Skolfilmarkivet räknar ha 40 filmer i höst.

54 skoldistrikt redan anslutna till föreningen.
Gotlands skolfilmsarkiv hade på måndagen årsmöte i Solbergaskolan med folkskolinspektör Sven Zetterlund som ordförande. Ett 20-tal ombud från de anslutna skoldistrikten var närvarande.
Av årsberättelsen framgick bl. a.: Sammanslutningen bildades förra hösten, och under det gångna läsåret har 54 skoldistrikt varit anslutna. Under året har 23 st. filmer inköpts, och dessutom har 10 filmer varit deponerade i arkivet, från Statens Järnvägars reklambyrå, Postsparbanken och Gotlands läns hushållningssällskap, så att antalet tillgängliga filmer varit 33. Antalet visningar har varit. 594 (1 film 1 gång = 1 visning), och antalet körda filmmeter 75,000. I årsavgifter och flimhyror har kr. 4,250 influtit. Samtliga utgifter har gått till kr. 4,029, och kassabehållningen utgör således kr. 421.
Till styrelse valdes folkskolinspektör Sven Zetterlund, ordf. (självskriven), folkskollär. Gösta Allvin, Visby, vice ordf., folkskollär. Simeon Jakobson, Björke, arkivföreståndare och kassör, folkskollär. Gustaf Gullin, Endre, sekreterare, folkskollärarinnan fru Lisa Kahlström, Roma, småskollärarinnan fru Anna Söderdahl, Vänge, pol. mag. Erik Forslund, samt kyrkoherde Ragnar Johansson, Garda, den senare nyvald efter landstingsman Vilh. Pettersson, Klintehamn, som undanbett sig återval.
Suppleanter blev folkskollärarinnan fröken Greta Stengård, Visby, överlärare Per Björk, Slite, folkskollär. Ture Bjergegård, Mästerby, och lantbr. Josef Jakobson, Stånga.
Till revisorer omvaldes kyrkoherde Ingemar Björck, Dalhem, och folkskollär. Emil Söderdahl, Väte.
Till arbetsutskott omvaldes hrr Jakobson och Gullin samt fru Lisa Kahlström med fru Anna Söderdahl som suppleant.
Arkivet kommer nu att inköpa ytterligare ett 10-tal filmer, så att omkring 40 filmer kommer att stå till skolornas tjänst i höst. Ett gott resultat efter endast ett års arbete. Styrelsen hoppas nu, att flera skoldistrikt skall skaffa egna projektionsapparater, så att visningarna skall kunna ordnas lättare. Likadeles hoppas styrelsen, att de skoldistrikt, som inte varit med förut, skall ansluta sig detta läsår. Ty ju större anslutning, dess flera filmer kan köpas in till gagn för undervisningen i de gotländska skolorna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 September 1947
N:r 206

Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Dalhems missionsdistrikt hade under förra veckan och söndagen besök av 10 elever och en lärare från missionsskolan som i samband med fälttågsdagarna över Gotland besökte hemmen och missionsförsamlingarna inom de olika socknarna.
Sålunda hölls förutom i Dalhem möten i Fole, Gothem, Anga, Ganthem, Barlingbo varjämte husbesök även skedde i närliggande socknar. Under söndagen var hela gruppen jämte magister Rydberg församlade i Dalhems missionshus där missionsmöten höllos inför en rätt talrik åhörareskara. Vittnesbörd o. sång hade stor plats i mötena. Magister Rydberg berättade om missionsarbetet i Kina i vilket han var väl insatt genom 40-årig vistelse i Kina.
Avslutningsmötet hölls i Fole missionshus på söndagskvällen där hela gruppen medverkade förstärktå med sångare från Dalhem och Ekeby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Idrott och sport.

Första ”Vikingaträffen”:
VIF-laget o. Sture Sandvall i täten.
Curt Högfeldt, MP, suverän i hela tävlingen. — Folke Magnusson snabbaste gotlänning.

När Curt Rögfeldt i sin bruna MP-tröja ångade i mål på Klinteberget igår strax före kl. 13 stod det ganska klart, att det var dagens segerherre som kom. Han klockadel nämligen för tiden 1,22,48, varmed han hade gjort en förnämlig prestation på den hårda banan. Närmaste man visade sig senare ha använt nära en kvart längre tid. Målet var som sagt på Klinteberget, där flaggan dagen till ära var i topp och en hel del ortsbor passade på tillfället att se deltagarna gå i mål.

