Tellström, Arvid Hans Gunnar, Grovarbetare.

Hoburgs skyttegille.
Rondarve, Burgsvik. Född den 13 maj 1910 i Öja församling. Föräldrar: Alfred Tellström o. h. h. Hilma f. Johansson. Gift 1934 med Gullan Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1930. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Armens Skyttem ksp s.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Svensson, Ivan Sture Valdemar, Mejerist.

Hoburgs skyttegille.
Burgsvik. Född den 17 juni 1909 i Lomma, Malmöhus län. Föräldrar: Olof Svensson o. h. h. Sanna f. Vesterberg. Gift 1937 med Ester Johansson. Medlem i gillet sedan 1938, revisor sedan 1939. Tillhör skjutklass 4. InLehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Svensson, Ernst Gösta Henry, Mejerielev.

Hoburgs skyttegille.
Robbenarve, Burgsvik. Född den 30 december 1925 i Öja. Föräldrar: Thor Svensson o. h. h. Signe f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 1.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Svensson, Edvard Tore Gerhard, Hemmason.

Hoburgs skyttegille.
Robbenarve, Burgsvik. Född den 19 september 1923. Föräldrar: Thor Svensson o. h. h. Signe f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, SkytteM.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Söderkvist, Erik Olof Lennart, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Botarve, Burgsvik. Född den 10 augusti 1903 i Öja. Föräldrar: Herman Söderkvist o. h. h. Anna f. Lingvall. Gift 1935 med Katarina Aspelin. Medlem i gillet sedan 1918, ordförande sedan 1925, tidigare sekreterare och v. sekreterare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb SkytteM, Ft s.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Sedergren, Frans Petter Elof, Lantbrukare.

Hoburgs skyttegille.
Stockvika, Burgsvik. Född den 4 december 1895 i Vamlingbo. Föräldrar: Karl Sedergren o. h. h. Maria f. Lindell. Gift 1923 med Elsa Lindgren. Medlem i gillet sedan 1910, tidigare medlem i Vamlingbo-Sundre skytteförening, ordförade i densamma i tre år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Sedergren, Allan Erik, Bromsare.

Hoburgs skyttegille.
Stockvika, Burgsvik. Född den 17 september 1923 i Öja. Föräldrar: Frans Sedergren o. h. h. Elsa f. Lindgren. Medlem i gillet sedan 1938. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Sandsjö, Nils Arne Gustav, Byggnadssnickare.

Hoburgs skyttegille.
Gissle, Burgsvik. Född den 17 april 1921 i Öja. Föräldrar: Viktor Sandsjö o. h. h. Tyra f. Värnkvist. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.

Rickars, Sten Gustav, Stenarbetare.

Hoburgs skyttegille.
Botvide, Burgsvik. Född den 29 april 1909 i Lovö församling, Stockholms län. Föräldrar: Robert Rickars o. h. h. Amalia f. Eriksson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Hoburgs skyttgille.