S. F:s hjälpaktion för Norrlandsbarnen.

Som förut omtalats anordnar Svensk Filmindustri i ett 40-tal städer särskilda bioföreställningar, av vilka hela bruttoinkomsten går till barnen i de nödlidande Norrlandsdistrikten. Medlen skola utdels omedelbart och sålunda komma barnen tillhanda som julgåva. De som icke tillhanda som julgåva. De som icke ha tillfälle övervara dessa föreställningar men ändå vilja lämna ett bidrag till det behjärtansvärda ändamålet, kunna teckna sina bidrag, små eller stora, på listor som finnas utlagda i biljettkontoren på S. F.-teatrarna landet runt.
Här i Visby blir det en föreställning på Visby bio den 11 dec. Programmet är ännu icke bestämt, men fru Valborg Beer har benäget lovat sin medverkan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Regina

Clive Brook
Claudette Colbert

Mannen som försvann

Ungkarls-pappan
med Poul Lukas. Dorothy Jordan och Charlie Ruggles.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Reginabio.

hade i går premiär på en stark amerikansk film »Mannen som försvann». Den handlar om en man, som blir svårt skadad vid ett gasanfall under kriget. Han rapporteras som död och hans hustru står just i begrepp att gifta om sig, då de oförmodat råkas igen. Kring detta av romanförfattare ganska omhuldade ämne har byggts upp en film, som icke saknar något i fråga om spännande och djupt tragiska moment. Clive Brook och Claudette Colbert tolka huvudrollerna övertygande och värdigt, Icke på något ställe dras spelet ned till banala och billiga effekter, vilket annars kanske skulle kunna ligga nära till hands. En fin film.
Som förspel visas en iournal och en musikalisk sketch.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 november 1932
N:r 275

Klintehamn.

Den 24 nov.
Föreläsning.
I går hölls godtemplarsalen härstädes en intressant och upplysande föreläsning av doktor G. Harner över ämnet: Våra vanliga epidemiska sjukdomar, Föreläsningen illustrerades medelst en serie ljusbilder.

Svärmor kommer,
den roliga svenska filmen, som nylgen visades i Visby, visas från och med i morgon å Klintebiografen, varom annons i dag närmare meddelar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Klintebiografen.

Fred. 25 och lörd. 26 nov: kl. 8.15.
Sönd. 27 nov. kl. 5,15 och 8.15.
Svärmor kommer.
Svenskt lustspel.
Barnförbjuden.
Filmen gick nyl. 10 á 12 dagar i Visby.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Rute-Biografen.

Söndagen den 27 nov. kl. 8 e. m.
Dantes Mysterier.
I huvudrollerna:
Elisabeth Frisk, Zarah Leander, Gustaf Lövås, Erik Abrahamson.
Zarah Leander sjunger »Demonen» »Jag vet vad ingen annan kvinna vet» av
Jules Sylvain.

Förspel Musse Pigg på bal och Engelska prinsarnas besök i Sverige.
Barnförbjuden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274

Hansa

Lil Dagover som kejsarinnan Elisabeth av Österrike i
Gåtan på slottet Mayerling.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 november 1932
N:r 274