Femtio år

fyller annandag jul tjänstemannen hos A. B. -Sockholmssystemet Axel Klintenberg, Stockholm. K. är bördig från Ljugarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 december 1932
N:r 298

Hjärtliga hyllningar på 50-årsdagen

bereddes i går länsjägmästaren Ragnar Melin härstädes. På hans tjänsterum på skogsvårdsstyrelsens expedition hade styrelsens personal nå morgonen dekorerat hans skrivkord med röda rosor och begonier samt uppvaktade också med ett vackert bokverk (G. Grönberg: Jakten hos skilda folk); Å skogsvårdsstyrelsens vägnar överlämnade landshövding Rodhe personligen en stor keramikskål med blomsteruppsats i de gotländska färgerna. Vidare uppvaktade drätselkammaren genom sin ordförande, grosshandlare Kolmodin, och Planteringsgillet genom styrelsens ledamöter, å varg vägnar hr Th. Rethwisch överlämnade en charmanrt blomsterkorg med röda nejlikor och liljekonvaljer. Från Visby högre flickskola fick 50-åringen genom fru Elisabeth Lange mottaga on stor bukett nejlikor, från sällskapet U. D. genom fru Elisabeth Ihre en glaspokal med blommor, från förstamajkommittén genom grosshandlare And. Sandström en större blomsteruppsats av kaktus och cyklamen och från Visby tennisklubbs styrelse, för reträdd av brandchefen Lindström, ett bokverk (Albert Engström: Gotska Sandön). Länsjägmästarnes förening hade till 50-årsdagen sänt en silverskål. med inskription. Slutligen överlämnade familjen som present en oljemålning av artisten Horman Hägg med motiv från familjens lantställe vid Vikers i Boge, madan släkt och vänner presenterade 50-åringen ett antikt mahognybord i västsvensk herrgårdsstil, guldur med kedja, knappgarnityr av äkta pärlor m. m. Dagens skörd av blomsterhyllningar och lyckönekalngsteleram var dessutom synnerligen rik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 december 1932
N:r 296

Femtio år

fyller på måndagen länsjägmästaren Pagnar Melin härstädes. Ragnar Melin är född här i Visby som son till landskamreraren Oscar Melin och den yngste i en bekant brödrakrets. Han avlade studentexamen härstädes 1901 och genomgick därefter skogsinstitutet samt antogs till extra jägmästare 1906. Till länsjägmästaré i Gotlands län utnämdes han 1908 och har alltså i snart 25 år varit verksam på denna post, på vilken han ådagalagt ett mycket stort intresse för skogsvården inom länet. Samtidigt bekläder han också posten som verkställande direktör i Liljewalehska skogsfonden. Under kristiden förestol han Bränslekommissionens byrå härstädes och skilde sig på ett mycket hörande sätt från denna befattningen därjämte har han varit livligt verksam på många andra områden. I det kommunala livet i Visby har han deltagit som ledamot av drätselkammaren sedan 1926. Han är vidare ordförande i Planteringsgillat och ledamot av styrelsen för Visby högre flickskola, Inom sällskapet D. B. V. har han nedlagt ett intrvasserat arbete som sekreterare under åren 1918—25 och som ordförande år 1926, varjämte han är verkställande ledamot i sällskapets hagstyrelse och v. ordf. i dess trädgårdsstyrelse samt huvudman i sparbanken. I förstamajblommans kommitté är han ordförande, i sällskapet U. D, sekreterare och i sällskapet Jultomtarna skattmästare. Vidare är han v. ordf. i Gotlands skarpskytte- och jägargille samt verkställande ledamot i Jaktsällskapet i Visby och styrelseledamot i Visby tennisklubb. Slutligen är han också styrelseledamot i Eldbegängelseföreningens lokalavdelning. Denna förteckning är ett gott bevis om arbetsamhet och mångsidiga intressen.
— Femtio år fyller likaledes på måndagen grosshandlaren Gustaf Widin härstädes.
— Femtio år fyller i morgon musikskriftställaren Sven Lindström i Stockholm, bördig från Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 december 1932
N:r 294

På sin 90-årsdag

i dag har fröken Lina Ihre härstädes fått mottaga hjärtliga lyckönskningar i form av en rik blomsterskörd och talrika telegram etc. Visby husmodersförening uppvaktade med en femarmad ljusstake tårta och blommor, och tidningen Husmodern i Stockholm hade sänt lyckönskningar i sällskap med en tårta till nittioåringen , som firar högtiddagen pigg och nyter i kretsen av anhöriga och vänner.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 december 1932
N:r 292

Till släktingar

sockenbor och vänner får jag härmed framföra mitt hjärtliga tack för uppvaktningar, presenter, blommor, brev och telegram på min 60-årsdag.
Bertels, Stenkumla.
Knut Galne.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 december 1932
N:r 291

Landsbygden. Silte.

SILTE, 13 dec.
60 år fyllde i lördags lantbrukaren Olof Båtelsson, Sigleifs, och blev med anledning därav föremål för hjärtliga hyllningar, som började redan tidigt på morgonen, då lärare Holma i spetsen för en deputation åv vänner överlämnade en skinnfåtölj. Från närmaste anhöriga fick sextioåringen mottaga, en radiomottagare och silverbägare, medan släkten uppvaktade med ett silverfat, på vilket en bild av Sigleifs gård ingraverats. Ett flertal andra presenter liksom blommor och telegram överbragtes under dagen och på aftonen, då herrskapet Båtelsson inbjudit ett 50-tal personer till sitt hem på supé hyllades jubilaren ytterligare på olika sätt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Landsbygden. Anga.

ANGA, 12 dec.
50 år fyller fredagen den 16 dennes lantbrukaren Ludvig Österdahl, Båtticker.
Vintern tyckes nu göra sitt inträde i det att ett lätt snötäcke föll är förliden vecka, och några graders kyla kvarhåller den vita skruden. Jordbruksarbetet med plöjning etc. är även här på trakten för det mesta avslutat.
Missionsverksamheten tyckes även här i höst blivit beaktad i det att de två skördefester, som hållits här varit talrikt besökta. Offervilligheten har varit stor och försäljningarna ha lämnat en rätt så bra behållning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 december 1932
N:r 290

Landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 12 dec.
Sjuttio år fyller på fredag den 18 d:s lantbrukaren Frans Franzén, Lärbro.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 december 1932
N:r 289