Rättelse.

I advokaten S. Hultmans snipans i vårt lördagsnummer angående auktion vid Tors i Bro den 28 dennes hade några ord bortfallit, varför den blev oförståelig. Den är emellertid införd i dagens nummer rättad, vilket vi vilja påpeka för hugade spekulanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Motorkrönikan.

På lördagseftermiddagen intränade en dikeskörning strax söder om vägövergången vid Kungsladugården. En lastbil med släpvagn, tungt lastad med trävirke, skulle möta en annan bil samt körde därvid ut på vänstra sidan, varvid vägkanten gav vika och bilen elfogs ned i diket, där den stjälpte. I fallet ramponerade den en triangelsignal, uppställd av Västerhejdebanan som varning för järnvägsövergången. Händelsen måste betecknas som en ren olyckshändelse, för vilken bilens förare icke kan göras ansvarig. Bilen, som. blev mycket illa åtgången, tillhörde lantbrukaren Gunnar Nilsson, Halner i Bro.

En bilkollision inträffade i går förmiddag på vägen mellan Etelhem och Buttle varvid två bilar från Visby stötte tillsammans, med följd att de båda blevo åtskilligt ramponerade. Olyckan inträffade vid en kurva, där sikten också är skymd av en backe, och den ena av bilarna synes ha, kommit med så stark hastighet, att han icke hunnit bromsa in vagnen, innan kollisionen inträffade. Deniena bilen fick fotsteget avrivet, den andra framringen avsliten och stänkskärmen uppriven.

I går på, förmiddagen körde en motorcyklist från Visby, snickaren K. Nilsson, i diket med motorcykel vid Kroks i Tofta. Olyckan uppges ha tillgått på så sätt, att motorcyklistens fru, som åkte bak på motorcykeln, skulle sätta mannens mössa till rätta, varvid, denna kommit ned för ögonen för mannen. På grund av detta intermesso styrde motorcykeln mot dikeskanten, där den slog mot en sten och stjälpte i diket. Mannen fick ett skrubbsår i tinningen av en sten och föreföll till en början något Om töcknad, medan frun uppgives ha fått tänderna skadade. Sedan ambulans tillkallats och makarna blivit under, sökta och förbundna på lasarettet, finge de åter lämna detsamma.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Första borgenärssammanträde

i lantbrukaren Knut G. A. Petterssons, Tors i Bro, konkurs har i dag hållits inför konkursdomaren i Gotlands norra domsaga. Boet visade i tillgångar 2,724 kr. och i skulder 3,450 kr., vadan bristen alltså uppgick till 726 kr. Till förvaltare utsågs advokat S. Hultman, Visby, och rättens ombudsman är brandchefen Carl Lindström.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Dödsfall. Sara Hansson

Tillkännagives att min kära maka Sara Hansson avled efter ett långt och svårt lidande den 27 juni kl. 5,30 f. m. i
sitt 90:de levnadsår, sörjd av mig, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, systrar, övriga släktingar och vänner.
Åby, Bro den 27 juni.
Nicklas Hansson.
Sv. Ps. 476, 3 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Landsbygden. Bro.

BRO, 20 juni.
Sommarfest var igår anordnad vid Bro J. U. F:s Bygdegård. Festen var anordnad till förmån för föreningens och
Bygdegårdens kassa och var därför lagd för den stora publikens smak. Som ett värdigt inslag i festprogrammet höll agronom, Wald. Ericsson, Källunge ett föredrag betitlat »vår odlings historia». Föredragshållaren talade om landets första bebyggelse, våra förfäders sätt att skaffa sitt kuppebälle, berättade säregna drag ur vara förfäders liv som forskningen bragt i dagen, samt om olika utvecklingsskeden ända intill våra dagar. Som avslutning på sitt föredrag gav tal. en orientering i det läge vårt jordbruk och yar jordbrukarklass befinna sig idag. Det intressanta, föredraget uppskattades livligt av den talrika publiken och tal. avtackades med applåder.
Ekeby teateramatörer gjord även festen den äran att uppföra sitt roliga lustspel »Födelsedagen». Stycket en 3-aktare, spelades två gånger för »fulla hus». Den ganska fånga och delvis tämligen krävande pjäsen spelades bra »på alla händer» och publiken hade hjärtans roligt. Undra pa då att kritiken i Allehanda blev mild som i slutscenens kuplett önskades. Var så god! Ekebyamatörerna önskas god fortsättning på den inslagna vägen.
Som vanligt var även varpkastning anordnad. Till denna tävling hade anmält sig lag från Endre, Hejdeby, Västkinde och Bro, tillsammans 10 lag. Första pris, pokal till varje man i laget, erövrades av Karlssons lag, Västkinde och andra pris av Glansholms lag, Endre. Ett tröstpris utdelades till Nilssons lag i Endre.
Festen var besökt av ovanligt mycket folk, som tycktes uppskatta de olika anordningarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141

Idrott och sport.

