Venia

att i morgon biträda med gudstjänsternas uppehållande i Alfva pastorat har lämnats stud. Karl Söderberg från Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Kyrkoherdevalet i Alfva

är nu lagståndet, sedan klagotiden gått till ända, utan att besvär anförts öfver valförrättningen i fråga.
Vald till kyrkoherde blef som bekant med stor röstöfvervikt pastor Ernst Hejneman härstädes (en tid fast anstäld medarbetare i Gotlands Allehanda redaktion).

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Dödsfall. Petter Kristian Lindström

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade make och fader Petter Kristian Lindström, som stilla och lugnt afled den 2 Januari i en ålder af 76 år, 9 mån., 9 dag.; sörjd och i tacksamt minne bevarad af mig, barn och barnbarn, släkt och vänner, har jag härmed den smärtsamma plikten att tillkännagifva.
Öfverösters i Alfva den 4 Jan. 1914.
MARIA LINDSTRÖM
Sv. Ps. 483.

Dödsannons

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Telefonledningarna utsträckas.

Gotlands järnväg, som redan har egna telefonledningar längs järnvägslinjerna Visby-Viklau, Hemse-Alfva och Hafdhem-Burgsvik, kommer, enligt af styrelsen fattadt beslut, att efterhand fullborda dessa tatelonledningar längs hela järnvägslinjen. Härigenom, kommer järnvägen så småningom att göra sig oberoende af den nu gillande telefontaxan.
För året komma sålunda nya telefonledningar att upprättas å linjerna Alfva-Hafdhem och Hemse-Etelhem.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Genom auktion,

som förrättas vid Koparfve i Alfva fredagen den 28 innevarande februari kl. 12 på dagen låter tegelmästaren Arling försälja sin bebygda fastighet, innehållande omkring tio tunnland väl häfdad och skött åker, nästan helt och hållet täckdikad. — Försäljningsvilkoren tillkännagifvas vid utropet.
Hemse den 17 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43

Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Koparfve i Alfva fredagen den 28 innevarande februari kl, 2 på dagen låter tegelmästarna Arling försälja sin bebygda fastighet, innehållande omkring tio tunnland väl häfdad och skött åker, nästan helt och hållet täckdikad. — Försäljningavilkoren tillkännagifvas vid utropet. —
Hemse den 17 februari 1913.
EMIL ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Förberedande prästerlig examen

förrättas i morgon inför domkapitlet med predikobitradet i Alfva, förutvarande metadistpastur H. G. Andersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
(Skoga i Levide igår).
Bättre en mager förlikning. När det från förra sammanträdet uppskjutna målet mot arbet. Emil Hallin i Alfva angående hemfridsbott hos Anna Larsson i samma socken åter ropadas, återkallade allm. åklag. sin ansvarstalan, enär parterna förlikts.

Oärligt åtkomna bandstakar. Då det under denna rubrik förut närmare omnämda målet nu företogs till ny handäggning, instälde sig endast den ene af de båda Svarande-bröderna. Han vidhöll sina vid förra sammanträdet ämnade uppgifter enligt hvilka han endast handlat på broderns begäran. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Hon vill fortfarande bli fru. Det bekanta, sedan någon tid hvilande målet mellan Bertha Sjöberg och maskinisten Edvin Ahrling i Alfva hade nu återupptagits af kär., hvilken som bakant yrkar att bli förklarad som svar:s hustru. Parterna mötte genom sina i målet förut anlitade ombud. Svar. vistas fortfarande till sjöss, hvarför hans ombud vidhöll sina förut lämnade påståenden och bestred kär:s yrkande. Målet uppsköts till 4:de sammanträdet.

Utdikningsmål. Enär hemmansäg. Olof Pettersson, Folkedarfve i Akebäck m. fl. anmält missnöje med den af landtbruksing. Berggren Verkstälda syneförrättninen för afdikning af sanka marker, tillhörande Levide och Kullstäde m. fl. hemman i Vall m. fl. socknar, hade hemmansäg. Joh. Lindgren i Vall m. fl., som begärt utdikningen, instämt klagandena med yrkande om fastställande af förrättningen. Målet blef emellertid uppskjutet till nästa sammanträde, emedan svartna icke ännu hunnit taga del af handlingarna i målet, det vill med andra ord säga, att de icke ännu hade klart för sig, hvad de klagat öfver.

