Skytte och varpkastning i Alskog.

I lördags och söndags hade Alskog skyttegille anordnat basar i samband med skyttetävling och varptävling. Båda dagarna kunde uppvisa talrikt besök, särskilt vad söndagen beträffar, då antalet besökare var uppe till över 700 personer. Antagligen var det ÖstarnaArturs som var det stora dragnumret, och de som gått dit för att höra och dansa efter deras musik blev ej besviken.
På söndagen började dagens tävlingar redan kl. 9, då ett 100-tal skyttar samlade sig på Svajde till tävlan under ledning av gillets ordf., hr Ville Johansson. Det var skyttar från Alskog, Garda, Etelhem, Stånga, Linde, Fardhem, Hemse, Rone, Burs, När och Lau som siktade, lade an och sköt. Målen och avstånden voro:
1/4-figur, 150 meter, 1/2-figur, 430 m., 1/4-figur, 290 m., 1/4-figur, 210 m.
Under det skyttet pågick samlade sig varpkastarna på basarplatsen i Prästängen, och tävlingen tog sin början efter klockan 11. Det var 18 lag som drabbade samman och tävlingen pågick till långt fram på eftermiddagen. Under tiden hade det samlat sig en hel del intresserade för att se hur striden gick.
När musikanterna anlände till platsen och dansen började, tätnade skarorna av besökare, de olika stånden och serveringarna belägrades av folk och affärerna gingo livligt. Dagen var finfin från festsynpunkt sett med strålande sol, platsen är den mest idealiska, och fliekorna i stånden voro rara — och vad kan man då mer begära.
Prisutdelningen förrättades av hr Johansson och prislistorna följa här nedan:

Varpa:
Första priset gick till Knut Petterssons, Högbro, lag, andra priset till. Ax. Nilssons, Garda, lag, tredje priset till Aron Gahréns, Garda, lag, och fjärde priset till Henning Nilssons, Garda, lag. Första tröstpris tillföll Runo Lyanders, Stånga, lag, och andra gick även till Stånga till Emrik Petterssons lag.

Skjutning:
Gruppskjutning:
1:a pris, Svenska Metallverkens hederspris samt 10 kronor vanns av Stånga 1, H., G., V. och D. Pehrsson, 87 träffar; 2:a pris, Stånga 2, 83 träffar; 3:e pris, Etelhem 2, 78 träffar.

Individuell skjutning:
Klass 1:
1) G. Medbom, Fardhem, 21 träffar, 3 kronor; 2) V. Lundgren, Stånga, 20, 2: 50; 3) G. Pehrsson, Stånga, 18, 2: —; 4) E. Hansson, När, 17, 1: —; 5) J. Jacobsson, Etelhem, 17, 1: —; 6) V. Pehrsson, Stånga 17, 1: —.
Klass 3: 1) T. Vastesson, Stånga, 18 träffar, 4: —; -2) P. Bandelin, Rone, 18, 4:—; 3) D. Pehrsson, Stånga, 18, 4: —; 4) H. Vinberg, Alskog, 16, 3: —; 5) J. Gahnström, Etelhem, 16, 3: —; 6) V.- Andersson, Stånga, 16, 3: —; 7) K.
Hallbom, Etelhem, 15, 2: —; 8) E. Lindgren, Alskog, 14, 1: —; 9) H. Pettersson, Linde, 14, 1: —; 10) V. Hallkvist, När, 14, 1: —; 11) H. Larsson, Lau, 14, 1: —; 12) M. Ödahl, Lau, 14, 1: —; 13) T. Johansson, Etelhem, 14, 1: —.
Klass 2: 1) E. Jacobsson, Fardhem, 20 träffar, 4: —; 2) K. J. Nilsson, Linde, 17,:3:—;..3) B- Klint, Stånga, 17, 3:-—; 4) H. Nilsson, Garda, 17, 3: —; 5) 8. Hallbom, Etelhem, 17, 3: —; 6) H. Pehrsson, Stånga, 17, 3: —; 7) E. Karlsson, Stånga, 16, 2: —; 8) B. Johansson, Etelhem, 15, 1: 50; 9) E. Persson, Lau, 15, 1: 50.
Klass 1: 1) Y. Enekvist, Garda, 13 träffar, 3: —; 2) E. Larsson, Garda, 12, 2:50; 3) L.; Matson, Burs, 11, 2: —; 4) I; Karlsson, Lau, 9, 1:50; 65). N. Lindström, Lau, 8, 1: —.

