Kyrkbröllop

äger rum i dag på middagen i domkyrkan härstädes mellan löjtnanten vid Gotlands artillerikår Gunnar Hodder och fröken Birgit Dahlbäck, dotter till bankdirektör Adolf Dahlkäck och hans maka, född Nyström.
Brudparet intågar i kyrkan under tonerna av bröllopsmarschen ur »Midsommarnattsdrömmen» av Mendelsschn, utförd till orgel av direktör Siedrerg. Brudparet uppvaktas av tvenne tärnor, brudens systrar, fröknarna Märtha och Maj Dahlbäck. Som kyrkomarskalkar fungera löjtnanterna Stig Holmqvist, Nils-Gustaf Kjellbom, Georg von Döbeln och fänvik Nils Holmstedt.
Sedan ps. 33 sjungits, förrättas vigseln av brudens konfirmationslärare biskop Rundgren. Efter vigseln sjunger direktör Siedberg från läktaren »bröllopshymn» av Ivar Wideen till obligat violin och orgel, varvid violinstämman utföres av hr Ernst Pettersson och orgeln skötes av fru Siedberg. Som utgångsmarsch spelar direktör Siedberg bröllopsmarschen ur »Bröllopet på Ulfåsa».
Därefter ge brudens föräldrar middag i sitt hem för ett 50-tal gäster. I afton avresa de nygifta på bröllopsresa.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 december 1932
N:r 295

Bröllop

firas härstädes på måndag mellan löjtnanten vid Gotlands artillerikår Gunnar Hodder och fröken Birgit Dahlbäck, dotter till bankdirektören Adolf Dahlbäck härstädes och hans maka, född Nyström.
Vigseln äger rum i domkyrkan kl. 4 e. m. och förrättas av biskop Rundgren. Efter vigseln ge brudens föräldrar middag för bröllopsgästerna.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

Landsbygden. Hall.

HALL, 12 dec.
Ett trevligt och vällyckat bröllop firades i brudgummens hem vid Hägvards lördagen 10 dec., då lantbrukaren Gunnar Olsson sammanvigdes med fröken Elsa Lundin från Stenkyrka. Kl. 2 samlades gästerna i bröllopsgården. Med uppvaktning reste brudparet så till Hangvars prästgård, där vigseln förrättales av kyrkoherde E. W. Gyberg. Vid hemkomsten mottogos brudföljet av skaffarfolken som bjöd på kaffe och förfriskningar.
Brudparet uppvaktades av följande par tärnor och marskalkar: Elisabet Söderdahl—Sven Rudberg, Hillevi Gahnström— Valdemar Westergren, Ester Hägvall—Karl Rudberg, Tyra Hejdenberg—Fridolf Westöö, Maria Rudberg—Frans Dalström, Brudnäbbar voro Margit och Martin Jakobsson.
På kvällen hade både gamla och unga samlats för att se brud. Då brudfolket med uppvaktning och spelman i teten, trenne gånger gjorde ronden kring brudstången dånade kraftiga skottsalvor och humarop. Det hela avslöts med dans till långt in i småtimmarna. Heder och tack till värdfolket.
En gäst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Bröllop

firades i torsdags i S:t Petri kyrka i Stockholm mellan metodistpastor Hjalmar Andergren i Öregrund och fröken Astrid Ingeborg Jakobsson, Slite. Vigseln förrättades av distriktsföreståndaren pastor Aug. V. Norman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Bröllop

firas i dag på Strand Hotell i Stockholm mellan underläkaren vid Visby lasarett dr Joel Wallman och fröken Elsa Schmidt Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 december 1932
N:r 285

