Mötesplatser

hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo, Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Landstingsvalet.

Bondeförbundet
har nu fastetällt sina kandidatlistor för landstingsvalet på landsbygden. — Listorna ha följande utseende:
För södrahäradet: Rikedagsman Th. Gardell, Gans i Näs landstingsmännen K. J. Levander, Bols i Havdhem; Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl — Olofsson, Magnuse i Väte, lantbr. Johan Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvardi i Hablingbo, Rud. Olsson, Norai Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Andersson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämdeman Anskelm Johansson, Enges i Burg, lantbr. Ax. Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Bandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och Gunnar Larsson, Norrkvie i Grötlingbo.
För norra häradet: Riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, (suppl. lantbr. Gunnar Nilsson, Halner i Bro, och O. Björkander, Pajse i Martebo), f. riksdagsman Hugo Karlström, Mörrby i Lokrume (suppl. lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, och Herman Löthberg, Kaungs i Västkinde), landstingsman J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, (suppl. lantbr. Gust. du Rietz, Gåsemora å Fårö, och Konrad Bergbohm, Siefride i Rute), riksdagsman Arv. Gardell, Stenstu i Endre, (suppl. lantbr. Arv. Collberg, Nygårds i Follingbo och Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem), landstingsman Osk. Thomasson, Kärrmans i — Kräklingbo, (suppl. lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn och John Pettersson, Bringsarve i Ardre), lantbr. Arv. — Collberg, Nygårds i Follingbo, (suppl. lantbr. I, V. Norman, Möllbos i Halla, och Albert. Johansson, Larsarve i Roma), lantbr. Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, ,(ouppl. lantbr. Ernst Bendelin, Bendes i Anga, och G. Gradelus, Bjers i Lärbro,) lantbr. Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, (suppl. lantbr. John Malmros, Kvie i Martebo, och Gunnar Johansson, Slitegårde i Dalhem,) samt lantbr. Herman Lötbberg, Kaungs i. Västkinde, (suppL lantbr. K. E. Olofsson, Nickarve i Mann och K. Widén, Prästgården i Follingbo).

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Idrott och sport.

Inför landskampen mot Blekinge.
En stor idrottsdag om söndag.

Om söndag äger som förut nämts den stora landskapsmatchen i allmän idrott rum mellan Gotland och Blekinge, och då det var fem år sedan förra mötet mellan de båda landskapen, torde striden emotses med stora förväntningar, varvid vi givetvis hoppas på en gotländsk seger, även om blekingarna denna gång energiskt gått in för att visa gutarna lejonklon. De — blekingarna — ha också sådana respektingivande representanter som Fernström och Fastrup m. fl, med vilka de våra få ett styvt arbete. Kl. halv 2 börjar den stora striden på vår Gutavll. Överledare blir hr O. H. Jacobsson, överdomare hr W. Pettersson, Blekinges sekr., huvudsekr. hr B. Gellborn, ledare för löpningar, hopp och kast resp. hrr A. Sandström, A. Johansson och J. O. Johansson, varjämte en stab av övriga funktionärer äro rekryterade. Av allt att döma tycks anordningarna vara de allra bästa, varvid bl.a. med tacksamhet noteras en särskild presstjänst, så att pressmännen veta, till vilken de skola vända sig för att få sina notationer kontrollerade, då så är nödvändigt. Program, där samtliga tävlande äro upptagna, tillhafdahållas även. Tävlingsdräkten för der våra är vit tröja och röda byxor.
De som skola representera våra färger samt Blekinges äro som följer:

100 m.: Gust. Fransson, Gute, Erik Fransson, Gute; reserv: S. Carlsson, I. 18. Blekinge: Ternström, Johansson.

800 m.: M. Fohlin, I. F., A. Mörrby Slite, reserv: I. Söderberg, V. I. F. Blekinge: Gunnar Svensson, Gösta Svensson.

5.000 m.: E. Pettersson, Bro, S. Boberg, Vestkinde; reserv: H. Gardell, Bro. Blekinge: Andreasson, Stenmalm.

Längdhopp: Erik Fransson, Gute. Hans Persson, .V. I. F.; reserv: K. H.
Engström, Slite. Blekinge: Ternström, Fastrup.

Höjdhopp: Hans Persson, V. I. F., Olle Isaeus, Gute; reserv: K. H. Engström, Slite. Blekinge: Carli, Fastrup.

Stavhopp: K. S. Wickman, Gute, Olle Isaeus, Gute; reserv: Henry Pettersson, Bro. Blekinge: Stensson, Andersson.

Kula: N. J. Dannborg, Gute, Gust. Hellström, V. I. F.; reserv: H. Pettersson, Bro. Blekinge: Fastrup, Comstedt.

