Lanthamnarna.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 15: pråm Oaxen 38, Eklund, Sundsvall, tom: den 17: bogsångf. Balder, Ljungström, d:o, bogserar; pråm. Fenja, Carlsson, Id:o, tom; d:o Frod Eriksson, Härnösand, d:o; den 22: bogsångf. Oaxen VIII Vesterlund, d:o, bogserar: pråm Oaxen 34, Larsson, d:o, tom; den 24: mfart. Simson XI, Karlsson, Västervik, d:o; den 25. bogsångf. Uranus, Hagström, Oxelösund, bogserar; pråm Kelso, Lindmark, d:o, tom; den 27: d:o. Oaxen 15. Engberg, Norrsundet, d:o; den 29: bogsångt. Oaxen IX, Jansson, Oxelösund. bogserar: pråm Oaxen 32, Sjöström, d:o, tom.
Avgångna fartyg: från Bläse: Den 18: pråm. Oaxen 38 Eklund, Sundsvall, kalksten: den 21: bogsångf. Balder, Ljungström, d:o, bogserar; m Frode Eriksson, d:o, kalksten: d:o Fenja, Carlsson, Iggesund, d:o; den 25: mfart; Simson XI, Karlsson, d:o. d:o: bogsångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Sundsvall. bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson d:o, kalksten; den 30: bogsångf. Uranus, Hagström, d:o, bogserar; pråm Kelso, Lindmark, d:o, kalksten; bogsångf. Oaxen V. Östman, Stockholm bogserar; pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, Kalksten; bogsångf, Oaxen IX, Jansson, Oxelösund, bogserar; pråm Oaxen 32, Sjöström, d:o, kalksten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Telefon till Kappelshamn i stället för till Bläse?

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t om medgivande att av ett Gotlands läns hushålllningssällskap beviljat anslag av bensinskattemedel å 1,700 kr. ett belopp av 200 kr. må användas till telefonanläggning till Kappelshamns fiskeläge och till fyrbelysning därstädes i stället för som från början avsett till telefonanläggning till Bläse fiskeläge. Den planerade anläggningen till Bläse fiskeläge har nämligen icke kunnat komma till stånd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Nordström, Sigvard Bertil Arne, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 17 maj 1921 i Bläse, Fleringe, Lärbro. Föräldrar: Viktor Nordström o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Nordström, Nils Gunnar Hilding, Hemmason.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född 1928 i Bläse, Fleringe, Lärbro. Föräldrar: Viktor Nordström o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Gångarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Nordström, Karl Wiktor.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 10 juni 1892 i Bunge församling. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Nordström, Gerhard Karl Manfred, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 28 januari . 1920 i Bläse, Fleringe. Föräldrar: Viktor Nordström o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm, Gångarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Johansson, Hilmer Oskar Emanuel, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 30 november 1905 i Lummelunda församling. Föräldrar: Rudolf Johansson o. h. h. Bina Johansson. Gift 1934 med Valborg Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1938. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägaren.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Johansson Oscar Karl Holger, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 15 april 1903 i Mölla församling, Älvsborgs län. Föräldrar: Oskar Johansson o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Eriksson, Karl Ivar Gösta, Kalkbruksarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 11 mars 1908 i Hellvi församling. Föräldrar: Ernst Eriksson o. h. h. Berta Eriksson. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.

Lanthamnarna.

Kappelshamnshamnarna (tiden 15—30 sept.) Ankomna fartyg:
till Storugns: Den 15: skonskepp. Hoppet, Söderman, Halmstad, tom; mfart, Oaxen Alfa, Carlsson Stockholm, stenkol; den 17: fyrm., mskon, Lisa Jonsson, Oxelösund, tom; pråm Oaxen 10, Lindberg, Norrsundet, d:o; den 19: mskon. Nitro, Smedberg, Södertälje, sprängämnen; den 22: bogsångf. Viki free: Sundsvall, bogserar: pråm Menja, Carlsson, d:o, tom; d:o Gripen, Lindqvist. Härnösand, d:o; den 23: Id:o Oaxen 32, Sjöström, Örnsköldsvik, d:o; den 24: mfart, Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, d:o; skonskepp. Dagny, Andersson, Ystad, d:o; den 28: pråm T. B. 382, Herdin, Sundsvall, d:o.