Distriktsmästerskapstävlingarna
i femkamp och löpning 10,000 m. gingo i går på Gutavallen. Av våra bättre saknades »Kina» och Engdahl i femkarmpen och E. Pettersson, Bro, på 10,000 m. Vädret var icke lämpligt för några bättre resultat, råkallt i luften och en hård blåst missgynnade tävlingarna. Karlsson I. 18 blev överraskande distriktsmästare i femkamp, slående bland andra Wickman, E. Fransson och Isaeus. Den senare gjorde en utomordentlig insats i tävlingen och belade andra plats före Fransson och Wickman.
Slutresultaten blevo: Distriktsmästare Karlsson, I. 18, 2456.52 p.; 2. Isaeus, Gute, 2421,83p.; 3. Fransson, Gute, 2403,77 p.; 4. Wickman, Gute, 2347,445 p.; 5. Persson, A. I. K., 2332,82 p.; 6. Persson. Visby, 1804,895 p.
Löpning 10,000 meter såg 6 startande, av vilka en utgick efter ett par varv. Favoriter voro Pettersson, Väskinde, och Fohlström, I. 18, i frånvaro av Pettersson, Bro. Omedelbart vid starten tog Pettersson ledningen och ledde hela loppet med undantag av två varv, Fohlström låg väl till på andra plats. dock utan chans att hota Pettersson, som fullbordade loppet i utmärkt kondition och på verkligt god tid i den hårda motvinden — halva distansen på 17,37. Resultaten: blevo: distriktsmästare Pettersson, Västkinde, 35,18,8; 2. Fahlström, I. V8 36,20; 3. Norrby, Bro. 36,53,3; 4. Christiansson, Ljugarn, 39,08,2; 5. Jakobsson, Visby, 39,37.

Fotboll.
Matchen mellan Visby-kombinationen och södra kombinationen resulterade i en överlägsen seger för de förra. Landsortslaget spelade hela första halvlek med 10 man.
Othem—A. I. K. B. spelade en vänskapsmatch som A. I. K. vann mod 9-2.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Idrott och sport.

Gotländsk fotboll.
Västkinde och A. I. K. möttes igår i Västkinde. Gästerna vann på tur och skicklighet med 4-1. Efter matchen var det dragkamp mellan »gubbar» och »sorkar». Det blev en seger åt vartdera hållet — rättvist.
På middagen möttes i Bro hemmalaget och Västkinde B. Det blev seger för gästerna även här.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Konkursauktion.

Genom auktion hos Knut Pettersson vid Tors i Bro försäljas den 28 juni kl. 3 e. m. tre hemmansdelar om 15 1/3 tunnl. tomt och åker, 3 ½ hektar åker samt 6 ½ hektar skogsmark med befintliga åbyggnader. Samtidigt utbjudas häst, ko, arbetsvagn med sättare, fjädervagn, harvar, 1,000 takspån, div. fyrkantvirke, plank och bräder.
Konkursförvaltaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Klintehamn.

Den 7 juni.
Spinntavlan.
En så kallad spinntävlan har i darr ägt rum härstädes hos fru Karin Smitterberg. Att saken omfattats med stort intresse visade sig däruti att en stor mängd damer kommit tillstädes. I tävlingen deltogo 20 kvinnor. Sedan denna gått av stapel skedde prisutdelning av landshövdingskan Gertrud Rodhe. Prisnämden utgjordes av fruarna Vallin från Bro och Ganström från Lummelunda.
Prislistan fick följande utseende. För ullspinning: första pris fru, Anna Karlsson, Petarve i Sanda; 2 pris fru Cedergren, Snoder i Sproge, och 3 pris mor Vestberg, Eksta; Maria Olofsson, Alvegårda i Sproge; Lydia Bolin, Käbbe
Eksta; Anna Ahlgren, Runne i Sanda: Maggda Björkavist, Dans i Hejde. Dessa erhöllo penningpris.
Tröstpris i form av dukar tillerkändes: fru Frida Nyberg, Snögrinda i Klinte; fru Jakobsson, Bjärs i Guldrupe: fru A. Hederstedt, Snoder i Sproge; fru Vallin, Annexen i Sproge;, fru Augusta Johansson, Klintehamn; fru Anna Johansson, Tyrvalds i Klinte; Hilda Mickelsson, Snoder i Sproge; Elva Grenberg, Mästerby; fr. Jakobsson, Ejvide i Eksta; Julia Björkavist, Hejde.
För spinning av lin utgingo penningpris till följande personer: 1 pris fru Alvhild Pettersson, Lärdarve i Eksta; 2 fru Gibason, Visby; 3 fru Ida Johansson, Deppa i Fröjel.
Landshövdingskan uttalade ett tack för det intresse, som deltagarna lagt i dagen och ett erkännande för jämt och väl utfört arbete. Därjämte framfördes också ett tack till fru Smitterberg, som bjudit alla tillstädesvarande på kaffe.
Den äldsta i tävlingen deltagande var mor Vestberg i Eksta, 94 år, och den yngsta Julia Björkavist. Hejde, 14 år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Uppköp av remonter

