Gotlandslotsarnas hemvägsersättning nästa år.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t om förordnande, att lotsarnas hemvägsersättning även under år 1938 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. Även för lotsning i lotsled eller tillfältig lotsled anser styrelsen förhöjning av hemvägsersättringen alltjämt böra utgå. Denna har vid följande lotsplatser å Gotland föreslagits till 80 Proc., nämligen Visby, Fårösunds, Kylleys, Slite, Ljugarns, Ronehanns, Burgsviks och Klintehamns lotsplatser. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 13 oktober 1932
N:r 238

Till landsfiskal

i Burgsviks distrikt har länsstyrelsen förordnat t. f. landsfiskalen därstädes, e. landskanslisten Fritz Stengård.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 oktober 1932
N:r 235

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 8 Okt.
I. O. G. T. hade i går afton anordnat ett offentligt möte i folkskolan härstädes inför en talrik publik. Före om nykterhetsarbetet godtemplarordens uppgifter
höllos av ombudsman Lennart Englund, Olsäter, och folkskollärare Ivar Larsson, Levide, och hr Englund berättade därjämte om Värmland. i anslutning till en rad baloptikonbilder. Vidare förekom unison sång musik till orgel och fiol.
Efter det offentliga mötets slut beslöto tio av de närvarande att återupptaga. godtemplararbetet härstädes, och intagning av de nya medlemmarna i orden verkställdes omedelbart. Nästa möte hålles söndagen den 16 kl. 1/2 3 e. m., då flera nya medlemmar väntas ansluta sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 oktober 1932
N:r 234

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 4 okt.
Höstfest hölls i missionssalen i söndagskväll Slöjdlärare Henry Wessman, Fidenäs, öppnade festen med hälsningstal och bön. Ungdomsför hölls av pastor J. O. Häggström över 2 Krönikebok. 31: 20-21. Även förekom berättelse- och poemläsning sång av fröknarna Maja Wessman, Vamlingbo, Dagny Wessman, Burgsvik och Ragnhild Häggström. Kollekt upplogs för ungdomsmissionen. Festen avslöts av hr Oscar Wessman, Fidenäs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Lanthamnarna.

Ankomna fartyg: till Burgsvik: den 1: skon. Alise, Johansson. Borgholm, tom; den 2: d:o Amazone, Mai, Hamburg, mais: den 17: Anna, Eriksson, Visby, tom.

Avgångna fartyg: från Burgsvik: den 8: skon. Alise, Johansson, Gävle, slipsten; d:o Amazone, Mai, Visby, mais; den 17: d:o Anna, Eriksson, Köpenhamn, blocksten.

Kappelshmäshamnarna (tiden 1—15 sept.). Ankomna fartyg: till Storugns: den 1: pråm Oaxen 34. Larsson, Sundsvall; tom: den 2: skon. skepp. Marie, Modigh, Odense, d:o; den 5: d:o Britannia, Thuvesson, Malmö, d:o; bogs.-ångf. Oaxen IX, Jansson, Härnösand, bogserar: pråm Oaxen 10 Lindberg, d:o, tom: d:o Oaxen 38, Eklund, Husum. d:o; den 9: mfart. Oaxen, Alfa, Carlsson, Norrsundet, d:o; pråm Frode, Eriksson, Liusne, d:o; skon. Ruth, Söderman, Kylley, d:o; den 10: bogs.-ångt. Frej, Söderberg, Sundsvall, bogserar;. pråm Garmer, Nilsson, d:o, tom; d:o Alfa, Jansson, d:o, d:o: den 14: skon.-skepp. C. F. Ivergs, Lindström, Furusund, d:o: bogs.-ångf Kolbjörn, Rundstedt, Gävle, bogserar; pråm Asterion, Selander, d:o, tom; d:o Tolvan, Jansson, d:o, tom: d:o Tian, Törngvist, d:o, d:o; d:o Oaxen 382, Sjöström, Husum, d:o.

Avgångna fartyg: från Storugns: Den 3: pråm. Oaxen 3. Engström, Norrsundet. kalksten; d:o Oaxen 11, Dahlgren, d:o, d:o; d:o Oaxen 34, Larsson, Sundsvall, d:o; den 7: skonskepp. Marie, Modigh, Obbola. d:o; d:o Britannia, Thuvesson, d:o, d:o: den 9: bogsångt. Oaxen IX. Jansson, Oxelösund. bogserar; pråm. Oaxen 38, Eklund, d:o, kalksten; mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Stockhol d:o; den
17: pråm. Frode, Eriksson. Sundsvell, d:o; den 14: bolslugt: Frej, Härnösand, bogserar; pråm. Garmer, Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 oktober 1932
N:r 228

Öja församling får sälja fastigheten.

K. m:t har förklarat hinder icke möta för Öja församling att försälia den Jacobssonska fonden tillhöriga fastigheten Backa n:r 1 i Burgsvik. Fastigheten har ett taxeringsvärde av 900. kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 september 1932
N:r 227

Från hamnen.

I går avgick ms. Rune, Eliasson, till Burgsvik med foderämnen och inkommo ms. Verona, Johansson, från Uppsala, tom, och ångf. Irene, Örnström, från Västervik med styckegods.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 September 1932
N:r 220

Tre kronor.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.

Den överdådiga, svenska ljudfilmen.
Kärlek och Landstorm visas kl. 8,15 e. m. på följande platser: Lördagen den 17 lokalen Stenkyrka. Söndagen den 18 lokalen Tingstäde. Måndagen den 19 vanlig plats Kräklingbo. Onsdagen den 21 vanlig plats i Katthammarsvik. Fredagen den 23 vanlig plats Hablingbo. Lördagen den 24 Pensionat Botvide, Burgsvik. Söndagen den 25 vanlig plats Vamlingbo. Tisdagen den 20 september Gardells äng. Etelhem.
Elektriskt ljus och kraft från eget kraftverk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 september 1932
N:r 216

Landsfiskalstjänsten

i Burgsviks distrikt har förklarats ledig att sökas hos länsstyrelsen senast den 8 oktober. Tjänsten skall tillsättas på förordnande.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 september 1932
N:r 208

Från hamnen.

Igår inkommo ångf. Ägir, Jansson, från Gdynia mod stenkol, ms. Amazone, När, från Burgsvik med majs och ångf. Irene. Örnström, från Västervik med styckegods samt avgingo ms. Äran, Pettersson, till Köpenhamn med trävaror, ms. Vega Grafström, till Burgsvik med styckegods och ms. Nanna, Melin, till Lübeck, tom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 september 1932
N:r 247