Starten skedde på landsvägen Hejde-Lojsta och över 6 kontroller — ett litet träsk, en glänta, en mosse (som det det heter på fastlandet), en glänta, en ås och en dalsänka — hade löparna att ta sig över de ganska tungsprungna markerna ner till målet. Värsta biten var mellan 3:e och 4:e kontrollerna, där ganska många tvingades att ge upp av rena tröttheten.
Banan vann dock de tävlandes gillande, och banläggarna Harald Krusell och Palle Wallin skilde sig med heder från sin uppgift. Även i övrigt gick arrangemangen väl i lås, och i samband med prisutdelningen efter tävlingen framförde såväl orienterarna från fastlandet som från ön sitt tack till KIK för en lyckad tävling.
Vi återgår till tävlingen och såg i kölvattnet på den ovannämnde segerherren klubbkamraten Allan Lindgren gå i mål på 1,39,54. Robban Ahrling noterade en knapp halvminut bättre och kilade sig in mellan MP-arna.
Förste man i mål i Vikingaträffen, d. v. s. klubbmatchen mellan VIF, Slite, Järla och Skuru, var Bengt Theorin, Slite, med tiden 1,39,32 och den tiden stod sig en bra stund. Gösta Lövkvist, VIP, som hade startat 5 min. senare kom drygt 2 min. för sent, men Sture Sandvall, VIF, som startat näst sist gick in på 1,36,58 och blev ”viking nr 1”. I lagtävlingen såg det till en början lovande ut för Slite IF, som bland de sex första i mål hade fullt 5-mannalag inne, men VIF-arna med högre startnummer ordnade till slutsegern med ganska klar marginal. Järla- och Skurupojkarna kunde för dagen inte konkurrera om lagsegern, men trots ovanan vid terrängen var det ingen som i onödan bröt tävlingen. Järlas bäste blev Olle Malmqvist på 7:e plats och Skurus Gullfeldt på 10:e.
I den öppna tävlingen vann Folke Magnusson, VOK, seniorklassen med över en halvtimme, och han blev med sin tid 1,35,47 snabbaste gotlänning på denna bana.

Resultat:
Vikingaträffen:
Skuru—Järla—Visby IF—Slite (58 startande, 39 i mål):
1) S. Sandvall, VIF, 1,36,58,
2) B. Theorin, Slite, 1,39,32,
3) G. Löfqvist, VIF, 1,41,41,
4) Å. Nygren, VIF, 1,42,25,
5) F. Löfqvist, VIF, 1,44,08,
6) B. Randahl, Slite, 1,45,27,
7) O. Malmqvist, Järla, 1,51,58,
8) L. Hagstedt, Järla, 1,55,10,
9) B. Andersson, Slite, 2,02,43,
10) T. Gullfeldt, Skuru, 2,08,12,
11) S. Karlsson, Slite, 2,10,46,
12) V. Tjäder, Skuru, 2,11,02,
13) B. Hammerin, VW, 2,12,41,
14) M. Lindblad, VIF, 2,13,05,
15) J. Nordström, Skuru, 2,15,12,
16) K. Lindgren, Slite, 2,15,13,
17) E. Olsson, VIF, 2,17,20,
18) H. Nyqvist, VIF, 2,19,58,
19) N. Pettersson, VIF, 2,28,39,
20) A. Eriksson, VIF, 2,31,26.

Lag: (5-manna.)
1) Visby IF, 8,57,53, 2) Slita IF, 9,53,41, 3) Skuru IK, 12,07,34, 4) Järla IF, 14,03,44.

Klubbmatchen MP—AIK. (23 startande, 18 i mål):
1) C. Högfeldt, MP, 1,22,48,
2) R. Ahrling, AIK, 1,39,27,
3) A. Lindgren, MP, 1,39,54,
4) B. Lundgren, AIK, 1,44,50,
5) Bengt Johansson, MP, 1,46,53,
6) Ede Magnusson, AIK,
7) E. Dahlin, AIK,
8) B. Dahlstedt, MP,
9) P. Högfeldt, MP,
10) K. M. Hellgren, AIK.

Lag: (5-manna.)
1) MP, 8,41,25,
2) AIK, 9,04,00.