har under de senaste dagarna ägt rum här i länet, på lördagen i Hemse och i går här i staden. Därvid har för statens räkning inköpts 33 hästar, nämligen av följande personer:
A. Jakobsson, Bondarve i Levede. sto (fallet efter Bilbouquet — Maibowl — Effronté 900 kr.; B. Siltberg. Urgude i Sproge, vall. (Veller — Hellas — Effronté) 1,000 kr.: G. Danielsson, Strands, Burgsvik, sto (Veller — Hellas — Modell) 900 kr.; L. H. Matsson. Mattsarve i Sproge, sto (Veller — Kattenau — Jojo — Murillo) 1,000 kr.: A. Andersson, Oppegårds i Vallstena, vall. (Bruleur – Wolffgang – Hannibal). 950 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Sandow XX — Washington — Wolffgang — Solitair) 1,100 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, vall. (Pikör — Corsänger — Zulu — Pollux) 1.200 kr.; A. Olsson, Norrbys i Hejdeby, sto (Pikör — Alsund — Tapper — Tartar) 1,000 kr.; bankdir. A. Dahlbäck, Visby, sto (Adanie — Birger Jarl) 1,200 kr.; E. Klint, Annelund, Visby, sto (Bruleur — Coriamus — Kabal — Davout) 1,050 kr.; A. Vedin, Fole prästgård, vall. (Sandow XX — Camord — Elffronté) 1,000 kr.; bankdir. H. Wiman, Nygårds, sto (Sandow XX — Nogard — Irmino Belisair) 1.150 kr.; löjtn. C. O. Pettersson. Smitts i Stenkyrka, sto (Pikör — E’claireur — Effronté — Balder) 900 kr.; O. Ahlin, Simunde i Hejde, sto (Pikör — Lothar — Acarius — Caroussel) 1.100 kr.; E. Wikström, St. Tollby i Fole, vall. (Bruleur — Pikör — Hartstein — Tapper) 1,100 kr.; A. Eriksson. Medebys i Ekeby, vall. (Bruleur — Coriamus — Falkirk XX — Warrenby XX) 1.150 kr.; L. Pettersson, Sicklings i Klinte, sto (Lorwatus — Regulas — Janitschar — Illinois) 1.000 kr.; Rosendals A.-B. sto (Sandow XX — Creso XX — Reform XX — Speculation XX) 1,050 kr.: V. Larsson, Kysings i Vall, sto (Bruleur — Pikör — Olymp) 1,000 kr.; G. Dahlström, Österby, Visby. sto (Pikör — Camord — Teheran — Lorenzo) 900 kr.; V. Jakobsson, Bringes i Norrlanda, sto (Bruleur — Alsund — Teheran — Tartar) 1,100 kr.; Hj. Johansson, Tings i Kräklingbo, vall. (Pikör — York — Rostrum — Le Cygre XX) 1,100 kr.; H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. vall. (Bruleur — Pikör — Lorvansen – Stallmeister) 1200 kr.; O. Nilsson, Stenstugu i Bro, sto (Pikör — Jorus — Turf — Ischlums) 1,000 kr.; kapten A. Hylander, Vidunge-Stenstugu i Dalhem. vall. (Bruleur — Baltimore — Lorheim — Hannibal) 1,100 kr.; nämdeman B. Jespersson, Roma kloster, vall. (Sandow XX — Hartstein — Labrador) 1,200 kronor; nämdeman B. Jespersson. Roma kloster, vall. (Sandow XX — Kabal — Indus — Hohenzollern) 1,050 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem sto (Bruleur — Corvettino) 1,200 kr.; Fr. Cederlund, Qviungs i Stenkumla, sto (Bruleur — Nicus — Narcissus — Dundas), avelssto 1,200 kr. E. Pettersson, Unsarve i Halla, sto (kör — Kabal — Effronté) avelssto, 1,200 kr.; E. Hansén, Norrbys i Follingbo, sto (Bruleur — Alsund — Loving — Amadeus — Hannibal) avelssto, 1,400 kr.; A. Söderdahl, Valda i Eskelhem, sto (Lorvatus — Le Cygne XX —Minnessänger), avelssto), 1.400 kr.; C. Lövgren, Puser i Fröjel, sto (Veller —Camord — Incognito — Elffronté), avelssto, 1,200 kr.
De fem sistnämda skola kvarstanna i avel på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129