Premieringen av fisk.

Prisutdelningen
i fiskareförbundets premiering å rökta eller beredda fiskvaror ägde i lördags rum å N. T. O:s lokal. Följande pris utdelades:
Böckling:
1) Karl Andersson, Hallshuk, 10 poäng,
2) V. Pettersson, Skälsö, 10 p.,
3) G. Norman, Hallshuk, 9,5 p.,
4) H. Åstrand, Bläse, 9,4 p.,
5) H. Jakobsson, Visby, 9,3 p. (Första och andra pris fördelat genom lottning).
Rökt ål:
1) H. Jakobsson, Visby, 10 p., H. Åstrand, Bläse, 9 p.,
Lökströmming:
1) H. Jakobsson, Visby, 10 p.,
2) V. Pettersson, Skälsö, 9,3 p.,
3) 0. Larsson, Fårö, 9 p.,
4) A. Karlström, Fårö, 8,5 p.,
Kryddströmming:
2) K. Bodin, Gammalgarn, 9 p.,
3) H. Jakobsson, Visby, 8,8 p.,
4) V. Pettersson, Skälsö, 8,7 p.,
5) 0. Larsson, Fårö, 8,7 p.
Salt strömming:
1) O. Larsson, Fårö, 10 p.,
2) V. Liljegren, Botvaldavik, 9,8 p.,
3) E. Siggelin, Herrvik, 9,8 p.,
4) V. Nyström, Botvaldavik, 9,2 p.,
5) V. Pettersson, Skälsö, 9 p.

Prisutdelningen förrättades av fiskare förbundets ordf. och bevistades av ett 40-tal intresserade. Bedömningsnämden hade utgjorts av kontrollör H. Myrgren, Hudiksvall, fru Svea Gustavsson, Visby, och fiskaren H. Pettersson, Skälsö. I studiesyfte bevistades premieringen av askerikonsulenten U. Lundin, Västervik.
Efter prisutdelningen höll kontrollör Myrgren kritik över de till premieringen anmälda varorna. Enligt denna kritik hade deltagarna lyckats utmärkt i beredning av böckling, lökströmming, saltströmming och rökt ål. Däremot var beredningen av kryddströmming ej fullt så tillfredsställande. Det gällde här att pröva sig fram med stöd av de erfarenheter, man fick från dessa premieringar. Efter kritiken besvarade hr Myrgren en mängd frågor rörande inläggning och insaltning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285

Foderauktion.

Tisdagen den 23 juni 1936 kl. 10 f. m. låter Bläse kalkbruk genom auktion i mindre lotter på rot försälja höskörden å några tunnland samt havreskörden å 2 tunnland.
Betalningsanstånd till 1 okt. för godkända inropare.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Juni 1936
Nr 140

Intet postombud i Bläse.

Generalpoststyrelsen har f. n. lämnat utan bifall av ortsbor gjord ansökan om ökning av antalet turer vid lantbrevbäringslinjen Storugns—Fleringe kyrkby—Bläse från fyra till sex i veckan och om anställande av postombud i Bläse. Postdirektionen i östra distriktet hade avstyrkt ökning av turantalet men tillstyrkt anställande av postombud i Bläse. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287

Lanthamnarna.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 15: pråm Oaxen 38, Eklund, Sundsvall, tom: den 17: bogsångf. Balder, Ljungström, d:o, bogserar; pråm. Fenja, Carlsson, Id:o, tom; d:o Frod Eriksson, Härnösand, d:o; den 22: bogsångf. Oaxen VIII Vesterlund, d:o, bogserar: pråm Oaxen 34, Larsson, d:o, tom; den 24: mfart. Simson XI, Karlsson, Västervik, d:o; den 25. bogsångf. Uranus, Hagström, Oxelösund, bogserar; pråm Kelso, Lindmark, d:o, tom; den 27: d:o. Oaxen 15. Engberg, Norrsundet, d:o; den 29: bogsångt. Oaxen IX, Jansson, Oxelösund. bogserar: pråm Oaxen 32, Sjöström, d:o, tom.
Avgångna fartyg: från Bläse: Den 18: pråm. Oaxen 38 Eklund, Sundsvall, kalksten: den 21: bogsångf. Balder, Ljungström, d:o, bogserar; m Frode Eriksson, d:o, kalksten: d:o Fenja, Carlsson, Iggesund, d:o; den 25: mfart; Simson XI, Karlsson, d:o. d:o: bogsångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Sundsvall. bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson d:o, kalksten; den 30: bogsångf. Uranus, Hagström, d:o, bogserar; pråm Kelso, Lindmark, d:o, kalksten; bogsångf. Oaxen V. Östman, Stockholm bogserar; pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, Kalksten; bogsångf, Oaxen IX, Jansson, Oxelösund, bogserar; pråm Oaxen 32, Sjöström, d:o, kalksten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Telefon till Kappelshamn i stället för till Bläse?

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t om medgivande att av ett Gotlands läns hushålllningssällskap beviljat anslag av bensinskattemedel å 1,700 kr. ett belopp av 200 kr. må användas till telefonanläggning till Kappelshamns fiskeläge och till fyrbelysning därstädes i stället för som från början avsett till telefonanläggning till Bläse fiskeläge. Den planerade anläggningen till Bläse fiskeläge har nämligen icke kunnat komma till stånd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Nordström, Sigvard Bertil Arne, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 17 maj 1921 i Bläse, Fleringe, Lärbro. Föräldrar: Viktor Nordström o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Nordström, Nils Gunnar Hilding, Hemmason.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född 1928 i Bläse, Fleringe, Lärbro. Föräldrar: Viktor Nordström o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Gångarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Nordström, Karl Wiktor.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 10 juni 1892 i Bunge församling. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Nordström, Gerhard Karl Manfred, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 28 januari . 1920 i Bläse, Fleringe. Föräldrar: Viktor Nordström o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Gångarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Johansson, Hilmer Oskar Emanuel, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 30 november 1905 i Lummelunda församling. Föräldrar: Rudolf Johansson o. h. h. Bina Johansson. Gift 1934 med Valborg Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägaren.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.