Från landstinget.

Vid årets landsting valdes:
till deputerade för upprättande af årets markegångstaxa: hrr R. Cramér, A. Kyllander, L. N. Enequist, P. Larsson L:a Fole, S. Evgström, L. Norrby, O. Kahlström, och J. Johansson, samt till suppleanter: hrr O. Lagergren, P. Endrell, G. Kolmodin och L. P. Bodin, till Godemän, tvänne för hvarje Länsmansdistrikt, för att biträda vid undersökningar rörande skogsvården; för Endre och Dede ting: hrr G. Kolmodin och P. Endrell — för Bro o. Lummelunds ting: hrr P. Larsson L:a Fole och N. Widdin — för Rute och Forssa tivg: hrr J. G. Lindgren och A. Engelund — för Bäls ov. Lina ting: hrr J. Johansson och L. P. Christensson — för Halla. o. Kräklinge ting: brr L, Granberg och O. Olofsson Kopugs — för Stenkumla och Banda ting: hrr A. Kyllander och O. Kablström — för Hejde o. Fardhems ting: hrr O. Pettersson Odvalls och G. Pettersson Walla — för Hoburgs o. Gröttlinge ting: hrr G. M. Westberg Siffride och J. T. Jakobsson — för Hemse o. Habblioge ting: hrr L. Cramér och O. Lagergren — för Burs o. Garda ting: brr O. R. Pettersson Liffride och Jak. Pettersson Robbenarfve.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Widing, Karl Olof Vilhelm, Byggmästare.

Dede skyttegille.
Larsarve, Gotlands Karby. Född den 14 januari 1896 i Västergarns församling. Föräldrar: Nils Widing o. h. h. Hulda f. Söderberg. Gift 1922 med Anna Kristoffersson. Medlem i gillet sedan 1922. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm s, SkolskytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Wiman, Nils Edvard, Hemmason.

Dede skyttegille.
Prästgården, Roma, Gotlands Karby. Född den 4 januari 1918 i Roma församling. Föräldrar: Oskar Wiman o. h. h. Hulda f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem lisp br, Skidskyttern s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Widing, Karl Olof Vilhelm, Byggmästare.

Dede skyttegille.
Larsarve, Gotlands Karby. Född den 14 januari 1896 i Västergarns församling. Föräldrar: Nils Widing o. h. h. Hulda f. Söderberg. Gift 1922 med Anna Kristoffersson. Medlem i gillet sedan 1922. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm s, SkolskytteM s, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Svensson, Ernst David, Kontorist.

Dede skyttegille.
Diskarve, Roma, Gotlands Karby. Född den 22 september 1919 i Roma. Föräldrar: Ernst Svensson o. h. h. Hedvig f. Karlsson. Medlem i gillet sedan 1938. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Pettersson, Valter Elias, Hemmason.

Dede skyttegille.
Busarve, Roma, Gotlands Karby. Född den 12 april 1925 i Roma församling. Föräldrar: Elis Pettersson o. h. h. Hilda f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Pettersson, Nils Gustav, Målare.

Dede skytteförening.
Vallgärdet, Romakloster. Född den 10 oktober 1906 i Roma församling. Föräldrar: Johan Pettersson o. h. h. Ida f. Rydberg. Gift 1930 med Marta Levander. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille.

Pettersson, Matts Helge Valdemar, Musiker.

Dede skyttegille.
Busarve, Roma, Gotlands Karby. Född den 8 juli 1923 i Roma församling. Föräldrar: Elis Pettersson o. h. h. Hilda Pettersson. Medlem i gillet sedan 1939. Hv. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille

Pettersson, Johan Algot, Hemmansägare.

Dede skyttegille.
Larsarve, Gotlands Karby. Född den 7 december 1908 i Roma församling. Föräldrar: Niklas Pettersson o. h. h. Ida f. Rydberg. Gift 1939 med Margit Pettersson. Medlem i gillet sedan 1921. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM br, Ft br.

Gotländska skyttar 1944.
Dede skyttegille