Gotländsk sjöman omkom på julafton.

Tragisk olycka i Holmsunds hamn.
På juldagen ingick meddelande till de anhöriga i Visby att donkeymannen Arne Booberg omkommit genom drunkning i Holmsunds hamn. Han hade på julaftonskvällen varit på besök hos kamrater på eh annan båt i hamnen och på vägen därifrån till ångf. Orion, där han var anställd, har han tydligen gått fel och fallit i vattnet utan att någon observerat honom.
När han saknades på juldagens morgon igångsattes draggningar och på annandagen fann man hans kropp i hamnen.
Den bortgångne var född i Visby den 11 juli 1918 och kom i ynglingaåren till sjöss. Bl. a. har han tjänstgjort på Gotlandsbotagets båtar och under hela kriget seglade han utanför spärren på olika fartyg, där han många gånger hade döden i vitögat men alltid klarade sig, tills han nu så oförmodat mötte döden i den lugna norrlandshamnen.
Hans mor och syskon i Visby hade på juldagen samlat släktingar och vänner för att fira äldste sonens 35årsdag, då telegrammet med sorgebudet anlände och vållade sorg och bestörtning. Av syskonskaran på sju barn återstår nu endast tre och familjen har sålunda haft många prövningar att genomgå.
Den bortgångne sörjes närmast av modern, änkefru Sigrid Booberg, samt bröderna charkuterist Karl Axel Booberg och linjearbetare Gösta Booberg i Visby och systern Ingrid, gift med polisman Hans Karlsson i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Dödsfall Bror Arne Booberg

Min käre son, vår broder Bror Arne Booberg född den 11/7 1918 har omkommit vid en drunkningsolycka den 24 dec.
Djupt sörjd och saknad.
Visby den 27 dec. 1946.
SIGRID BOOBERG
Karl Axel och Bojan
Gösta och Nanna
Ingrid och Hans

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 December 1946
N:r 300

Dödsfall.

F. fjärdingsmannen och lantbrukaren Johan Pettersson, Sallmunds i Mästerby, har avlidit i en ålder av sjuttiofem år. Närmast sörjande är maka, barn och barnbarn.
— Änkefru Ida Glifberg, Lera i Endre, har efter en långvarig sjukdom avlidit i sitt hem i en ålder av sjuttiosju år, som hon fyllde den 17 dennes. Den bortgångna, som var småländska till börden och änka efter lantbrukaren Johan R. Glifberg, var efter sin ankomst till Gotland liksom sin blivande make anställd vid Stava i Barlingbo, där de sedan gifte sig. Därpå flyttade de till Barlingbo prästgård, vilken maken arrenderade till 1937, då han inköpte gården vid Lera i Endre, där han avled 1943. Gården innehas nu av sonen: Gustaf Glifberg och hans maka, hos vilka alltså den avlidna nu bodde. Änkefru Glifberg hade framförallt gjort sig känd som en duktig hemmets kvinna, som skötte sitt stora hushåll med ordning och kunnighet. Hon var även mycket kyrkligt intresserad och syntes under sin hälsas dagar ofta vid gudstjänsterna i kyrkan. Som närmast sörjande efterlämnar hon fyra söner, en syster gift med lantbr. Anders Persson, Norrbys i Barlingbo, samt fyra bröder i Småland, varav två i Växjö. Vidare efterlämnar hon sonhustrur och barnbarn.
Sönerna äro lantbr. Emanuel Glifberg, Röstäde i Ekeby, lantbr. Johan Glifberg, Sojdungs i Fole, byrådirektören i lantmäteristyrelsen Malte Glifberg, Stockholm, och lantbr. Gustaf Glifberg, Lera i Endre.
— Fyrtiosex år gammal har vägarbetaren Richard Persson, Sojvide i Sjonhem, avlidit. Han sörjes närmast av maka, född Lindby, och två döttrar.
— Efter endast ett par dagars sjukdom har lantbrukaren Joel Pettersson, Sallmunds i Mästerby, avlidit. Den avlidne, som var sjuttiofem år gammal, sörjes närmast av maka, född Nilsson, samt barn.
— I en ålder av sjuttiofyra år har fru Anna Niklasson, Visby, avlidit. Den bortgångna var maka till f. banvakten i Lärbro K. A. Niklasson och bodde nu tillsamans med maken hos en dotter i Visby. Förutom maken efterlämnar den avlidna barn, bland dem stationstöreständaren Nils Niklasson, Fårösund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Dödsfall Amanda Broberg