Diskus: O. Häglund, V. I. F., N. J. Dannborg, Gute; reserv: H. Pettersson, Bro. Blekinge: Fastrup, Olsson.

Spjut: A. Claesson, I. 18, C. Svensson, Roma; reserv: K. S. Wickman, Gute.
Blekinge: Berg, Olsson.

Stafett 1,000 m. (110+200+300+400): 8. Carlsson, I. 18, E. Fransson, Gute, G. Fransson, Gute, H. Persson, V. I. F.; reserver: T. Lundin, Slite, Wenell, I. 18, G. Karlsson, I. 18, H: Nordin, Slite. Blekinge: Johansson, Ternström, Gösta Svensson, Gunnar Svensson.

D. M. på cykel
äger rum om lördag och söndag för juniorer och seniorer. På lördagen går starten för 10 km. från Skarphöll, Endreväg, kl. 7 e. m. och på söndagen tävla juniorerna på 50 km. och seniorerna på, 100 km., varvid starten går från vägkorsningen vid Snäckgärdsvägen-Broväg kl. 8 f. m. Endast licenserade cyklar äga rätt deltaga. Anmälningerna sändas till Carl Johansson, Monarks filial, senast lördagen den 11 kl. 12 midd. Efteranmälningar komma icke att godkännas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Samfundet för hembygdsvård

hade under gårdagen en utflykt i bilar utåt södra Gotland. Resplanen var lagd över Västergarn—Hablingbo—Kattlunds-Mästermyr till Hemse, där lunch intogs på hotellet. Därefter gick färden förbi Stånga kyrka—Lojsta slott—Roma kloster—Follingbo åter till staden. På kvällen blade i Helgeands ruin anordnats en stämningsstund efter sedvlanligt program.
Dagens program har upptagit en utfärd till norra delen av ön, varvid routen upptagit Stenkyrka—Kappelshamn—Fleringe—Bungemuseet, vilket sistnämda demonstrerades av instendenten Th. Erlandsson. Lunch intogs därefter på Fårösunds hotell och hemvägen går över Kylley—Tingstäde—Bro—Stora Hästnäs åter till staden.
Mötet avslutas i afton i samband med en gemensam middag å Stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Idrott och sport.

D. N. i allmän idrott
höllos under lördagen och söndagen å Gutavallen och lämnade flera goda resultat. Gute lade beslag på de flesta poängen och är efter dessa tävlingar så gott som säker på den färut omnämda skölden. Gute har nämligen nu 139 poäng mot I. 18:s 110, Och med de 29 poängens försprång torde knappast I. 18 kunna hota i orienteringen. Som synes dubbelsegrade bräderna Fransson på 100 och 200 m. Gute hade fär övrigt flera dubbelsegrar.
Distriktsmästare i de olika grenarna blevo: 200 m.: Gust. Fransson, Gute, 24; 800 m.: G. Pettersson, I. 18, 2,07,2; 6, 000 m.: Ernst Pettersson, Bro, 16,23; Höjdhopp: O. Isaeus, Gute, 1,68; Tresteg: H. Persson, VIF, 13,01; Kula: H. Pettersson, Bro., 12,14; 400 m.: H. Persson, VIF, 55,7; Häck 110 m.: 11. Persson, VIF, 17,2; 100 m.: Gust. Fransson, Gute, 11.8; Häck 400 m.: H. Persson, VIF, 66,4 sek. ; 10, 000 m.: K. Pettersson, VAIS, 39,27;
Stavhopp: K. S. Wickman Gute, 8,05; Diskus: O. Häglund, VIF, 41,14; Längdhopp: E. Fransson, Gute, 6,57; Spjut: C. Svensson, Roma, 46,63; 1, 600 m.: G. Pettersson, I. 18, 4,25,6.
Utom tävlan startade Wijkman, Stockholm, på 10,000 och noterade den goda tiden 85,58.

Klubbtävlan på cykel
hade i går cykelklubben anordnat. Sträckan, 57 km., gick över Follingbo—Stava—Roma—Högbro—Sjonhem—Hällinge—Dalhem—Stora Röstöde—Endre och tillbaka till Visby, där start och mål var förlagt till Standards station utanför Österport. Resultat: Klass B. 1) Gösta Booberg, 1,33 28 (i fiol 1,36), 2) Gust. Pettersson, 1,37,45. Klass C: 1) Bengt Bengtsson, 1,33,45, 2) Rolf öström, 1,85,45,7. Debutklass: 1) R. Morén, 1,40,06,7, 2) Åke Belfrage, 1,51,47.4.

