Tillkännagivande

I här fört försäkringsregister hava denna dag intagits följande anmälanden:
Styrelsen för Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening, med säte i Fole socken, utgöres numera av folkskolläraren Karl Oskar August Höggren i Hejnum, nämndemannen Jakob Hjalmar Pettersson, Hulte i Endre, samt lantbrukarna Johan Petter Johansson, Sudergårda i Bäl, Nils Petter Svensson, Hägelsarve i Ekeby, Olof Herman Klingvall, Tibbles i Hejdeby, och Karl Oskar Ekedahl, Godrings i Ekeby, ordinarie ledamöter, med lantbrukarna Oskar Herman Nilsson, Lauks i Lokrume, Johan Rasmusson Glifberg, Lera i Endre, och Johan Oskar Viktor Jacobsson, Bolarve i Hejdeby, såsom suppleanter. Firman tecknas av Aug. Höggren och Johan Petter Johansson gemensamt.
Visby i landskansliet den 24 november 1932.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 november 1932
N:r 276

Söderström, Nils Allan, Jordbruksarbetare.

Hejnums skytteförening.
Kyrkebys, Bäl. Född den 30 juni 1915 i Kyrkebys. Medlem i föreningen sedan 1930, ordförande, varit sekreterare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Hejnums skytteförening.

Pettersson, Karl Artur, Hemmansägare.

Hejnums skytteförening.
Kyrkebys, Hejnum, Bäl. Född den 5 februari 1909 i Fole. Föräldrar: Lennart Pettersson o. h. h. Hildur Pettersson. Gift 1932 med Helny Thomsson. Medlem i föreningen sedan 1925, kassör, instruktör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.

Gotländska skyttar 1944.
Hejnums skytteförening.

Liljegren, Arvid Johan Anselm, Jordbruksarbetare.

Hejnums skytteförening.
Nygårds, Hejnum, Bäl. Född den 19 juni 1893 i Nygårds, Hejnums församling. Föräldrar: Lorents Liljegren o. h. h. Amanda Liljegren. Medicin i föreningen sedan 1913. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Hejnums skytteförening.

Andersson, Karl Axel Thure, Lantbrukare.

Gothems skyttegille.
Stora Gervide, Gothem. Född den 6 mars 1915 i Bäls församling. Föräldrar: Tyko Andersson o. h. h. Ottoria Andersson. Gift 1938 med Dagny Eriksson. Medlem i föreningen sedan 1927, varit ammunitisförvaltare ett flertal år, v. ordförande sedan 1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Arméns SkytteM s, Ft s, Musketörm.

Gotländska skyttar 1944.
Gothems skyttegille.

Andersson, Adolf Johannes, Kvarnägare.

Gothems skyttegille.
Medebys, Gothem. Född den 27 februari 1907 i Bäl församling. Föräldrar: Adolf Andersson o. h. h. Anna Andersson. Gift 1935 med Olivia Hallberg. Medlem i föreningen sedan 1931. Tillhör skjutklass 2.

Gotländska skyttar 1944.
Gothems skyttegille.

Olofsson, Alex Fridolf Lorentius, Hemmansägare.

Fole skyttegille.
Boters, Hejnum, Bäl. Född den 4 maj 1901 i Lokrume församling. Föräldrar: Igot Olofsson o. h. h. Frida Olofsson. Medlem i gillet sedan 1914, skjutchef, varit kassör i fyra år. Hv. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Musketörm, Fallskärmsjägarm.

Gotländska skyttar 1944.
Fole skyttegille.

Genom exekutiv auktion,

som förrättas å landsfiskalskontoret i Slite måndagen den 14 instundande november klockan 12 på dagen, kommer att i den ordning utsökningslagen stadgar till försäljning utbjudas en från hemmansägaren Aug. Hedenstein för gäld utmätt skuldförbindelse å 4,500:— kronor, intecknad i fastigheten Ösarve 1 8 om 59/144 mantal i Bäls socken.
Betalningen skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Slite i landsfiskalskontoret den 27 oktober 1932.
Tyko Hanéll.

Gotlands Allehanda
Måndag den 7 november 1932
N:r 259

Namn på ny fastighet.

Kammarkollegium har förordnat, att benämningen Stenstugu nr 2 skall åsättas den Gammalsvenskbystiftelsen tillhöriga rastighet i Bäls socken, som bildats genom sammanläggning av ett antal mindre fastigheter i socknen. (H. B)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 oktober 1932
N:r 251

Dödsfall. Sofia Hoffstedt

Min kära maka och vår moder Sofia Hoffstedt avled stilla idag i sitt 84:de levnadsår, sörjd av oss och barnbarn, samt barnbarnsbarn.
Gute i Bäl den 17 okt. 1932.
Gottfrid Hoffstedt.
Julia och P. A. Söderström.
Sv. Ps. 476, 3.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 oktober 1932
N:r 242