Cederlund, Gunnar Aron Kristian, Cementvaruarbetare.

Stånga skyttegille.
Gumbalde, Stånga. Född den 12 februari 1913 i Burs församling. Föräldrar: Gustaf Cederlund o. h. h. Agda f. Mattson. Gift 1939 med Matilda Nööp. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Stånga skyttegille.

Landsbygden. Burs.

BURS, 26 nov.
En välbesökt skördetest hölls i härvarande kyrksal i förgår afton till förmån för kyrklig missionsverksamhet. Vid tillfället höll fröken Ellen Håkansson ett med spänt intresse åhört föredrag över ämnet: Missionen bland Tamulerna. Försäljningen av diverse varor och produkter hölls därefter och inkomsten för missionen blev synnerligt god.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Wernström, Emil Oskar Manfred, Hemmason.

Rone skyttegille.
Lindarve, Burs, Stånga. Född den 5 maj 1914 i Burs. Föräldrar: Herman Wernström o. h. h. Maria f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Värnström, Einar Herman August, Lantarbetare.

Rone skyttegille.
Lindarve, Burs, Stånga. Född den 23 mars 1918 i Burs. Föräldrar: Herman Värnström o. h. h. Maria f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1939, tidigare medlem i Hogräns skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Storm, Gösta Johannes, Hemmason.

Rone skyttegille.
Lindarve, Burs, Stånga. Född den 27 oktober 1927 i Burs. Föräldrar: John Storm o. h. h. Gunhild f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skytten stål.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Pettersson, Gunnar Josef Reginald, Hemmason.

Rone skyttegille.
Bandelunda, Burs, Stånga. Född den 13 juni 1907 i Burs. Föräldrar: Gunnar Pettersson o. h. h. Hilda f. Hansson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Norrbom, Lars Gottfrid, Hemmansägare.

Rone skyttegille.
Alveskogs, Eke, Havdhem. Född den 2 april 1893 i Burs. Gift 1923 med Hilda Havdell. Medlem i gillet sedan 1940. Hv. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fältjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Bundelin, Per Vilhelm Manfred, Hemmansägare.

Rone skyttegille.
Vanges, Burs, Stånga. Född den 14 oktober 1910 i Burs församling. Föräldrar: Lars Bundelin o. h. h. Emma f. Pettersson. Medlem i gillet sedan 1933, v. ordförande sedan 1940, tidigare medlem i Burs skyttegille. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns Skyttem ksp s.

Gotländska skyttar 1944.
Rone skyttegille.

Nilsson, Algot Emil Gustav, Fiskare.

Närs skytteförening.
Pilgårds, När. Född den 30 december 1920 i Burs. Föräldrar: Edvin Nilsson o. h. h. Alma f. Bjärman. Medlem i föreningen sedan 1937, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Närs skytteförening.