Öppen tävling:

Seniorer:
1) Folke Magnusson, VOK, 1,35,47,
2) A. Hejdenberg, Dalhem, 2,13,02,
3) L. Ramström, Roma, 2,26,08,
4) Erik Jakobsson, Roma, 2,36,48,
5) B. Hörnell, VOK, 2,38,09.

Juniorer:
1) Stig Karlsson, Roma, 1,01,00,
2) Bertil Larsson, d:o, 1,11,55,
3) L.-E. Larsson, Dalhem,1,12,52,
4) K. A. Johansson, KIK, 1,21,50,
5) B. Norman, Roma, 1,32,55.

Damer:
1) Asta Karlsson, AIK, 1,22,05,
2) Maj Pettersson, AIK, 1,23,45,
3) Elsa Zackrisson, Etelhem, 1,32,56,
4) Rut Hejdenberg och Britta Björk, Slite, 1,59,02.

Tennis-DM:

3-0 för Westerlund i singelfinalen mot Kardén.
I går avslutades årets DM i tennis i Slite. Tävlingarna missgynnades denna dag av ett synnerligen dåligt väder. En mycket hård blåst rådde på f. In. och på eftermiddagen tillstötte även en del regn.
Programmet inleddes med semifinalerna i herrsingel. I den första möttes Wester-lund och Hellsing. Hellsing spelade offensivt, då det ju är det enda sättet att få någonting med mot oerhört spelstarke Westerlund, vilken vann, som väntat, och med. siffrorna 6-1, 6-3.
I den andra semifinalen segrade seden Karlen över Dahlin med 6-3, 6-3. Bra siffror av Dahlin. Båda generades emellertid rätt mycket av blåsten. I herrsingelfinalen, som gick i bäst av 5 sets, behövde Westerlund endast spela tre för att ta hem matchen och DM-tecknet. Karlen började som vanligt starkt och hade i första set ledningen med de vid det här laget obligatoriska 4-2, men sedan var det bara Westerlund i fortsättningen. Det skulle vara roligt att se W., mot någon ev våra bättre fastlandsspelare nu. Han gör nog en bra match mot vem som helst av dessa. Westerlunds segersiffror blevo 6-4, 6-2, 6-1.
I mixeddubbel spelades så den ena semifinalen mellan Karlen/Iferlen och Hellsing/Hellsing. Före matchen var det nog inte många som kunde förutsäga utgången av denne, men redan då spelet pågått ett tag stod det klart att de förstnämnda utan svårighet skulle ro hem den. Lars Hell-sing, som i denna uppgörelse tydligen hade ”sparris i armarna” kom inte alls upp till sin vanliga spelstyrka, och så var den dagen förstörd för paret Hellsing. Karlens segersiffror: 6-2, 6-1.
I finalen mötte sen Karlen/Karlen paret Enquist/Lindstein. I första set slog de senare rätt bra ifrån sig, men andra set togs klart hem av Karlen/Karlen, vers segersiffror blev 6-4, 6-2.
Damsingeln, med endast två deltagare, vanns av Berit Hellsing, vilken efter två synnerligen hårda set och ställningen 1-1 vann över Helen Karlen, som gav upp upp därför att hon slagit bort nästan allt krut och ville spara till mixedfinalen det lilla som fanns kvar.
Som sista match gick sen finalen i flicksingel, och första distriktsmästarinnan i denna klass heter M. Funck, Slite.
De stora klasserna vid detta DM har helt dominerats av Visby TK, medan däremot juniorklasserna helt gått till Slite. Det är ju så dåligt ställt det möjligtvis kan bli med återväxten bland Visbys yngre tennisspelare, medan Slita däremot tycks ha fullt upp med småflickor och småpojkar.
DM-tävlingarna är som bekant höjdpunkten för alla tennispelare på Gotland, och tyvärr betecknar de nog slutet på utomhussäsongen, men vi ska väl hoppas att det blir ännu någon tävling till innan spelarna måste gå i vinteride.
McLean.

Vid av VIF anordnade ”rekordförsök”
för damer i går på Gutavallen uppnåddes följande resultat:
100 m.: 1) Maj-Britt Pettersson, VIF, 14, 2) Elsa Olsson, KA 3 14,0, 3) Evy Hammarström, VIF 14,8.
Längd: 1) Lilian Nordgren„ VIF 4,57, 2) Maj-Britt Pettersson, d:o 4,42, 3) Evy Hammarström, d:o 3,92.
Stafett 4 X 100 m.: VIF 55,8.

