Dödsfall Lars Niklas Paulson

Att Gud behagat efter ett kort lidande hädankalla min älskade make, husbonden Lars Niklas Paulson Vatlings i Fohle, 13 Mars 1876, i en ålder af 52 år, 1 mån. och 13 dagar, sörjd och begråten af mig, åldriga föräldrar och son, hvilket på detta sätt deltagande slägt och vänner tillkännagifves.
Sv. Ps. nr 482 v. 6.
ANNA CHRISTINA PAULSON, född Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22

Dödsfall Eugenia Taga Johanna Öfverberg

Tillkännagifves att min innerligt älskade Maka Eugenia Taga Johanna Öfverberg, född Matthiesen, lugnt afled i Visby Thorsdagen 9 innev. månad kl. half till 8 f. m. efter en lefnad af 40 år, 2 mån. 5 dagar, djupt saknad och begråten.
Sv. Ps, 344: 2 och 347: 2, 3.
Joh. uppb. 21: 4.
Visby i Mars 1876.
N. F. ÖFVERBERG.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22

Till den sista vilan

vigdes i dag på middagen stoftet efter framlidne målaremästaren Gustaf Lundgren härstädes under anslående former och stor tillslutning.
I den vackra blomsterskörden, som ägnats den bortgångne på hans sista lärd, märktes bl. a följande kransar:
från N. T. O., med blågula band (Ett sista tack för gott arbete), från logen Oskars minne av N. T. O., (Tack för långvarigt samarbete! En sista hälsning) från firmans arbetare, med vita band (En sista , hälsning. Vila i frid, från byggnadsfirmorna Olin & Larsson samt Bengtsson, Karlsson och Bergström, från affärsmän i staden m. fl.
När processionen, som företräddes av N. T. O:s musikkår med florbehängt standar i spetsen, anlänt till domkyrkan, inbars kistan under tonerna av en sorgmarsch i kapellet, där den placerades på katafalken. Efter att psalmen 598: 1—3, »Närmare Gud till dig», unisont sjungits, förrättade pastor Thure Åberg jordfästningen enligt ritualen och höll i anslutning därtill en anslående sorgebetraktelse, utgående från orden »Ske Guds viljan».
Så stå vi vid en gammal hedersmans bår. Trogen var han i sitt arbete och noga i sin gärning, sade tal. bl. a. Han hörde till förkämparne för det han ansåg vara rätt. När det gällde nykterhetssaken offrade han mycket, ty han visste att det mål han kämpade föll var sätt. Vi bringa honom nu ett tack för vad han varit.
Sedan ps. 55: 3—4 sjungits utbars kistan under orgelns toner, och procissionen satte sig i rörelse mot norra kyrkogården, där kistan sänktes i gravens tysta gömma. Vid gritten ägnade den bortgångnes minne en vacker hyllningsgärd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Dödsfall Vendla Maria Olofsson

Min innerligt älskade maka vår goda, kärleksfulla moder Vendla Maria Olofsson, född den 12 sept, 1859, avled lugnt och fridfullt måndagen d. 19 dec, 1932. Hon lämnar oss iden djupaste sorg och med kärlek och tacksamhet skola vi bevara och vårda hennes ljusa minne. I vår sorg deltaga syster, svägerska och svågrar, övrig släkt och många vänner.
Mickelgårds i Vestkinde den 20 december 1932.
Nicklas Olofsson.
Barn. Barnbarn.

Farväl du ömma maka,
farväl du ömma mor,
nu har du kämpat slut.
Hav tack för all din kärlek
för oss du givit ut.
Ett tomrum du har lämnat,
som :sorg ej lindra kan.
Men hoppet det står åter,
hos Gud vi möts igen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Dödsfall Paulina Nordin

Tillkännagifves, att min ömt älskade maka Paulina Nordin stilla afled vid Sneckars i Hangvahr Söndagen 12 Mars 1876 i en ålder af 33 år, I månad och 16 dagar, djupt sörjd och saknad af Maka, 4 minderåriga Barn samt Slägt och Vänner.
PETTER NORDIN, kustroddare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Mars 1876
N:r 21

Dödsfall Catharina Bössegårda

Tillkännagifves, att f. d. husbonde-enkan Catharina Bössegårda lugnt afsomnade vid Bössegårda i Hogrän, 10 Mars 1876 kl. half 5 f. m., i en ålder af 90 år och 15 dagar; djupt sörjd af Barn, Barnabarn, Barnabarnsbarn och Barnabarns-Barnabarn, varder på detta sätt Slägt och Vänner tillkännagifvet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Mars 1876
N:r 21

Dödsfall Zulima Rosell

Tillkännagifves, att min ömt älskade maka Zulima Rosell född Sneckenström, stilla afled efter ett långvarigt lidande å Myrungs, Måndagen 13 Mars 1876
kl. 8 f. m.; djupt sörjd af mig.
Föräldrar och Syskon.
EMRIK ROSELL.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Mars 1876
N:r 21

Dödsfall Catharina Maria Norman

Att Herren behagat hädankalla Husbondehustrun Catharina Maria Norman född ENGSTRÖM, som efter en lång och tärande sjukdom stilla afsomnade vid Utbunge i Bunge Lördagen 4:de Mars 1876 i en ålder af 45 år, 6 mån. 7 dagar, efterlemnande en sörjande make, 2:ne söner och en åldrig moder; varder e dast på detta sätt deltagande slägtingar och vänner tillkännagifvet.
Jobs 14: 1, 2. Sv. Ps. nr 477.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Mars 1876
N:r 20

Dödsfall Helena Maria Medin

Att Nämdemannen JÖNS MEDINS efterlemnade makan, Helena Maria Medin, stilla afled på Medebys i Martebo, Fredagen 18 Febr, 1876 kl. 12 middagen, efter en lefnad af 78 år, 2 månader och 22 dagar, sörjd af barn, barnbarn och barnbarnsbarn, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Ps. 483 vv. 1—3.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Mars 1876
N:r 20

Dödsfall J. P. Blomberg

Att Gud den aldra högste behagat hädankalla Gördelmakaren J. P. Blomberg, hvilken stilla afled vid Lorby i Wäte 2 Mars, i en ålder af 69 år, 6 mån. 7 dagar; djupt sörjd af maka, barn och barnbarn, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Sv. Ps, nr 495 v. 6.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19