Varptävlingen i Ljugarn
i går, i vilken sexton lag deltogo, gav följande resultat: 1) Eklunds lag, Visby, 2) R. Petterssons lag, Stånga, 3) A. Nilssons lag, Garda, 4) E. Wallins lag, Ljugarn. Tröstpris: 1) A. Johanssons lag, Ljugarn, 2) E. Jakobssons lag, Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Bro hushållningsgille

hade i går middag sammankomst i Lokrume kommunalrum under riksdagsman Gunnar Boding ordförandeskap. Därvid omvaldes hr Bodin till gillets ordförande och hr Herman Lötberg, Kaungs, till vice ordförande, båda för tre år. Till lantbruksombud omvaldes nämdeman O. Olsson, Kroks, Till ledamot av gillets styrelse omvaldes hr Adolf Olsson, Nygårds i Fole, med hr Karl Gardell, Björnungs, som suppleant, likaledes omvald. Konsulent B. Ljunggren höll därefter föredrag i mjölkregleringsfrågan. Gillessammankomsten var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 december 1932
N:r 302

Ett räfskalls anställande

i rigtning från Bro till stranden vid Skälsjö och s. k. Kolens qvarn föreslås, i skrifvelse fill oss, afen ”jägare”, hvilken tillika framhåller önskvärdheten af rätskall, emedan räfvarnes antal är, i förhållande till den ringa tillgången på annat vildt så öfvervägande, att om de ej på något sätt minskas, Gotland skulle om några år blifva ett på vildt alldeles utblottadt land.
Ins. anser lämpligast, att kommunalordförandena i Bro och Weskinde socknar föranstalta om skallets anställande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Räfskallen

varda snart så allmänna, att våra läsare kanske tröttna vid att höra sådana omnämnas. Emellertid vilja vi ej med tystnad förbigå det skall, hvilket i måndags föranstaltades norr om staden, och i hvilket många skyttar från Visby, en del af skolans ungdom, samt allmoge från Vestkinde och Bro socknar deltogo. Drefvet bestod af vid pass 100 man, och skyttarne voro omkring 40 till antalet. Oaktadt skallet var väl ordnadt, blef dock resultatet lika med O. En rät var innesluten, men, efter att hafva blifvit saluterad med 7 å 8 skott, gick mickel med oförminskad fart i det fria.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 1 Mars 1876
N:r 17

Redovisning

å till hemmet för obotligt sjuka på Gotland influtna gåfvor under år 1875:
Collekt i Stenkyrka 1: 66, d:o I Tingstäde 1: 75, d:o i Hörsne 88 öre, d:o i Endre 2: 55, d:o i Hejdeby 1: 15, do i Grötlingbo 10 kr., d:o i Othem 1: 50, d:o i Hangvahr 1: 25, d:o i Fohle 3: 86, d:o i Lärbro 3: 25, d:o i Hejnum 52 öre. Gåfva af öfverste Oscar Malmborg 5 kr. Collect i Fårö 2: 05, d:o i Vestkinde 1: 78, d:o i Rone 1: 19, d:o i Eke 78 öre d:o i Barlingbo 1 kr., d:o i Ekeby 75 öre, d:o i Bro 1: 16, Gåfva af fru Cajsen Björkander 5 kr., collect i Hejde 6: 19, d:o i Väte 4: 35, d:o i Vallstena 33 öre, i bref med Ljugarns poststämpel af d. 30 April 1875 5 kr., landstingsmedel 1,000 kr., collect i Fårö 2: 75, d:o för år 1874 i Östergarn 1: 80, i Gammalgarn 3: 73, d:o i Ardre 1: 78, gåfva af O. M. 10 kr., d:o af J. E. J. 5 kr., d:o af O. M. 10 kr., collect i Öja 17: 60, d:o i Hamra 1: 32, gåfva af hr A. Lindblom, Hernösand 5 kr., collect för d. å. af medel contractet 27: 55, d:o för d. å. af södra contractet 32: 11, gåfva af br J. F. Velin i Stockholm 25 kr., collect i Gammalgarn 3: 50.
Insamlingen fortfar.
Visby 31 December 1875.
C. H. WALLÉR,
n. Vv. skattmästare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Februari 1876
N:r 16

Gårdsköp.

Vid auktion å kammakaren Sedelii egendomar här i staden inropades dessa af kyrkovärden Joh, Eklöf Lilla Åby i Bro för en summa af 2,200 kronor.
— Vid nyligen hållen konkursauktion å Wendellska gårdarne antogs handl.
Tycho Klingvalls bud å 10,900 kronor.
— Lägenheten Norrbacka inropades å nyligen hållen auktion för 2,000 kr. af bokh. Axel Ekman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11