Avgångna fartyg: från Storugns:
Den 17: bogsångt. Kolbjörn, Rundstedt, Obbola, bogserar; pråm Åsterion, Selander, d:o, kalksten; d:o Tolvan, Jansson, d:o, d:o; d:o Tian, Törnqvist d:o, d:o; den 19: mskon. Tian, Smedberg, Kylley, sprängämnen; mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, kalksten; den 22: skonskepp. C. F. Ivers, Lindström, Obbola, d:o; pråm Oaxen 10, Norrsundet; d:o; den 23: skonskepp. hoppet, Söderholm, Obbola, d:o; fyrm. mskon. Lisa, Jonsson Köpmanholmen, d:o; den 27: bogsångf. Viking, Ljungström, Sundsvall, bogserar; pråm Menja, Carlsson, d:o. Kalksten; d:o Gripen, Lindqvist, Härnösand, d:o; mfart. Oaxen Alfa, Carlsson, Norrsundet, d:o; den 29: skonskepp. Dagny, Andersson. Obbola, d:o; den 30: pråm. T. B. 382, Herdin, Sundsvall, d:o; d:o Oaxen 32. Sjöström, Norrsundet, d:o.
Ankomna tartyg: till Bläse:
Den 17: bogsångt. Oaxen VIII, Vesterlund, Sundsvall, bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson d:o, tom; d:o Oaxen 11, Dahlgren Norrsundet, d:o; d:o Oaxen 38, Eklund. Oxelösund, d:o; den 21: bogsångf. Oaxen IX, Jansson, Husum, bogserar; Oaxen 33. Westrell. d:o, tom; d:o Oaxen 15, Engborg, Härnösand, d:o; den 23: bogs.-ångf. Oaxen V, Östman, Husum, bogserar; pråm Oaxen 39. Svedlund, d:o, tom; d:o Oaxen 4, Hök, Härnösand, d:o; den 24: bogsångt. Iggesund, Bergström, Hudiksvall, bogserar; pråm Balder, Forss, d:o, tom; d:o Loke, Myrgren, d:o, d:o: den 28: bogsångf. Thor, Höglund, Sundsvall, bogserar; pråm Frode, Eriksson, d:o, tom.
Avgångna fartyg: från Bläse:
Den 19: bogsångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Husum, bogserar; pråm Oaxen 38, Eklund, d:o kalksten; d:o Oaxen 11 Dahlgren, Härnösand, d:o; bogsångf. Oaxen IX Jansson, d:o, bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson, d:o, kalksten; den 23: bogsångt. Oaxen V, Östman, Husum, bogserar: pråm Oaxen 33, Westrell, d:o, kalksten; d:o Oaxen 4 Hök, Härnösand, d:o; d:o Oaxen 15, Engborg, d:o, d:o; den 30: bogs.-ångt. Iggesund, Bergström, Iggesund, bogserar, pråm Balder, Forss, d:o, kalksten; d:o Loke, Myrgren, d:o, d:o; bogs.-ångf, Thor, Häglund, Sundsvall, bogserar; pråm Frode, Eriksson, d:o, kalksten; d:o Oaxen 39, Svedlund, Husum, d:o.

