Thaurus har kommit till rätta.

Anlände i går afton till Stockholm.
Den danska motorseglaren Thaurus, som på lördagen avgick från Bläse till Stockholm med last av osläckt kalk och i går rapporterades saknad, enär den icke då ännu anlänt till bestämmelseorten, har nu kommit fram. Den anlände i går afton till destinationsorten.
Anledningen till att den fördröjts på resan var, att den råkat ut för ogynnsamma .vindar och därför kommit ur kursen. Den lär ha varit ända uppe under Svenska Högarna, innan den kunde sätta kursen på Stockholm.
Det var icke underligt, att man hyste farhågor för fartyget, då detta också förde en så farlig last som osläckt kalk.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Dansk motorseglare saknad.

På väg från Bläse till Stockholm.
I lördags afton avgick danska motorseglaren Thaurus från Bläse med 125 ton sten, destinerad till Stockholm; där fartyget skulle lossa vid Norr Mälarstrand. Med rådande goda väder och gynnsamma vindar borde Thaurus ha varit framme senast måndag morgon, men har ännu icke avhönts. Den efterlystes med anledning därav idag i radio.
Förfrågningar i olika gotlandshamnar och på utsatta punkter på fastlandet ha lämnat negativt resultat. Även om motorn strejkat borde fartyget vid det här laget ha kunnat komma i förbindelse med land.
Ombord torde befinna sig tre mans besättning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Idrott och sport.

A.I.K.-Gotlands Allehandas Korporationsorientering.

Bläsepojkarna,

fjolårets segerande lag i huvudklassen. Av dessa ställa Richard Broman och Åke Johansson upp även i år. Startnummer 6.

Vi meddela här idag den fullständiga Start: och deltagarelistan.
Korporationsklassen.