Vår kära mor Amanda Broberg avled stilla och fridfullt idag i sitt 78:de levnadsår, sörjd av oss, barnbarn, släkt och vänner.
Etelhem den 23/12 1946.
Elin o. Gösta
Tora o. Albert
Betty o. Albert
Astrid o. Ivar

Jordens oro viker för den frid som varar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Dödsfall Anna Niklasson

Min älskade maka vår kära mamma Anna Niklasson insomnade lugnt och stilla i dag i sitt 75 levnadsår. Djup sörjd men i tacksamt minn bevarad av oss, barnbarn, släkt och vänner.
Visby den 23 dec. 1946.
KARL NIKLASSON
Barnen
Sv. ps. 355.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Dödsfall Ida Kristina Glifberg

Härmed tillkännagives att vår Mor och Farmor Ida Kristina Glifberg i dag efter ett långt lidande stilla. avlidit i sitt hem efter nyligen fyllda 77 år, Sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Lera i Endre den 23 dec. 1946.
Gustaf och Dagny Glifberg
Ingrid: Bengt Lennart Gunnar
Emanuel och Hildegard Glifberg
Gustaf Sven
Johan och Signe Glifberg
Henry, Sylvia
Malte och Malin Glifberg
Christin, Lena, Peter

Så tag nu mina händer och led Du mig
Att saligt hem jag länder, o Gud, till Dig.
Ditt barn i nåd ledsaga, min väg är svår.
Jag vill ett steg ej taga där Du ej går.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Dödsfall Ester Granath.

Vår kära lilla mamma ESTER GRANATH född den 14 dec. 1891 lämnade oss i dag. Djupt sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, syskon, övrig släkt och många vänner.
Visby den 21 dec. 1946.
Elsa och Bertil
Margareta och Gunnar
Ingrid och Rune
Karin och Göte
Carl-Eric och Marianne

Barnbarnen

Solen har dalat och dagen är slut,
stilla är klappande hjärtat.
Skönt är att vila från lidandet ut,
och från allt som har smärtat.

Jordfästningen äger rum i östra gravkapellet söndagen den 29 dec. kl. 1,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Dödsfall Johan Pettersson.

Min käre make, vår fader och morfader Johan Pettersson * 3/4 1871 död 21/12 1946 lämnade oss, släkttingar och vänner i djup sorg och saknad.
Sallmunds i Mästerby den 21 dec. 1946.
ALMA PETTERSSON
Barn och barnbarn

Jag är en gäst och främling Som mina fäder här,
Mitt hem är ej på jorden, Nej ovan skyn det är.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Legala notiser.

Lysning:
till äktenskap emellan ingenjören Jan Hjalmarsson Falk och Sonja Maria Högdahl, emellan försäljaren Sven Verner Henning Hansson och Kerstin Harriet Elisabet Karlsson, samtliga från Visby församling, samt emellan gjuteriarbetaren Gustaf Ingvar Valentin Bergström från Tjärstads församling och Britt Karin Margareta Liljeqvist från Visby församling.

Döda:
den 3 dec.: sjömannen Artur Oskar Gabriel Gabrielsson 49 år;
den 14 dec.: jordbrukaren Karl Johan Videgren, 81 år;
den 15 dec.: slakteriarbetaren Frans Ragnar Nilsson 69 år;
den 19 dec.: f. d. sömmerskan Anna Maria Alfrida Florin 78 år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Dödsfall.

Efter en kort tids sjukdom har lantbrukaren Knut Nygren, Bringes i Norrlanda, avlidit. Den avlidne, som var sextiofyra år gammal, sörjes närmast av maka och barn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298