Fotbollens seriestart:

2 poäng för Slite, AIK, Othem, Roma.
Det blev två hemma- och två bortasegrar vid seriestarten igår. På Gutavallen, där två av div. I-matcherna spelades, blev det också jämn fördelning i det avseendet. Slite slog nämligen där Gute med inte mindre än 9-1, och AIK hade faktiskt besvär med Stenkyrka, som till sist fick ge sig med 3-1. I Fårösund vann Othem över KA 3 med 2-1, och den stora överraskningen har vi sparat till sist: Roma slog (på en dåliga plan) VIP med 4-3.

Tre Slite-mål på en minut!
Slites målfabrikation mot Gute inleddes efter 7 min. av Linné, och en kvart senare kom Gutes tröstmål på straff med ch. Lindwall som exekutor. Domslutet var emellertid felaktigt. Ett frislag åt andra hållet hade varit det enda rätta. Hy. B. Svensson ökade efter en halvtimmes spel till 2-1 efter kapplöpning med vb. och sedan följde matchens clou: Slite spelade in tre mål på en minut. Linne ombesörjde trean varpå cf. Jonasson med en differens om cirka 25 sek. triumferade två gånger. En halvminut före paus slog Harry Lundahl in sexan.
Andra halvleken var den första lik, d. v. s. Slite pressade oerhört och det var bara fråga om hur många mål det skulle bli. Ivan Jonasson f. ö. planens mest uppmärksammade spelare fullkomnade sitt hat-tric, var det indirekta upphovet till vi. Anderssons 8-1-mål och framspelade också Linne till fin position för slutresultatet, 9-1. Skall man döma av gårdagens insats är Gute ingen ackvisition för serien. Spelet var mycket håglöst och humöret höll sig stadigt på nollpunkten.
Utöver de flitigaste målgörarna och deras prestationer fäste man sig vid Gardelins säkerhet de gånger han var tvungen att ingripa. Åke Othberg skötte sig också bra på sin kant till dess han 20 minuter in på andra perioden utvisades för ruff. Han kan dock trösta sig med att han inte alls var ensam om att spela hårt. Backparet Winqvist—Håkansson samt ch. Alf Lindwall voro bäst av de besegrade.
Domaren Claesson får inget högt betyg. Publiken uppgick till 50 betalande.

AIK tog båda poängen, men
Stenkyrka förtjänade en.

Friska takter visade däremot Stenkyrka i eftermiddagsmatchen på Gutavallen. Visserligen vann AIK med två måls övervikt, 3-1, men ingen orättv:sa hade skett om ena poängen hade stannat hos gästerna. Spelet var här i motsats till förmiddagens angenämt att se på och hållet i hårt tempo tiden ut, trots att duggregnet inte inbjöd till något skönlir precis. Det dröjde en god stund innan AIK förmådde spräcka nollan. De violettfärgade stenkyrkeborna stred nämligen för allt de var värda.
Lite snöpligt var därför ch. Jakobssons lyra som mv. missräknade sig på i motvinden och som gav AIK ledningen med 1-0. Allestädes närvarande Glyn Persson stod för 2-0 på ett behärskat direktslag efter passning från vy. och innan man gick till halvtidsvila hann Stenkyrkas vy. Samuelsson reducera till 1-2.
Båda lagen hade goda chanser att öka på målskörden efter paus, men resp. försvar var omutliga. Glyn Perssons fastställande av slutresultatet i 55:e m. på straff kan inte räknas som ett äkta mål. Domarens åtgärd i det fallet är svår att förstå.
I det optimistiska Stenkyrka spelade cf. A. Svensson, hi Hartberg och hb. Liljegren bäst. K. E. Pettersson, AIK:s ypperlige back var som vanligt säkerheten själv och i övrigt kan man framhålla Jakobsson, Nisse Karlsson och Glyn Persson. Stig Pettersson blåste acceptabelt inför 150 våta åskådare.
Glenn.