 1. A.-B. Slite Cementfabrik: Sven Tellman, Karl Herman Engström, Gideon Tillander.
 2. Byggnadsfirman Bror Eriksson, lag I: John Carlsson, Tage Davidsson, Erland Carlsson.
 3. Bröderna Eklunds plåtslageri: John Eklund, Bernhard Pettersson, Valo Eklund.
 4. Nya A.-B. Gotlandsmarmor, lag I: C. O. Ossiann, Bertil Fohlin, Harry Gustafsson.
 5. Hjalmar Carlssons Elektriska Byrå: Robert Ahrling, Denis Karlmark, Karl Alfvegren, 6. Bläse Kalkbruk: Rich. Broman, Åke Johansson, Gerhard Nordström.
 6. Elektricitetsverket, Visby: M. Malmberg, Arne Pettersson, K. E. Kryssell.
 7. Andelsslakteriet lag I: Axel Pettersson, Evert Sandberg, Gösta Löfqvist.
 8. Läroverkets Ring II, lag II: Allan Dagel, Per Runander, Lennart Söderberg.
 9. A.-B. Carl Degerman lag II: Lars Elford, Martin Höglund, Karl Jeppsson.
 10. Firma H. Lind: Alvar Jacobsson, Helge Nilsson, Ernst Lind.
 11. Systembolaget: Nils Nilsson, Axel Funck, Berndt Enström.
 12. Gotlänningen: Bengt Danielsson, Bengt Olofsson, Birger Olsson.
 13. Ångbåtsbolaget: Arne Pettersson, Lars Erik Larsson, Evald Liljegren.
 14. Valfr. Hedströms Eftr.: Gösta Falck, J. Kronholm, H. Hagberg.
 15. Nya A.-B. Gotlandsmarmor, lag II: Bror Fritz, Carl Söderqvist, Sven Nyström.
 16. Byggnadsfirman Bror Eriksson, lag II: Axel Johansson, Sjunne Davidsson, Bertil Johansson.
 17. Läroverkets Ring III: Erik Svensson, Gunnar Carlsson, Torsten Larsson.
 18. Murarhantlangarna: Sixten Larsson, Helge Stenström, Gösta Eriksson.
 19. Boråslagret: Nils Malmgren, Tore Lyth, Olof Wallin.
 20. A.-B. Svenska Gasverk: Nils Öström, Nils Torndahl, Ryno Persson.
 21. Polisen: H. Nyberg, S. Karlsson, H. Olofsson.
 22. Andelsslakteriet, lag II: G. A. Pettersson, Georg Johansson, Malte
  Bengtsson.
 23. Löfveberg & Petersson, A.-B.: Sture Franzén, Lennart Raschenbach, John
  Ahlqvist.
 24. Byggnadsarbetarna, Slite: Gust. Håkansson, Ingvar Falk, Henry Karlsson.
 25. A.-B. Visby Cementfabrik: Hilding Nygren, Josef Andreasson, Ville Johansson.
 26. Gust. Löfqvists Möbleringsaffär: Harry Pettersson, Bert Pettersson, Malte Weström.
 27. Klintehamn—Roma Järnväg: Hilding Westberg, Harry Westberg, I. Flemming.
 28. Byggnadsfirman Bror Eriksson, lag III: R. Norberg, Helge Molin, Henry Wallin.
 29. Visby Mekaniska Verkstad: Bengt Pettersson, Ebbe Dahlström, Alfred Olsson.
 30. Nya A.-B. Gotlandsmarmor, lag III: Sven Gahm, Erik Svartling, Oskar Johansson.
 31. Bröderna Fohlström: Thure Fohlström, Eric Jacobsson, Ivan Andersson.
 32. Läroverkets Ring II, lag I: Sune Borg, Frans Dahlin, Uno Willnersson.
 33. Visby Elektriska Byrå: P. Sternberg, P. Ekblom, G. Engström.
 34. Byggnadsfirman Bengtsson & Hammarström: Martin Westerberg, Sten Karlström, Valter Hammarström.
 35. Systembolagets Restaurang: C. G. Klintborg, Nils Klintborg, Sven Engström.
 36. A.-B. C. J. Björkander & Son: Gust. Carlsson, K. E. Nilsson, Nils Ekström.
 37. A.-B. Gotlands Kraftverk: Erik Larsson, Harald Olsson, Rossel Linné.
 38. Läroverkets Ring III, lag I: Anders Dahlin, Gunnar Dahlin, Karl Gustaf Stålhandske.
 39. A.-B. Carl Degerman, lag I: Ivan Christiansson, Östen Andersson, Gösta Carlsson.
 40. Telegrafverket, lag II: Sture Johansson, Sture Nilsson, Erik Bergström.
 41. Stuveribolaget: Vilh. Jakobsson, Sven Strandberg, Arthur Larsson.
 42. E. G. Ahlström, Klintehamn: Bengt Lundgren, Klas Endre, Ivar Wallin.
 43. Trafikchaufförerna: H. Jakobsson, I. Söderberg, N. Nordin.
 44. Telegrafverket, lag I: Sven Larsson, Erik Svärd, Samuel Jupither.
 45. C. I. Kolmodin: Sven Nordberg, Stig Andersson, Georg Gabrielsson.
 46. Byggnadsfirman Bror Eriksson, lag IV: Malte Ahlqvist, Gösta Zachrisson, Gösta Åstrand.
 47. Läroverkets Ring III, lag H: Per Sune – Wallin, Hans Axelsson, Ove Silvén.

Militärklassen.

