Dödsfall. Ernst Gustaf Sjöberg

Att Guldsmeden Ernst Gustaf Sjöberg efter en tids svårt lidande stilla avled å Mariahemmet i dag, meddelas endast på detta sätt.
Visby den 13 okt. 1932,
Olga Sjöberg.
Barnen.
Karl-Edvard. Anna-Lisa.

Dödsannons

Jordfästningen äger rum i gravkapellet å Södra kyrkogården söndagen den 16 okt., med avgång från Epidemisjukhuset kl. 1,45 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

Dödsfall. Jakob Mathsson

Vår käre pappa Jakob Mathsson lämnade oss idag efter ett tåligt lidande nära 66 år gammal; outsägligt sörjd och saknad.
Libbenarve i Havdhem den 13 oktober 1932.
Ingrid och Edvin Mathsson.
Maria och Anders Hermansson.

Dödsannons

Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler,
somliga tidigt kallade,
andra när sol gått ner.
Sv. Ps. 660.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 oktober 1932
N:r 239

Dödsfall. Erik Svensson

Vår käre make och fader Skräddaren Erik Svensson avled hastigt i dag i en ålder av 82 år; djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Lilla Mickelgårds i Västkinde den 12 oktober 1932.
Anna Svensson.
Barn och Barnbarn.
Sv. ps, 452.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Dödsfall. Fanny Larsson

Vår kära moder Änkefru Fanny Larsson avled lugnt och stilla å Epidemisjukhuset i Visby söndagen den 9 oktober kl. 7 e. m, i en ålder av 45 år, djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Storms i Hamra den 12 okt. 1932.
Erik. Iris. Greta.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237

Dödsfall.

F. redaktionssekreteraren Johan Vestergren har i natt avlidit å Gotlands sjukhem i en ålder av 68 år.
Den bortgångne var född den 18 maj 1864 i Sanda, där fadern var hantverkare. Han genomgick högre allmänna läroverket i Visby och avlade studentexamen här 1886, det påstås med de vackraste betyg, som någonsin givits här. Därefter verkade han som privatlärare och informator, tills han år 1881 bland aderton sökande utsågs till föreståndare och ensam lärare vid Åhus privata goss-skola. Denna befattning innehade han till år 1898. Han var under tiden även inskriven som student vid Lunds universitet. År 1889 blev han också antagen till e. o. kammarskrivare i tullverket med tjänstgöring vid tullkammaren i Åhus till 1894 och därefter vid tullkammaren i Visby till 1899.
Efter återkomsten till Visby fortsatte V. samtidigt som privatlärare, till dess han år 1899 inträdde som redaktionssekreterare i Gotlands-Posten. Här kvarstannade han i två år. Efter att under ett år ha tjänstgjort som vikarierande amanuens vid domkapitlet, blev han 1902 redaktionssekreterare i Gotlänningen, där han kvarstod till år 1915. Sedan dess har han också under senare år varit lärare i stenografi vid Tekniska skolan härstädes under åren 1920—22.
Den bortgångne deltog under sin krafts dagar med iver i nykterhetsrörelsen och ingick redan som 20-årig i godtemplarlogen »De ungas förbund». — Efter återkomsten till Visby tillhörde han logen »Hoppets här» och blev sedermera ordenschef H. G. T. O. under sex av de tio år, som denna lokala självständiga orden existerade.
Johan Vestergren var en mycket begåvad, beläst och arbetsam man, som nedlade ett synnerligen plikttroget och samvetsgrant arbete i allt, vad han hade för händer. Detta präglade också hans verksamhet som tidter med grundlighet och aldrig försummad noggrannhet, Under de senare åren av sitt liv har han varit sjuklig och därför tillbringat det sista decenniet å Gotlands sjukhem. Han har dock ända till den sista tiden kunnat vara i rörelse och även med vaket intresse sysselsätta sig med sina intellektuella intressen. Vid sitt
frånfälle sörjes han närmast av maka samt två söner och två döttrar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Legala notiser.

Lysning
till äktenskap emellan chauffören Henning Gustaf Albert Pettersson och Maria Sofia Hellgren, emellan chauffören Knut Ivar Jonsson och Anna, Lisa Viktoria Heidström, samtliga från Visby Domkyrkoförsamling, samt emellan tyske undersåten köpmannen Max Wilhelm Weidtman från Altona, Tyskland och Verna Helga Charlotta Sandberg från
Visby Domkyrkoförsamling.

Död:
Flickebarnet Inga-Britt Gerda Klintberg 1 månad, 19 dagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Dödsfall. Bina Nilsson

Min älskade oförgätliga maka, vår kära lilla mamma och mormor Bina Nilsson efter en mödosam jordevandring har idag kl. 4 f. m. fått gå att vara när Herren för all tid. Hon var född den 3 nov. 1859 och sörjes av oss, släkt samt en stor vänkrets och Fardhems friförsamling.
Tack för vad du varit som maka och moder.
L. O. Nilsson.
Signe Wessman.
Märtha o. John Johansson.
Ester o. Linus Hellgren.
Barnbarnen.

Dödannons

Gud skall avtorka alla tårar.
Sv, Missonsf. sångb, 337: 2 v.
Jordfästningen äger rum i Fardhems kyrka söndagen den 16 okt. 1932 kl. 2.30 e. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Dödsfall. Johan Westergren

Min käre make vår fader och svärfader f. redaktionssekreteraren Johan Westergren, född den 18 maj 1864, avled stilla i natt å Gotlands sjukhem, djupt sörjd av oss, barnbarn, övriga släktingar och talrik vänkrets.
Visby den. 10 oktober 1932.
Anna Vestergren, f. Cederlund.
Signe och Helge Hedlund.
Märtha o. K.-G. Vestergren.
Gunhild och Adolf Nyberg.
Ernst Vestergren.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Dödsfall. Anton Jacobsson

Att Gud behagat hädankalla vår fader och farfader hemmansägaren Anton Jacobsson, som efter ett tåligt buret lidande stilla och fridfullt avled i dag i en ålder av 78 år; djupt sörjd och saknad av oss, barn, barnbarn, släkt och vänner.
Glammungs i Akebäck den 7 okt. 1932.
Anna f. Jacobsson och Arvid Hagvall.
Axel. Tyra.
Sonja.
Alice. Signe.
Theresia Jacobsson.
Anna. Gustaf.
Karin.
Märta.
Charlotta Engström.

Dödsannons

Vita huvud vila, trötta ande ila hem till Gud i frid.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Dödsfall. Inga-Britt

Vår älskade lilla Inga-Britt lämnade oss idag; sörjd av oss, moster, släkt och vänner.
Visby den 7 okt, 1932.
Ingrid och Hans Klintberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234