Insatsskjutningar:
Klass 4: 1) V. Lundgren, Stånga, 6 träffar, 43 poäng, 3: —; 2): J. Jacobsson, Etelhem, 6, 42, 2:50; 3) G. Medbom, Fardhem, 6, 39, 2: 50; 4) V. Pehrsson, Stånga, 6, 29, 2: 50.
Klass 3: 1) T. Johansson, Etelhem, 6 träffar, 46 poäng, 3:—; 2) G. Cedergren, Alskog, 6, 36, 3: —; 3) D. Pehrsson, Stånga, 6, 24, 3: —; 4) H. Vinberg, Alskog, 5, 35, 2:—; 5) P. Bandelin, Rone, 5, 25, 2:—, 6) J. Gahnström, Etelhem, 5, 25, 2:—; 7) J. Hansson, Alskog, 4, 26, 1:—; 8) E. Lindgren, Alskog, 4, 25, 1:—; 9) K. Hallbom, Etelhem, 4, 25, 1: —; 10) H. Larsson, Lau, 4, 24, 1: —; 11) A. Eklund, Etelhem, 4, 19, 1: —; 12) V. Dahlby, Garda, 4, 19, 1: —; 13) S. Jakobsson, Burs, 4, 19, 1: —; 14) G. Pettersson, Stånga, 4, 16, 1: —; 15) G. Larsson, Alskog, 4, 16, 1:—.
Klass 2: 1) E. Jacobsson, Fardhem, 6 träffar, 32 poäng, 3: 50; 2) H. Pehrsson, Stånga, 6, 32, 3: 50; 3) B. Johansson, Etelhem, 6, 26, 3: 50; 4) E. Larsson, Rone, 5, 36, 2: 50, 5) H. Höglund, Fardhem, 5, 29, 2:50, 6) B. Klint, Stånga, 5, 28, 2:50; 7) E. Karlsson, Stånga, 5, 27, 2:50; 8) E. Pettersson, När, 4, 26, 1:50; 9) S. Hallbom, Etelhem; 4, 23,1: 50.
Klass 1: 1) H. Nilsson, Burs, 6 träffar, 38 poäng, 3: —; 2) N. Lindström, Lau, 3, 17, 2: —; 3) I. Karlsson, Lau, 3, 16, 2:—; 4) L. Matsson, Burs, 2, 18, 1: —.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Hyllad 70-åring. På sin 70årsdag i måndags blev f. hemmansägaren Alfred Johansson, Liffride i Alskog, föremål för många och hjärtliga hyllningar. I tidig timma möttes jubilaren av vacker sång ,som utfördes av släktingar och vänner. Pastor Ax. Helmin, Ljugarn, tackade å Alskogs missionsförenings vägnar för allt gagnande arbete i missionens tjänst, som hr Johansson utfört, samt tackade även för den stora gästfrihet som städse visats i hemmet.
Vid 10-tiden samlades söndagsskolbarnen för att med sång och med vackra blommor hylla sin avhållne gamle lärare. Söndagsskolans nuv. föreståndare, hr Gottfrid Johansson, Sixarve, frambar barnens tack för trogen och nitisk läraregärning under 50 års tid.
Under dagens lopp fick jubilaren mottaga många gåvor och presenter samt en mängd blommor. På kvällen var ett trevligt samkväm anordnat i jubilarens trevna hem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
Sjuttio år fyller lantbrukaren Alfred Johansson, Liffride i Alskog. Johansson har under många år varit ordförande i Alskogs missionsförening och tagit livlig del i dess verksamhet. Under en följd av år har han förestått söndagsskoleverksamheten. Som Johansson har många vänner kommer han säkerligen att bli föremål för hjärtliga hyllningar på högtidsdagen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