Landsbygden

DALHEM, 21 nov.
Ett bröllop i den gamla goda stilen. firades här i går vid Hallvede, där fru Hilma Jacobsson bortgifte sin äldsta dotter Lisa med hr Villy Johansson från
Anga, Brudgummen med släktingar samlades vid Enggårda i Anga varefter färden i bilar ställdes till Dalhem där bruden med följe mötte vid Hallvede.
Efter förfriskningar gick både brudpar och uppvaktande till Dalhems vackra kyrka, där kontraktsprosten G. Reuser förrättade vigseln och höll ett vackert tal till brudparet. Kyrkan var dagen till ära smyckad med brinnande ljus, och mycket folk hade samlats för att närvara vid vigseln. Efter aktens slut återvände man till bröllopsgården, där festen fortsatte till långt in på natten med musik, sång och tal, plus materiell undfägnad naturligtvis.
Som bruttöverska fungerade fröken Magda Pettersson, Dalhem, och som bruttbonde hr Ernst. Johansson, Visby. Tärnor och marskalkar voro: Elsa Jacoksson—Helge Johansson. Astrid Johansson—Josef Bäckström, Märta Johansson—K. Gustav Gardell, Vera Johansson—Nils Johansson, Frideborg Pettersson—Elis Johansson, Greta Pettersson—Gustav Johansson, Linnea Rosvall—Erik Häglund.
På kvällen hade samlats ens ansenlig skara människor för att »se brud», och
brudparet hedrades med hurrarop, då det med uppvaktning gjorde sin rond. Till värdfolket ett hjärtligt tack för all trevnad och glädje.
Marskalk.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.

Bröllop firas i morgon

i Västkinde mellan handlanden John Gustafsson i När och fröken Greta Johansson från Västkinde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 november 1932
N:r 269

Bröllop

firades i går i Äppelviken mellan arrendatorn Eric Lindahl, Brännareds gård, Öxnevalla, och fröken Margit Duse, dotter till avlidne handlanden Albin Duse i Hemse och hans efterlevande maka, född Smith.
— Bröllop firas på lördag i Klintehamn mellan redaktiohssekreteraren i Gotlänningen Bertil Kahlström och fröken Elisabeth Andersson härstädes. Vigseln förrättas i Klinte kyrka av kyrkoherde Gustaf Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 november 1932
N:r 268

Bröllop

firas härstädes i morgon mellan handlanden Gunnar Back och fröken Lolo Peterson, dotter till sjökaptenen J. Peterson och hans maka, född Lindahl. Vigselakten förrättas i Västerhejde kyrka kl. 4 e. m. av pastor H. A. Isberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 november 1932
N:r 258

Landsbygden. Källunge.

KÄLLUNGE, 19 okt.
Ett ståtligtbröllopi gammaldags stil firades lördagen den 15 i Källunge, då hemmansägaredottern Linnea Hellgren, Säggeby, sammanvigdes med lantbrukaren Ture Bergman från Kvie i Endre. Vigseln förrättades i Ekeby kyrka, där brud och brudgum möttes, av kyrkoherde O. Nygren, och efter vigselakten ställdes färden med spelman i teten till bröllopsgården EN där bygd hemmansägaren L. O. Hellgren, emot brudeföljt på övligt sätt. Brudparet uppvakades av följande par tärnor och marskalkar: Elsa Hellgren—Östen Dahlquist, Hilma Bergman—Ragnar Larsson, Anna Bergman—Bernhard Gardell, Judit Gardell—Henry Söderling, Anna Nyström—Lenmart Kligvall, Elsa Friberg—Gunnar Larsson, Anna Hellgren—Axel Pettersson, Agnes Svensson—Gillis Nilsson, Gunhild Lindberg—Gustaf Nilsson, Ruth Sandgren—David Nyström, Som bruttöverska fungerade fru Märtha Dahlqvist, Visby, och som bruttbonde f. folkskollåraren P. S. Hartman, Endre. Under aftonens lopp hyllades brudparet på det hjärtligaste av alla dem som kommit för att »se brud», och till de nygiftas ära avbrändes fyrverkeri och sköts salut, Och givetvis hurrades det. Under gamla traditionsenliga former tortsatte bröllopsfesten till in på småtimmarna, och att ide äldre gladdes med de unga behöver väl knappast framhållas. Det var ett bröllop enligt en gotländska seder med staikstrik, brudpolskor och brudvalser samt mycket annat som hör ritualen till, Heder åt värdfolket.
E. S. V. M.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 oktober 1932
N:r 245