Fårösundshamnarna (tiden 16—30 sept.) Ankomna fartyg: till Bungenäs:
Den 16: mskon. Zenitha, Bengts Västervik, tom; tremskon. Thyra, Bengtsson, Randers, d:o; den 17: ångf. Tanto, Téxéll, Visby, d:o; den 21: pråm Bard Pettersson, Sundsvall, d:o; dan 22: mskon, Ragnar, Pettersson, Landskrona, d:o; den 25: pråm T. 387, Calander, Nynäshamn d:o; den 26: ångf. Tanto, Téxéll, Trelleborg, d:o; Sr 28: ångt. Larus, Ohlsson, Stockholm, den. 30: pråm T. B. 384, Östardahl, Härnösand,: d:o; till Fårösund: den 22: mfart. Erno, Brummer, Horsens för storm, tom: den 27: mgal. Wega, Grafström, Stockholm via Visby, sill; den 28: mkutter Primus, Johansson, Slite, tom; den 29: d:o d:o, d:o, d:o, d:o.
Avgångna fartyg: från Bungenäs:
Den 16: mskon, Zenitha, Beagtsson, Västervik, kalksten; den 17: tremskon. Thyra, Bengtsson, Sundsvall, d:o; den 18: ångt. Tanto, Téxéll, Trelleborg, d:o, den 22: pråm Bard. Pettersson, Sundsvall, d:o; den 23: mskon. Ragnar Pettersson, Härnösand, d:o; den 26: pråm. T. B. 384, Calander, Sundsvall, d:o; den 27: ångf. Taznto, Téxéll, Åhus, d:o: den 28: d:o Larus, Ohlsson, Trelleborg, d:o; den 30: pråm T. B. 384, Österdahl; Söderhamn, d:o; från Fårösund: den 23: mfart. Erna, Brämmer, Petrograd, tom; den 26: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 27: mgal. Wega, Grafström, Ronehamn, tom; den 28: mkutter Primus, Johansson, Slite, slipers; den 29: d:o d:o. d:o, d;o, d;o.
Ankomnatartyg: till Fårösund Strå:
Den 16: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar; pråm Oaxen 36, Gröndahl, d:o, tom: den 19: tremskon. Bleking, Olsson, Karlsborg, d:o; den 21: mskon. Wanda, Johansson, Waldemarsvik. d:o; den 22: d:o Dagny, Lindström, Västervik, d:o; den 24: mfart. Simson XI, Karlsson, Södertälje, d:o; den 26: mskon. Zenitha, Lenander, Karlshamn, d:o; den 27: bogsångt. Balder, Ljungström, Sundsvall, bogserar; pråm Kelso, Lindemark, d:o, tom; den 30: mskon, Fanny, Johansson, Västervik, tom; till Ahr: den 16: mskon. Klara, Larsson, Stockholm, tom; den 22: d:o Klara, Hammarberg, Orvik, d:o; den 23: d:o Martin, Spindel, Göteborg, d:o; den 27: mfart. Ida, Sporrong, Sikeå, d:o; den 30: mskon. Zita, Johansson, Västervik d:o; d:o Emma, Berndtsson, Örebro. d:o.
Avgångna fartyg: från Fårösund Strå:
Den 17: bogsångf. Holmen III, Sjöström, Piteå, bogserar; pråm Oaxen 36, Gröndahl, d:o, kalksten; den 20: trem.-skon. Bleking, Olsson, Karlsborg, d:o; den 21: mskon; Wanda, Johansson, Roaneby, d:o; den 23: d:o Dagny, Lindström, Stocka, d:o; den 25: mfart. Simson XI, Karlsson, Iggesund, d:o; den 27: mskon., Zenitha, Lenander, Karlsborg, d:o; den 29: bogsångf. Balder, Ljungström, Piteå, bogserar; pråm Kelso, Lindemark, d:o, kalksten; den 30: mskon. Fanay, Johansson, Södertälje, tom. från Ahr: den 17: mskon. Klara, Larsson, Sikeå, kalksten; den 23: d:o Klara, Hammarberg, Köpmanholmen, d:o: den 24: d:o Martin, Spindel, Göteborg, d:o; den 25: mfart. Ida, Sporrong, Sikeå, d:o; den 30: mskon. Zita, Johansson, Köpmanholmen, d:o; d:o Emma, Berndtsson, Karlstad, d:o.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 oktober 1932
N:r 237