Sin årliga skyttefest

firade i tisdags Gotlands skarpskytte- och jägaregille. Skyttarnes antal uppgick till omkring 80, af hvilka endast några få begagnade egna gevär och de öfrige kronans bakladdningsgevär. Skjutningen verkstäldes med 5 skott på 600 fots afstånd mot 12-ringad tafla af 2 fots radie och utföll sålunda:
1:sta priset, 100 kronor, erhölls för 45 points at O. Carlström från Bunge;
2:dra priset, 15 kr., för 44 p. af J. Bogström från Visby;
3:dje priset, 50 kronor, för 40 p. af dr O. Klintberg från Visby;
4:de priset, 30 kronor, för 39 p. af O. Pettersson från Ekeby;
5:te priset, 25 kronor, för 39 p. af bokb. C. de Brun från Visby;
6:te och 7:de prisen å 10 kronor, för 38 p. af P. Sjögren från Veskinde, samt för 37 p. af W. Eklund från Björke.
Framlidne landshöfdingen Hoheohausens minnespris, 15 kronor, vanns af bokb. C. de Brun.
Vid derefter af 34 skyttar företagen skjutning på rörligt föremål, räf, utdelades 3 pris i följande ordning: A. Olsson från Hejde, bryggaren L. Wedin, Visby och C. Hansson från Hogrän.

Gotlands Allehanda
Lördagen 1 Juli 1876
N:r 52

Mötesplatser

hafva, enligt hvad militärbefälet anmält, icke upplåtits för Dede, Endre och Bro kompanier, hvarför i enlighet med af dessa kompanier vid senast förrättade mönstringar tillkännagifven önskan, nämde kompaniers jägare inom Follingbo, Akebäck, Roma, Björke, Wall, Hogrän, Barlingbo, Ekeby, Endre, Hejdeby, Weskinde, Bro, Fole och Lokrume socknar kallas att för vapenöfnings undergående samlas i Visby vid kompanichefernas bostäder 12 Juni kl. 6 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Prisbelönta hästar.

Vid innevarande år hållna besigtningsmöten i detta län för prisbelönande af hästar, enligt kuogl. reglementet 20 Februari 1874, hatva följande hingstar och fölston blifvit prisbelönta:

Hingstar:
Zariff, till färgen brun, tillhörig konsuln J. P. Stare, Furubjers i Tingstäde;
Sigge, mörkbrun och hv. hofkr., tillhörig — Hushållningssällskapets landtruksskola vid Warplösa i Björke;
Odin, mörkbrun med fyra hvita fötter och bläs, tillhörig landtbruksskolan;
Fux, mörkbran med stjern och två hvita fötter tillhörig L. P. Hellgren i Fohle;
Tryggve, gullfux med bläg och hvit bakfot, tillhörig egendomsegaren H. Wöbhler vid Klinitebys i Klinte; samtlige i andra klassen.

Fölston:
Flora, ljusbrun med liten bläs, tillhörig J. P. Jacobsson Alleqvia, i andra klassen;
Fria, mörkbrun, tillhörig Christoffer Larsson Isums i Atlingbo, i första
klassen;
Agda, svartbrun, tillhörig Olof Pettersson Simunde i Bara, i andra klassen;
Brunetta, brun, tillhörig Hans Johansson Burge i Habblingbo, i andra klassen, och
Emma, brun, tillhörig J. Jacobsson Lillegårda i Eista socken, i andra klassen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 27 November 1875.
N:r 94.

Bergström, Torsten Elias, Kamrer.

Visby skyttegille.
Skepparegatan 9, Visby. Född den 22 augusti 1906 i Björke församling. Föräldrar: Hjalmar Bergström o. h. h. Emma f. Hermansson. Gift 1938 med Edit Mörrby. Medlem i gillet sedan 1920. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Idrm s.

Gotländska skyttar 1944.
Visby skyttegille.

Svenskt medborgarskap åt svenskbybor.

K. m:t har till svenska medborgare upptagit svenskbyborna Kristina Petersdotter Knutas och Gustav Josefsson Knutas i Guldrupe församling samt Maria Johansdotter Dickhaut i Björke församling. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 november 1932
N:r 278

Larsson, Helge Gustav Anselm, Hemmason.

Lina skyttegille.
Björke, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född 9 augusti 1923 i Norrlanda församling. Föräldrar: Johan Larsson o. h. h. Anna f. Gustafsson. Medlem i gillet sedan 1937. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Hansson, Thure Gustav Adolf, Hemmason.

Lina skyttegille.
Björke, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 15 oktober 1919 i Norrlanda församling. Föräldrar: Gottfrid Hansson o. h. h. Nelly f. Larsson. Medlem i gillet srdan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Björkqvist, Ernst Olof, Hemmason.

Lina skyttegille.
Björke, Norrlanda, Gotlands Hässelby. Född den 27 mars 1915 i Norrlanda församling. Föräldrar: Arvid Björkqvist o. h. h. Ester f. Olsson. Medlem i gillet sedan 1928, sekreterare sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Arméns Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Lina skyttegille.

Jönson Karl Gustav Sture, Köpman.

Levide-Gerums skytteförening.
Magnhuse, Levide. Född den 14 juni 1908 i Björke församling. Föräldrar: Axel Jönson o. h. h. Lydia f. Svensson. Gift 1933 med Karin Johansson. Medlem i föreningen sedan 1934, varit styrelseledamot ett flertal år, tidigare medlem i Dede skyttegille och i Visborgs skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Levide-Gerums skytteförening.