 1. Volontärerna I 18, lag I: H. Lund, L. Röcklinger, K. Johansson.
 2. Konstapelklubben A 7, lag I: E. Lindström, I. Leinholm, A. Huzell.
 3. Officerare I 18, lag I: löjtn. Keijser, löjtn. Hiort, fänrik Lövin.
 4. Volontärerna I 18, lag V: O. Johansson, E. Konradsson, F. Klasén.
 5. Konstapelklubben A 7, lag IV: H. Mattsson, H. Carlsson, E. Svensson.
 6. Furirer I 18, lag I: R. Ebbsjö, K. Hoas, H. Hörger.
 7. Volontärer I 18, lag IV: K. Karlsson, J. Rydh, A. Svensson.
 8. Furirkåren A 7, lag I: S. Gahnberg, R. Östberg, G. Löfkvist.
 9. Underofficerare I 18, lag II: Serg. Tallqvist, serg. Karlsson, serg. Gustrén.
 10. Volontärer I 18, lag VI: L. Andersson, T. Gardell, G. Johansson.
 11. Konstapelklubben A 7, lag II: K. A. Ekelöf, E. Bergqvist, A. Roos.
 12. Korpralskolan I 18, lag III: K. G. Kristensson, F. Karlsson, A. Larsson.
 13. Volontärer I 18, lag VII: S. Gabrielsson, S. Larsson, G. Öhman.
 14. Furirkåren A 7, lag III: E. Signer, O. Svanberg, A. Olin.
 15. Officerare I 18, lag II: fänrik Söderberg, fänrik Fraenckel, fänrik Hammarberg.
 16. Korpralskolan I 18, lag I: I. Karlsson, S. Åberg, S. Klasén.
 17. Volontärer I 18, lag III: R. Bäckstrand, N. Ekman, S. Fridh.
 18. Konstapelklubben A 7, lag III: V. Pettersson, I. Andersson, T. Brolin.
 19. Underofficerare I 18, lag I: serg. Christiansson, serg. Söderström, serg. Wenell.
 20. Volontärer I 18, lag II: E. Blomqvist, P. Eng, K. Ekvall.
 21. Officerare A 7: res.-off.-asp: Jan Silvén, fänrik Lindroth,
 22. Korpralskolan I 18, lag II: S. Eskelund, E. Pettersson, G. Holmstrand.
 23. Furirkåren A 7, lag II: I. Stenström, H. Pettersson, M. Almlöw.
 24. Furirer I 18, lag II: H. Nilsson, I. Klang, G. Pettersson.

Damklassen.

 1. Boråslagret: Nanna Pettersson, Birgit Söderlund, Vera Johansson.
 2. Visby AIK, lag II: Margit Häglund, Ingegerd Jakobsson, Birgit Jakobsson.
 3. Läroverkets Ring III: Elisabeth Löfvenberg, Dagmar Berggren, Inga-Britta Rockström.
 4. A.-B. Carl Degerman: Gerd Pettersson, Astrid Sedelius, Anna-Lisa Sedeljus.
 5. Visby AIK, lag I: Lissie Andersson, Kally Hansson, Svea Lindqvist.
 6. Läroverkets Ring IV: Ebbe Rodhe, Stina Ekelund, Margareta Borenz.
  T. Visby IF: Dagny Larsson, Gerd Fries, Inga Larsson.
 7. Visby AIK, lag III: Birgit Sporre, Greta Löfqvist, Maj-Britt Kling.
  Summa 80 lag, 240 deltagare.

Inga favoriter!
Några deciderade favoriter är svårt att finna i ovanstående startlistor. I orientering är det ju så många faktorer som spela in, men nog förefaller det som om fjolårsvinnarna, Bläse Kalkbruk, får svårt att försvara sin värdighet. Värsta konkurrenterna ser ut att bli n:r 3 Bröderna Eklund fe n:r 39 Läroverkets Ring III, lag I Bröderna Dahlin och Stålhandske bevisade ju nyligen på terräng-DM att de åtminstone äro löptränade. rr ett par lag som nog komma att visa sig i toppen på prislistan är Klintehamn—Roma Järnväg, Andelsslakteriet lag II och Kolmodins. Och varför inte Systembolaget, som bör ha vana vid kontroll. I synnerhet restauranglaget, som ju inte heller bör stå främmande inför ett mål!
Även 52-årige smålänningen Oskar Johansson i Gotlandsmarmors lag III ställer upp på nytt. Som en del kanske minns placerade han sig i fjol bland pristagarna och på träning har han i år tryckt dit en hel del yngre kamrater. Det är äkta svenskt krut i den gubben!
Så ha vi militärklassen. Här blir än svårare att förutsäga utgången.
Då löparna i denna klass starta samtidigt liksom de övriga, men sedan ej behöver följas åt, utan de enskildas sammanlagda tid blir avgörande, kan en god löpare genom att överge sina event. långsammare kamrater, avsevärt förkorta lagtiden. — Vi kanske i samband härmed borde framhålla att, för att ifrågakomma i prislistan, måste samtliga lagets mannar gå i mål Nog förefaller det som A 7:s Furirkår skulle ha ett par ruskigt starka lag, men även från I 18 — nej vi nämner inga namn.
Damerna skall ju ha företräde, men vi ha gått efter principen, det bästa till sist. VIF:s lag med startnummer ?? nog svårt att slå även i år. Lagets primus motor, Dagny Larsson, har sett ganska självsäker ut då man mött henne på stan. AIK-lagen komma emellertid i år mera tränade och Läroverkets välgymnastiserade flickor vill nog också ha ett ord med. Energi finns emellertid i övermått hos allesammans, så jag tror vi tar och tippar allihop.
Vi återkomma i morgon med P. M.
Bk.