Rättvist 2-1 för Othem.
På Fårösunds IP hade ett knappt hundratal personer samlats för att kika på KA 3—Othem. Kustens kavaljerer ledde med sitt enda mål i pausen sedan lädret mestadels hade hållits i oroväckande närhet av Othems säkre gårdvar Bror Johansson. Det var KA 3:si vi. som i 24:e minuten ordnade till 4-0, men det blev trots medvinden inte flera fullträffar för kustarna.
I andra halvlek spottade gästerna upp sig betydligt, vilket givetvis den ganska hårda vinden i ryggen bidrog till. Ch. Henna Karlsson kunde sålunda i 16:e minuten skicka en straff (för hands på KA-kollegan) i mål. 12 min. senare tilldömdes Othem en hörna, och idealiskt upplagd som den var kunde cf. Gösta Krantz nicka bollen i nät. Det stod alltså 2-1 till Othem och det blev ingen ändring före Victor Wenells slutsignal.
Resultatet var rättvist, även om Othem som sagt låg klart under i. första halvlek. Efter pausen spelade laget I stället med en sådan målmedvetenhet och energi, vilket gjorde att Othem nog då överträffade KA 3:s överlägsenhets-period. Förutom mv. var ’Henna’ och vy Nisse Engström de mest framträdande i Othemlaget. KA 3 hade sina effektivaste spelare i ch. Widén och hi. Hultberg.

Diskutabelt mål som Roma vann på.
Spelet i matchen Roma—VIF var ganska småruffigt matchen igenom på den mycket ojämna planen i Roma. I första halvlek hade hemmalaget medvind och ett knappt övertag, vilket också halvtidssiffrorna 4-2 i Romas favör skvallrar om. VIF pressade stundvis i andra halvlek, men kedjan förmådde inte utnyttja de måga chanser som gavs. Hemmaförsvaret spelade förresten riktigt säkert och i andra perioden skyfflade undan alla bollar utom en.
Målgörare för segrande laget var hi. Gahne (2), hy. Lyander och vy. Björklund. För VIF: ’Lotta’ Svärd (omväxlande hi. och cf. för dagen) på straff, Albertsson och — en fot under hörnkalabalik. Fråga är om f. ö. inte Romas fjärde mål var offside — det diskuterades härom både på och jämte planen.
Bäst i Roma var Gahne och i VIF Svärd. Erik Lindebark dömde.

Div. I:
AIK—Stenkyrka 3-1.
Gute—Slite 1-9.
KA 3—Othem 1-2.
Roma—VIF 4-3.

Norra:
AIK B—Stenkyrka B 7-2.

Södra:
Alva—Vänge 3-3.
Hablingbo—Rone 2-1.
Ljugarn—Hemse B 1-6.
Burs—Fardhem 0-11.

Juniorserien:
Gute—Slite 4-0.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198

Från våra Gotländska Bygder. Dalhem.

DALHEM.
Nyårsvaka hålles, såsom framgår av annons, i Folkets hus nyårsafton kl. 22. Arrangörer är Dalhems kristliga ungdomsförening och i programmet förekommer bl. a. tal av Kongo-missionär Anders Haunen och evangelist A. Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 December 1946
N:r 303

Från våra Gotländska bygder. Dalhem.

DALHEM.
Julens gudstjänster voro välbesökta. Julottor höllos i kyrkan och missionshuset under god tillslutning av åhörare på båda håll Kyrkoherde I. Björck predikade julevangeliet inför fullsatt kyrka. I missionshuset predikade pastor Rune A. Bloom, Visby, samt evengelist Arne Sjöberg, Sorunda.
På annandagen hölls den sedvanliga missionsgudstjänsten med sparbössetömning för yttre missionen i missionshuset. Predikan hölls av evangelist Sjöberg, som utgick från Jesu missionsbefallning till sina lärjungar. Solosång utfördes under gudstjänsten vid vilken de hopsamlade missionsgåvorna uppgick till 521 kronor.

Dalhems missions distrikt som ännu inte fått ordinarie predikant kommer under vintern att i sin tjänst ha evangelist Arne Sjöberg från Sorunda i Södermanland.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Dödsfall.

