. Catharina Elisabet Hesselström

Tillkännagifves att den Högste after sitt allvisa råd behagat, efter ett långvarigt lidande, hädankalla Skomakaremästaren P. Hesselströms kära maka, Catharina Elisabet Hesselström, född Stenbom, vid Fårösund Onsdagen den 20 Maj 1874, kl. 2 e. m., i en ålder af 69 år, 8 mån. och 27 dagar; sörjd och saknad af make, barn och barnabarn.
Dav. Ps 31 v. 5.
Sv. Ps.-B. N:o 344. v. 4.

Dödsannonse

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juni 1874
N:r 44

Dödsfall. Johan Adolf Linné

Tillkännagifves att Rådmannen och Landsfiskalen Herr Johan Adolf Linné född den 23 mars 1798, stilla och fridfullt afsomnade i Wisby den 26 maj 1874, kl. 7 1/4 f. m. sörjd och saknad at maka, barn och barnbarn samt många vänner.
Sv. Ps.-b. N:o 497. v. 4, 5.

Dödsannonser

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Dödsfall. Petter Nordström

Tillkännagifves att min ömt älskade make Hemmansegaren Petter Nordström stilla afled vid L:a Norrgårda i Weskinde lördagen den 16 Maj 1874 kl. 2 f. m., i en ålder af 33 år 8 mån. 16 d. Djupt sörjd och saknad af maka barn samt slägt och vänner.
Sv. Ps.-B. N:o 477, v 8, 9.
Emma Nordström.

Dödsannonser

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 27 Maj 1874
N:r 41

Dödsfall. Johan Mathias Strömbeck

Tillkännagifves att hemmansägaren Johan Mathias Strömbeck stilla och fridfullt afsomnade vid Petsarfve i Ardre den l2 Maj 1874 kl. 1/2 8 f. m. i en ålder af 63 år 10 månader och 11 dagar djupt sörjd och saknad af maka, barn, åldriga svärföräldrar, syskon, barnabarn och många vänner.
Sv. Ps. n:o 360.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Maj 1874
N:r 38

Dödsfall. Jacob Hejdenberg

Tillkännagifves att f. Hemmansegaren Jacob Hejdenberg stilla afled på Sigdarfve i Fröjel, Lördagen den 25 April 1874 kl. 4 1/2 e. m., i en ålder at 77 år 1 mån. och 11 dag., sörjd och saknad af maka, anhöriga och vänner.
Sv. Ps. N:o 491 3, 4 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Död i Amerika.

Sigrid Hilma Bergström fr. Visby, 23 år, död i White Hall, Michigan 21 Nov.

Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2

Legala nyheter.

FÖDDE:
Sotaren C. G. Janssons dotter, och A. Englunds dotter, konsul L. Arwesons 2:ne söner, f. artilleristen J. Petterssons son, arb. C. Stenströms son.

DÖDE:
Hustru Catharina Maria Englund 31 år och hennes dotter Sofia Maria 2:ne dygn, snickaregesällen Emannel Dahlin 32 år och 11 månader gammal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 5 Januari 1876
N:r 1