Det gäller att vara morgonpigg!
Om söndag gäller det att vara särdeles morgonpigg i fall man vill vara med och se och följa den stora tävlingen från början. För att nu inte tala om de tävlande själva. Det duger inte att komma för sent till Stora torget, där bussarna börja starta redan vid 7-tiden och sedan åka ut med deltagarna alltefter startordning. Kom då hellre en smula för tidigt, så att inte turlistan för bussarna behöver rubbas, vilket i sin tur skulle inverka på hela tävlingsmaskineriet.
För dem, som vilja se löpningen vid ett senare stadium, torde det vara lämpligt att ta förmiddagståget norrut klockan 10,20. Var man sedan skall stiga av, finnes uppgift om vid stadens stationer. Målet kommer att tillkännagivas vid Gotlands Allehanda kl. 14 10 på söndag förmiddag.
Bussresan för deltagarna kostar 1: 25 kr. Och så uppstår den stora frågan: Hur långt får man åka för 1:25?

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Oaxen förvärvar fastigheter i Fleringe.

A. B. Karta & Oaxens kalkbruk har hos k. m :t begärt tillstånd att förvärva vissa fastigheter i Fleringe socken, värderade till 176,300 kr. Länsstyrelsen tillstyrker. Fastigheterna utgöras huvudsakligast av de centrala delarna av det fastighetskomplex, varpå Bläse kalkbrott är beläget, eller gränsar till detta. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Premieringen av fisk.

Prisutdelningen
i fiskareförbundets premiering å rökta eller beredda fiskvaror ägde i lördags rum å N. T. O:s lokal. Följande pris utdelades:
Böckling:
1) Karl Andersson, Hallshuk, 10 poäng,
2) V. Pettersson, Skälsö, 10 p.,
3) G. Norman, Hallshuk, 9,5 p.,
4) H. Åstrand, Bläse, 9,4 p.,
5) H. Jakobsson, Visby, 9,3 p. (Första och andra pris fördelat genom lottning).
Rökt ål:
1) H. Jakobsson, Visby, 10 p., H. Åstrand, Bläse, 9 p.,
Lökströmming:
1) H. Jakobsson, Visby, 10 p.,
2) V. Pettersson, Skälsö, 9,3 p.,
3) 0. Larsson, Fårö, 9 p.,
4) A. Karlström, Fårö, 8,5 p.,
Kryddströmming:
2) K. Bodin, Gammalgarn, 9 p.,
3) H. Jakobsson, Visby, 8,8 p.,
4) V. Pettersson, Skälsö, 8,7 p.,
5) 0. Larsson, Fårö, 8,7 p.
Salt strömming:
1) O. Larsson, Fårö, 10 p.,
2) V. Liljegren, Botvaldavik, 9,8 p.,
3) E. Siggelin, Herrvik, 9,8 p.,
4) V. Nyström, Botvaldavik, 9,2 p.,
5) V. Pettersson, Skälsö, 9 p.