Änkefru Vilhelmina Svärd har avlidit i sitt hem vid Stenstuge i Grötlingbo: Den bortgångna, som var änka efter fjärdingsman Gustav Svärd och sjuttioåtta år gammal, var i många år skolvaktmästare och hade även kyrkogårdens och gravarnas skötsel om hand. Hon sörjes närmast av tre döttrar och barnbarn.
— Förre jordbrukaren Johan Arvid Cedergren, Eke, har avlidit, åttioett år gammal. Han var ansluten till baptistförsamlingen i socknen och hade även verkat i dess söndagsskola. Närmast sörjande är en systerson, dennes maka samt en svåger.
— I en ålder av endast aderton år har jordbruksarbetaren Herbert Lundin, Rute, avlidit efter en tids sjukdom. Han sörjes närmast av föräldrarna, fabriksarbetaren Clarence Lundin och hans maka, syskon och åldrig farmoder.
— I en ålder av åttiosju år har fru Johanna Josefina Ruthström, Lauters, Fårö, avlidit. Den bortgångna, som sedan många år var änka efter jordbruksarbetaren Karl Ruthström, bodde tidigare vid Ödehoburga, men har på senare tid flyttat över till släktingar vid Lauters. Hon sörjes närmast av en son, lantbr. Vilhelm Ruthström på Fårö, en dotter, gift i Visby, barnbarn och barnbarnsbarn.
— Änkefru Josefina Granberg, Granskogs i Dalhem, har avlidit i en ålder av sjuttionio år. Hon var född vid Granskogs, där hon sedermera blev gift och har alltså bott där i hela sitt liv. Hon var änka efter lantbrukaren Lars Granberg sedan 1915 och sörjes nu närmast av dotter och måg vid Granskogs, Anna och Ejnar Rosvall, barnbarn samt en broder vid Unsarve i Halla.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Dödsfall Josefina Granberg

Vår kära lilla mor och mormor Josefina Granberg ingick i dag i den eviga sabbatsvilan efter ett svårt lidande i sitt 80 levnadsår. Djupt sörjd- och begråten av oss, släkt och många vänner.
Granskogs i Dalhem d. 28 dec. 1946.
ANNA oc. EJNAR ROSVALL
f. Granberg
Karl-Einar Vivi-Anne
Kjell-Henrik Märtha

Vad du lidit ingen känner,
ty du själv din börda bar,
syntes glad bland dina vänner
när du kanske plågad var.
Tåligt bar du själv din börda
genom livets kamp och strid,
Vi ditt minne älska, vörda,
Vila, älskade i frid.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 30 December 1946
N:r 302

Jordfästningar.

Stoftet efter slakteriarbetaren Frans Nilsson, Visby, vigdes i går till griftero. Jordfästningsakten, som ägde rum i Östra gravkapellet oeh förrättades ac domkyrkoadjunkt Nils Bergström, inleddes med ps. 35: 1-2, varpå offieianten höll griftetalet utgående från Luk. 12: 40. Efter jordfästningen sjöngs ps. 55: 3-4, varpå kistan bars ut under det att kantor Carl Bandelin spelade sorgemusik på orgeln. Gravsättningen ägde rum på Södra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland e kransarna märktes en från Gotlands andelsslakteri-förening. Efter kransnedläggningen lyste officianten frid över stoftet.
— En stämnigsfull begravning ägde rum igår i Östra gravkapellet, då stoftet efter den i Göteborg omkomne sjömannen Arthur Gabrielsson, vigdes till den sista vilan. Sedan ps. 555: 1-3 sjungits höll domkyrkokomminister Nils Öberg en anslående betraktelse, utgående från orden i Matt. 11: 28, ”Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, Jag skall giva eder ro till edra själar”. Efter jordfästningen sjöngs ps. ”Närmare Gud till dig”. Vid sorgehögtidligheten sjöng även stadsbokhållare Bertil Söderdahl tvenne sånger, ”På nyårsdagen.” av Geijer och ”Säg minnes du psalmen” av i Merikanto. Kistan utbars under sorgemusik och sänktes i graven på Norra begravningsplatsen, där även en rik skörd av kransar nedlades. Bland kransarna märktes en från Rederi AB Transatlantic, Svenska sjöfolksförbundet och en från arbetskamraterna. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
— Stoftet efter änkefru Vendela Johansson, Kaungs i Dalhem, jordfästes i fredags i kyrkan efter en andaktsstund i hemmet. Efter sorgemusik och psalmsång höll kyrkoherde I. Björck griftetalet med ledning av Ps. 63: 3 samt förrättade jordfästningen. Kyrkoherden utförde även begravningsmässan, och den högtidliga akten avslutades med psalmsång och sorgemusik. Efter gravsättningen nedlades en vacker gärd av kransar och till sist sjöngs ps. 600: 6 och lystes frid över vilorummet.
— Till den sista vilan vigdes i fredags stoftet , efter änkefru Hulda Larsson, Ljugarn. Jordfästningsakten ägde rum i Ardre kyrka och omslöts av sorgemusik och psalmsång. Officiant var kyrkoherde C. J. Björkander. Vid graven nedlades sedan en rik skörd av kransar och slutligen lyste kyrkoherden frid över stoftet.
— Till gravens ro fördes i fredags förre lantbrukaren Johan Kviberg, Annexen i Bro. Efter en andaktsstund i sorgemuset under ledning av kyrkoherde E. Thrmark skedde jordfästningen i kyrkan sedan sorgemusik utförts och en psalm sjungits. Efter jordfästningen sjöngs begravningsmässan och akten avslutades med ps. 586: 5, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i griften. En rik skörd av kransar hade sänts till båren. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.
— Stoftet efter Gottfrid Fransson, Hemmungs i Sanda, vigdes igår till den sista vilan. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Hultmark. Kistan fördes därefter till kyrkan, dit den inbars under det att sorgemusik spelades. Sedan ps. 586: 1-2 sjungits, höll kyrkoherde Hultmark griftetalet, utgående från Job. 13: 7 samt uttalade några tröstens ord till de sörjande. Efter jordfästningen. sjöngs ps. 48, varpå kistan bars ut ur kyrkan under orgelmusik för att gravsättas på kyrkogåden. Många vackra kransar nedlades, däribland en från Bungenäs kalkbrott, vilken krans nedlades av förvaltare P. O. Berthon, och en från arbetskamrater, förmän och kontorspersonal vid samma företag. Till sist lyste officianten frid över stoftet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 December 1946
N:r 298

