Kubanbrohuvudet evakueras?

Enligt ryska uppgifter dra tyskorna bort sina trupper från Kubanbrohuvudet.
Bilden visar de tyska trupptransportfärjorna, som gå mellan
Tamanhalvön och Kertj.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Glidflyg som invasionsarmada.

Under en stor manöver nyligen i USA gjorde glidflygplanen en glänsande insats. Det var en stort upplagd invasionsmanöver och enligt en reporter kunde glidflygplanen landa osedda och utan att höras mitt ibland observationsposterna, som lätt överrumplades. Inte heller är vatten något oöverstigligt hinder för glidflygtrupperna. Ett glidflygplan, med 15 mans besättning landsatte utan, olägenhet en infanteriavdelning i en damm. Landningen var visserligen ganska omild och planet sjönk till vingarna, men soldaterna lyckades i full utrustning ta sig i land simmande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 september 1943
N:r 222

Allierad landstigning.

Landstigningsbåtarna ha gått så nära land som möjligt
och manskapet rusar i land.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 september 1943
N:r 221

Tyska fångar vid Salerno.

Tyska soldater som kapitulerat i Salernoområdet föras med uppsträckta händer
till brittiska fartyg i Salernobukten för, vidare befordran till fångläger i Nordafrika.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Tyskarna i Italien.

Milano, Italiens näst största och modernaste stad, var en av de orter som tyskarna i Norditalien först besatte. Bilden, som tagits efter besättandet, visar en bil med tyska soldater passera Milanos domkyrka, vars pelargång är skyddad med sandsäckar. I förgrunden en av de duvflockar, som äro så karakteristiska för de italienska städerna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Jünnan-fronten håller.

En japansk attack mot de kinesiska linjerna på Salweenfronten i södra Jünnan
har slagits tillbaka.
Här ligger japanernas artillerield framför de kinesiska skyttegravarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 September 1943
N:r 220

Korsika i brännpunkten.

Franska commandostyrkor ha landstigit på Korsika. Det allierade flyget har
bombarderat Bastia, vilken hamn tyskarna använda som utskeppningsbas
för sina trupper. — Vy från Bastia.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219

Mötet Alexander-Clark.

Generalerna Clark, chef för femte amerikamska armén, och Alexander, överbefälhavare för operationerna på det italienska fastlandet samt flygmarskalk Cunningham ha i dagarna sammanträffat i Salerno-området. (Från höger.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 September 1943
N:r 219