Prisutdelningen förrättades av fiskare förbundets ordf. och bevistades av ett 40-tal intresserade. Bedömningsnämden hade utgjorts av kontrollör H. Myrgren, Hudiksvall, fru Svea Gustavsson, Visby, och fiskaren H. Pettersson, Skälsö. I studiesyfte bevistades premieringen av askerikonsulenten U. Lundin, Västervik.
Efter prisutdelningen höll kontrollör Myrgren kritik över de till premieringen anmälda varorna. Enligt denna kritik hade deltagarna lyckats utmärkt i beredning av böckling, lökströmming, saltströmming och rökt ål. Däremot var beredningen av kryddströmming ej fullt så tillfredsställande. Det gällde här att pröva sig fram med stöd av de erfarenheter, man fick från dessa premieringar. Efter kritiken besvarade hr Myrgren en mängd frågor rörande inläggning och insaltning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 December 1936
Nr 285

Foderauktion.

Tisdagen den 23 juni 1936 kl. 10 f. m. låter Bläse kalkbruk genom auktion i mindre lotter på rot försälja höskörden å några tunnland samt havreskörden å 2 tunnland.
Betalningsanstånd till 1 okt. för godkända inropare.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 Juni 1936
Nr 140

Intet postombud i Bläse.

Generalpoststyrelsen har f. n. lämnat utan bifall av ortsbor gjord ansökan om ökning av antalet turer vid lantbrevbäringslinjen Storugns—Fleringe kyrkby—Bläse från fyra till sex i veckan och om anställande av postombud i Bläse. Postdirektionen i östra distriktet hade avstyrkt ökning av turantalet men tillstyrkt anställande av postombud i Bläse. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 December 1934
N:r 287

Lanthamnarna.

Ankomna fartyg: till Bläse: Den 15: pråm Oaxen 38, Eklund, Sundsvall, tom: den 17: bogsångf. Balder, Ljungström, d:o, bogserar; pråm. Fenja, Carlsson, Id:o, tom; d:o Frod Eriksson, Härnösand, d:o; den 22: bogsångf. Oaxen VIII Vesterlund, d:o, bogserar: pråm Oaxen 34, Larsson, d:o, tom; den 24: mfart. Simson XI, Karlsson, Västervik, d:o; den 25. bogsångf. Uranus, Hagström, Oxelösund, bogserar; pråm Kelso, Lindmark, d:o, tom; den 27: d:o. Oaxen 15. Engberg, Norrsundet, d:o; den 29: bogsångt. Oaxen IX, Jansson, Oxelösund. bogserar: pråm Oaxen 32, Sjöström, d:o, tom.
Avgångna fartyg: från Bläse: Den 18: pråm. Oaxen 38 Eklund, Sundsvall, kalksten: den 21: bogsångf. Balder, Ljungström, d:o, bogserar; m Frode Eriksson, d:o, kalksten: d:o Fenja, Carlsson, Iggesund, d:o; den 25: mfart; Simson XI, Karlsson, d:o. d:o: bogsångf. Oaxen VIII, Vesterlund, Sundsvall. bogserar; pråm Oaxen 34, Larsson d:o, kalksten; den 30: bogsångf. Uranus, Hagström, d:o, bogserar; pråm Kelso, Lindmark, d:o, kalksten; bogsångf. Oaxen V. Östman, Stockholm bogserar; pråm Oaxen 15, Engborg, d:o, Kalksten; bogsångf, Oaxen IX, Jansson, Oxelösund, bogserar; pråm Oaxen 32, Sjöström, d:o, kalksten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Telefon till Kappelshamn i stället för till Bläse?

Lantbruksstyrelsen hemställer hos k. m:t om medgivande att av ett Gotlands läns hushålllningssällskap beviljat anslag av bensinskattemedel å 1,700 kr. ett belopp av 200 kr. må användas till telefonanläggning till Kappelshamns fiskeläge och till fyrbelysning därstädes i stället för som från början avsett till telefonanläggning till Bläse fiskeläge. Den planerade anläggningen till Bläse fiskeläge har nämligen icke kunnat komma till stånd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Nordström, Sigvard Bertil Arne, Stenarbetare.

Fleringe skytteförening.
Bläse, Fleringe, Lärbro. Född den 17 maj 1921 i Bläse, Fleringe, Lärbro. Föräldrar: Viktor Nordström o. h. h. Medlem i föreningen sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fleringe skytteförening.