För allt deltagande

i vår djupa sorg vid vår älskade sons och broders ARNE bortgång samt för den rika blomstergärden vid hans bår framföra vi vårt varma tack.
Liffride, Alskog den 19/7 1938.
Theresia o. Alfred Johansson.
Syskonen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 20 Juli 1938
N:r 164

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
En gripande begravning ägde i lördags rum här då stoftet efter den under så sorgliga omständigheter förolyckade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste fördes till den sista vilan i hembygdens jord.
Vid 1-tiden samlades en stor skara släktingar och vänner till den avlidne i hemmet vid Liffride, där före avfärden en kort andaktsstund hölls omkring kistan, vilken placerats i trädgården. Andaktsstunden leddes av pastor Ax. Hellmin, och även den avlidnes fader, lantbr. Alfred Johansson talade och frambar familjens tack för deltagandet i deras stora sorg.
Härefter ställdes färden till kyrkan där jordfästningen förrättades efter frikyrklig ritual av pastor Hellmin. Högtidsstunden inleddes med gemensam sång: ”Jag är en gäst och främling”, varefter folkskoll. Paul Palmér sjöng ”Jag är en främling, jag är en pilgrim”. Pastor Hellmin utgick i sitt tal vid båren från berättelsen i Luk. ev. om samtalet på Emausvägen, och han framhöll huru en stilla lugn och Gud-hängiven människa kan vara ett vittnesbörd och till välsignelse för sin omgivning. Efter jordfästningen sjöng folkskoll Palmér ”Gud är din fader”, varefter församlingen sjöng ”Bida blott, bida blott”.
Sedan kistan sänkts i graven sjöng Östra distriktets sångkör flera sånger, och en hel del korta tal höllos i samband med kransnedläggning. Utom den avlidnes anhöriga talade pastor Hellmin &å Alskogs friförsamlings vägnar, folkskoll. Palmér tolkade sina egna och kamraternas i Blekinge känslor, hr Oscar Pettersson i Stånga talade för kamratkedjan vid Västkustens Ungdomsskola, Ljungskile och Johansson i Fardhem för kamraterna vid lantmannaskolan i Hemse. Utom från dessa hade kransar bl. a. sänts från Delsbo missionsförsamling och dess ungdomsförening. Vidare förekom kransar från Sylfaste Mejeri A.-B. ”Tack för plikttroget arbete”, från disponent Nilsson, Sylfaste, ”Tack för gott samrabete”, från kamrater vid Sylfaste mejeri, från vänner i Sylfaste och från de tvenne unga män som först. tog hand om Johansson, sedan han blivit överkörd. Den gripande stunden avslöts med sång.
Senare samlades man till en minnesgudstjänst i missionshuset, där sedan deltagarna bjudits på kaffe, kören sjöng och tal höllos av pastor Hellmin, samt den avlidnes broder, Gottfr. Johansson, och faders.
Arne Johanssons förolyckande har väckt djup förstämning i orten. Han var en gedigen ung man, omtyckt av alla.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO.
Nomineringsmöte för höstens val hölls här i går av platsens B. F.- och S. L. U.-avdelningar. Man enades därvid om följande förslag:Riksdagsman Th. Gardell, Gans i Näs, landstingsmännen Lars Hansson, Gangvide i När, Rud. Wallenberg, Vallbys i Hogrän, och Karl Olofsson, Magnuse i Väte, lantbrukarne John Johansson, Gardarve i Fardhem, Anton Jacobsson, Bölske i Eke, K. Konradsson, Botvalds i Hablingbo, Rud. Olsson, Nora i Vamlingbo, Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, Gunnar Jacobsson, Robbenarve i Garda, Hugo Pettersson, Stumla i Alva, nämndeman Anshelm Johansson, Änges i Burs, lantbrukarne Axel Sundberg, Oxarve i Hemse, Arvid Karlsson, Sandegårda i Sanda, Rud. Larsson, Aningåkra i Alskog, arrendator Henning Widén, Vallbys i Hogrän, och lantbrukaren Gunnar Larsson, Norrqvie i Grötlingbo.
Till representanter vid nomineringsmötet i Hemse den 23 juli utsågos lantbrukarna Gunnar Boberg, Petes, och Olof Larsson, Kyrkebys, med Gunnar Johansson, Häxarve, som suppleant.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Alskogs kyrkas restaurering.