Hemvårdarinnorna.

Bland utexaminerade hemvårdarinnor vid Kumlans lanthushållsskola i Tensta märkes Sigrid Björklund, Dalhem. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 December 1946
N:r 296

Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen.

Gåvor
ha under tiden 1 maj-10 dec. influtit från följande:
Systemaktiebolaget i Visby 694: —, 2 DBV:ster i st. f. vårmiddag 7/5 30: —, Onämnd, Follingbo, 10: —, Fru Ingeborg Andersson 50: —, Fru Maria Hallden 10: —, D. & D. S. 20: —, Läroverksfruarnas syjunta 9: —, Slite Båtklubb, behålln. av fest 300: —, Klass 4 A. Solbergaskolan 15: 10, Skolbarnen i Väte 52: —, Källunge missionssyförening 150: —, Kollekt i Fardhems kyrka 25/3 264: —, Midsommarfest i Fjäle, Mästerby 337: 57, Emil Hultberg, Bro, 50: —, Gislauser syjunta 40: —, Kollekt i Dalhem och Halls k:or 19/4 80: 49, fru Nanna Eriksson 210: —, Fårö Koop. kv.-gille 25: —, Rest av insamling i Follingbo till Rädda Barnens leksaksinsamling 8: 76, Ink. av skolbarnens i Väte trädgårdsland 55: —, Ins. av skolbarn i Alskogs ,förs. 262: — Fröken Olga Bjärstig 10: —, Ins. i Tingstäde f. inköp av leksaker till Europas barn 58: —, Kollekt i Othems k:a 51: 82, Fest i Hemse 8/11 475: —, Kollekt i Bunge k:a 6/11 111: —, Onämnd, Grötlingbo, 10:—, Ins. inom Garda socken 500: —, Onämnd När 1: —. Fru Betty Andersson. Bäl. 5: —, Fr. Hulda Norrby 50: —, Ins. vid stickafton i Gerum 52: —, Hejde Lotta-grupp 118: —, Slite soc.-dem. kv.-klubb 36: —, Missionssyföreningen i Bäl 50: —, Syster Astrid Larin, Klintehamn, 5: —, Fröken Eva Grefberg, Klintehamn, 5: —, Okänd, Klintehamn, 5: —, Gothems kyrkliga ungdomskrets 50: —, Gothems Lutherska syförening 50: —, Sykretsen ”De fem” i Klinte 15: —, Syringen, Fårösund, 25: —. Summa kronor 4,355: 74.
Enligt givarnas önskan ha medlen så fördelats: till Europas barn 1,009: 76, till Tyskland 59: —, till Wien 59: —, givet utan förbehåll 3,227: 98.
Amstetten 12 nov. 1946.