Ett mål som lyckats tänja ut sig på bredden, är det segslitna fiskevattensmålet mellan Loggarfve och Stenhusa åboar. Det var nu åter före, hvarvid parterna instälde sig genom sina förutvarande ombud, kär:na genom advokaten Björkegren och svar:na genom kommiss. Eneman, hvarjämte kommiss. Svallingson företrädde k. m:t och kronan.
Målet öfverlämnades nu af parterna. Kär:na yrkade bifall till sina påståenden och begärde ersättning för sina rättegångskostnader med 778 kr., hvilka yrkanden bestredos af svar:na. Rätten beslöt att meddela utslag i målet vid 4:de sammanträdet.

För misshandel stod drängen Henrik Lundgren i Eskelhem tilltalad af allm. åklag., kommiss. Svallingson. Svar. hade icke iakttagit inställelse och dömdes för utevaron till 10 kr:s böter.
Enligt angifvelsen hale han föröfvat misshandeln mot landtbruk. A. P. Törnvall i dennes hem vid Rovide i Enkelhem. Målsäg. hade erhållit slag i ansiktet, så att blodvite uppstått. Målet uppsköts till nästa sammanträde, då svar. vid 20 kr:s vite skall komma tillstädes.

Norra häradsrätten.
(Allekvia 10 februari).
Ärekränkningshistorien mellan Th. Carlsson Vinor och Hugo Karlström i Simunde å Fårö var nu åter före. Svar. styrkte, att kär. tilltalats för påbördade brottet — tillgrepp af skogsvirke — och yrkade för den skull, att detta mål skulle förklaras hvilande, till det senare utagerats. Kär. återtog emellertid nu yrkandet om ansvar för beskyllningen om tillgrepp af skog å annans ägo, men vidhöll ansvarsyrkandet för att svar. kallat honom »den största tjuf i orten» och yrkade att få slut i målet jämte kostnadsersättning. Rätten meddelar beslut 10 mara.

Misshandel — fylleri! Det segslitna målet emot Th. Eriksson, Ekeskogs i Norrlanda, angående ansvar för misshandel mot Olof Johansson i Butrefs, hvilket mål vandrat ett par gånger mellan häradsrätten och hofrätten, och dessemellan skaffat målsägaren ett åtal för fylleri med thyåtföljande böter, synes nu nalkas sin afslutning, i det svar., som igår ålagts att, om han det förmådde med ed fria sig, brast åt eden. Målet öfverlämnades af åklag., och rätten afkunnar utslag 10 mars.
Efter målets handläggning instälde sig målsägaren och begärde skadestånd och kostnadsersättning, hvarom svar. dock ej fick tillfälle yttra sig, då han redan lämnat tingsstället. Målsägaren vidhöll i alla fall.

För två vovvar hade S. G. Ringdahl Sudergårda i Hellvi underlåtit erlägga skatt, hvarför han instämts till förra tingssammanträdet, då han lyste med sin frånvaro.
Nu instälde han sig genom ombud, som erkände åtalets befogenhet. Utslag 10 mars.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Eldsvåda i Alfva.

Vid 8-tiden igår afton utbröt eld — af ännu hittills okänd anledning — i byggmästare Niklas Karlssons i Alfva såghus, som fullständigt nedbrann, hvarvid omkring 30 tunnor spannmål samt affärsböckerna blefvo lågornas rot Det brunns var försäkradt för 10,000 kr., men förlusten därutöfver beräknas till 5,000 kr.
Huru elden uppkommit är, som sagdt, icke utredt. När arbetat i sågen kl. 7 på aftonen upphörde, märktes ingenting, som gaf anledning misstänka ett eldsvådeutbrott. Släckningsmanskap kom skyndsamt tillstädes, och båda sprutorna från Roma deltogo i släckningen, men trots ett energiskt bedrifvet arbete kunde huset icke räddas. Däramot lyckades man rädda lokomobilen.
Genom branden blir ett dussin personer arbetslösa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17