Rute Biografen.

Karl Fredrik Regerar.
I huvudrollerna:
Sigurd Wallén, Dagmar Ebbessen, Gulls-Maj Norin, Björn Berglund.
Enligt min mening är »Karl Fredrik Regerar» den avgjort bästa svenska film, som någonsin blivit till, skriver Västmanl. Alleh. Västerås.
Barntillåten.
Förköp av biljetter utan förhöjning.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 Augusti 1934
N:r 195

Regina

Äventyr på hotel
med
Sture Lagervall, Isa Quensel, Nils Lundell, Eric Abrahamsson m. fl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Biograferna.

Reginabiografens program upptar en äventyrsfilm från Amerika under titeln »Telefonmysteriet». Den hämtar sina motiv i första rummet ur telefonpersonalens förhållanden med ett par reparatörer som hjältar. Dessa dragas genom sitt yrke icke blott in i kärlekshistorier med telefonissorna utan också i dunkla konspirationer av ljusskygga element, som utnyttja telefonledningarna för spionage för brottsliga syften. Det hela slutar synnerligen dramatiskt med både mord och jordbävning och — dubbelbröllop. Det låter väl lockande. Filmen kan också ses med god behållning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1934
N:r 193

Regina

Spencer Tracy
Jack Oakie
i
Telefonmysteriet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Biograferna.

»Musik ska’ de va’» är namnet på Reginas film med Bing Crosby, Jack Oakle samt en mängd kvinnliga skön heter såsom agerande. Filmen här till de lättsmälta och småtrevliga historierna i revygenren med mycken glättig sång och musik samt baletter o. dyl., i vilket allt givetvis en kärlekshistoria är inflätad. Utan att göra anspråk på att vara något särdeles extra, är filmen dock underhållande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Biograferna.

Hansabio hade i går premiär på ett tyskt lustspel benämt »Firmans kärleksaffärer». Firman idet är fråga om; är en advokatbyrå, vars innehavare är historiens hjälte, men det är egentligen hans kontorschef, hr Felix Bressart, som svarar för att stycket blir rätt lustigt. Han gör som vanligt en kostlig studie och förmår så gott som hela filmen genom roa. Knipslug är han, nitisk noggrann med firmans affärer, särskilt kärleksaffärerna, vidare är han något distrait, något hypokondrisk o. s. v., vilka egenskaper han tolkar på sitt eget lilla sätt.
I afton kl. 10,15 blir det nyårsvaka med ovanhämda filmprogram samt grammofonkabaret.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Hansa

Firmans kärleksaffärer.
Ett hejdlöst roligt lustspel med
Felix Bressart i huvudrollen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Regina

Blonda Venus
med Marlene Dietrich.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Rute-Biografen.

Nyårsafton kl. 5 och 8 e. m.
Utterström-filmen
I slagbjörnens spår.

Filmen är en storfilm — varken mer eller mindre. En av de yppersta som svensk film hittills producerat. Idrottsbladet.
Det är en frisk och rolig film. Sv. D.
Barntillåten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 december 1932
N:r 303