Ärade fru Nylander.
Det är mycket mycket tråkigt att Ni inte fått något brev från oss som tack för den stora gåvan av linne och kläder. Då allt detta kom blev vi först alldeles mållösa. Vi kunde inte alls förstå, att det ännu någonstans fanns så underbara och präktiga saker och särskilt djupt grep det oss att det finns ett folk, som vill skänka bort så dyrbara gåvor.
Vi skrev också genast ett brev med vårt tack men det har, som vi nu se, inte kommit fram. Det känns mycket smärtsamt för oss, men det går nu tyvärr into att ändra. I varje fall vill vi nu säga ännu ett stort och varmt tack och vi skall be till Gud att han skyddar och välsignar Gotland med dess goda människor och bevarar dem från all nöd.
Vi delade först ut en del av de präktiga sakerna till barnen och alltsammans förde med sig stor glädje. Barnen blev förtjusta och mödrarna blev djupt rörda och tacksamma, då de inte ens för pengar kan få tag i någonting och då många barn inte längre ha något att ta på sig så att de kan gå i skolan.
Därför be vi eder, ärade fru Nylander, att framföra vårt varma tack till adla ädla välgörare, som skänkt så mycket till de stackars barnen i Amstetten. Vi be för er att Gud skall göra er alla lyckliga.
Med stor och tacksam och uppriktig högaktning tillgivna M. Romana Puhm.

Med Rädda Barnens Minneskort
ha följande överlämnat gåvor: Landshövding och Fru E. Nylander, Apotekare och Fru N’ Sandström, Fru Ebba von Corswant, Fru Greta von Corswant, Fru Agnes Dahlbäck, Fröken Elsa Fahlström, Fru Elisabeth Ihre, Fru Maria Pettersson, Landsfiskal och Fru Thure Holmquist, Bankdirektör och Fru K. Hellsing, Kyrkvärden Karl O16ns släkt och vänner, överste och Fru Gösta Hult, Fröken Ebba Hult. Fru Martha Lindquist, Fröken Laura Stålhandske, överstelöjtnant och Fru Otto Stålhandske, Kamrer och Fru Arne Lindström, Redaktör och Fru Gösta Storm. Summa kronor 610: —.

Med Rädda Barnens Hyllingsadress
har genom ”Vännernas insamling gen. skräddarmästare Axel Nilsson”, Fru Alice Pettersson, Fru Lisa Angelöw och Herr Enock Andersson influtit kronor 35: —.

Rädda Barnens Sykampanj för Europas barn.
under april och maj månader till förmån för Barnhemmet i Amstetten gav ett glädjande gott resultat. Den 3 juli sändes 2,120 plagg, och att gåvan kommit fram, därom vittinar här nedan i översättning återgivna brev från barnhemmets föreståndarinna.

Rädda Barnens leksaksinsamling
rönte livligt deltagande. I stadens leksaksaffärer stodo lådor som fylldes med paket i 100-tal„ från skolklasser, från syjuntor och från många av våra sockenombud ha kommit rara dockor och trevliga leksaker, från verkstadsskolan 2 stora kartonger byggklossar.
Under höstens 7 stickaftnar på Lotta-lokalen och till många medhjälpare på landsbygden har garn utlämnats. Raggor, slipovers och tröjor med långa ärmar ha stickats och lämnats in. 275 par raggor, 74 slipovers och 19 pullovers ha under november och december sänts till Europas barn.
Lokalavdelningen avsände den 18 nov. 200 kg. med följande innehåll: 7 kart. kläder, 8 kart. leksaker, 1 låd , med 30 kg. honung.
Den 6 dec. avgick 5 kart. kläder och 1 kart. leksaker. Med denna sändning följde 1,100 kg. matvaror, insamlade inom Mästerby församling gen. kyrkoherden till Krigsvärnlösa barn i Finland.
Föreningen Rädda Barnens Centralstyrelse och Gotlands Lokalavdelning av Rädda Barnen be att få framföra ett hjärtligt tack och en varm erkänsla till var och en, som godhetsfullt skänkt tid, krafter och pengar till Lokalavdelningens verksamhet för Gotlands hjälpbehövande och Europas nödlidande barn.
Då det är oss omöjligt att personligen nå alla, som hjälpt till med sömnad, stickning och leksaksiinsamling, bedja vi härmed att till enskilda och föreningar, skolklasser och syjuntor få framföra vårt varmt kända tack för all god hjälp.
Visby den 15 december 1946.
GOTLANDS LOKALAVBELNING AV RÄDDA BARNEN
Anna Nylander, ordf.
Stina Sandström, kassaförvaltare.
Maria Stålhandske, sekr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295