Domkapitlet har nu till byggnadsstyrelsen avgivit yttrande över förslag till restaurering av Alskogs kyrka.
Enligt förslaget skola samtliga bänkar öster om triumfbågen borttagas, därvid den främsta av bänkarna på södra sidan skall bevaras och ånyo uppställas vid korets norra vägg. Domkapitlet uttalar som ett önskemål, att det med sniderier försedda sidstycket på norra sidan bevaras och flyttas tillannan plats, exempelvis den blivande främsta bänken på samma sida.
I övrigt har domkapitlet intet att erinra mot förslaget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Nytt dödsoffer för midsommartratiken på Gotland.

Mejeristen, som påkördes av rattfyllerist, avled i dag.
Den på midsommardagens kväll vid en påkörning svårt skadade mejeristen Arne Johansson, Sylfaste, har i dag avlidit på lasarettet. Han var vid sin bortgång 26 år gammal.
Olyckan inträffade som bekant i Follingbo på vägen mellan Hallfreda och Stava. Johansson, som vid tillfället kom cyklande från Roma på färd till Visby, påkördes av en berusad bilist, Klas Ålander, Suderbys i Akebäck. Johansson ådrog sig därvid skallbrott och hjärnskakning och har sedan dess inte någon gång varit vid sans. Och i dag följde, som nämnts, döden.
Den under så tragiska omständigheter bortryckte efterlämnar minnet av en älskvärd och präktig ung man, skicklig i sitt yrke, samvetsgrann och plikttrogen.
I mejeristyrket började han sin praktik vid Alskogs mejeri för åtta å nio år sedan och kom sedan till Karlshamn mejeri där han var anställd i tre år.
Efter att ha fullgjort sin värnplikt i Värmland vann han anställning i mejeriet i Delsbo där han stannade i tre år! Han har även genomgått folkhögskolan i Hemse samt bevistade i vintras en kurs vid Ljungskile folkhögskola. Sin befattning vid Sylfaste mejeri innehade han omkring ? år. Samma dag olyckan inträffade hade han fått meddelande om att han vunnit inträde till den stundande höstkursen vid Alnarps mejeriskola, där han ytterligare ämnade utbilda sig i facket. Men dessa planer ha nu på ett bryskt sätt brutits.
Den bortgångne, som var varmt religiös efterlämnar som närmast sörjande föräldrarna, bosatta vid Liffride i Alskog, samt flera syskon.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Juli 1938
N:r 155

Dödsfall Arne Johansson

Vår innerligt älskade son och broder Arne Johansson avled i dag å Visby lasarett i sitt 27:de levnadsår.
Du hade livsuppgörelse med Gud och dog lycklig i tron på Jesus, men du är outsägligt sörjd och saknad av oss.
Liffride. i Alskog den 9 juli 1938.
THERESIA och ALFRED JOHANSSON.
EMANUEL och ESTER.
Bengt.
HENRIK och MÄRTA.
GOTTFRID och RAGNHILD.
Gunnel. Inga.
HUGO och ALFRIDA.
HILDUR.

De som önska följa den avlidne till graven samlas i sorgehuset lördagen den 16 juli kl. 1 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Juli 1938
N:r 155

Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
På söndagen fick Alskogs söndagsskolas barn jämte lärare företaga en utflykt till sin avhållne lärare Gottfrid Johansson i Sixarve, vilken på fredagen firade sin 40-årsdag och därvid blev ihågkommen fr. olika håll. Småttingarna samlades först kring kaffebordet, vars innehåll smakade gott. Så följde en mängd lekar i det fria, varpå barn och lärare företogo en promenad till ”Petarve” backe, där den vackra trakten besågs. Efter ytterligare förplägnad i hr Johanssons hem skiljdes man glad över den soliga dagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118