Broomläggningar.

Enligt gjorda anmälanden komma å nedannämnde dagar i innev. månad följande broar att rifvas och omläggas neml.:
tisdagen den 26 en bro å kommunikationsvägen från Kisslings till Krampebro i Fohle, då vägen från Kisslings förbi Sojdeby i Fole till landsvägen i Källunge i stället kan begagnas;
samma dag och onsdagen den 27 2:ne broar belägna å landsvägen utanför Dahls och Mannegårda gårdar i Lye, under hvilka dagar vägen till Nähr och Burs genom Garda till Lau kyrka i stället kan begagnas;
tisdagen den 26 2:ne broar å kommunikationsvägen från Rudvier i Ahlskog till Lau kyrka, då kommnnikationsvägen genom Garda till nämnde kyrka i stället kan begagnas;
onsdagen den 27 en större bro å landsvägen vid Nystugu i Tingstäde då i stället bör begagnas vägen genom Hejnum och Lokrume;
samma dag 2ne broar å vägen emellan Hörsne och Dalhem, då till begagnande anvisas vägen genom Ganthem;
samma dag en bro å vägen emellan Bahra och Wallstena, då istället vägen genom Källunge kan begagnas;
thorsdagen den 28 2:ne broar å kommunikationsvägen från Moos i Stenkyrka till Nygrannve i Lummelunda, i stället. för hvilken väg, som då blir ofarbar, kan begagnas vägen från Moos i Stenkyrka till Wahlebro i samt socken och landsvägen derifrån till Lummelunda;
samma dag 2:ne broar å kommunikationsvägen emellan Garda och Lau sockens kyrka, då i stället kan begagnas kommunikationsvägen förbi Rudvier i Ahlskogs till Lan, eller vägen genom Lye, Stånga och Burs;
tisdagen den 26 och onsdagen den 27 i denna månad tre broar å vägen emellan s. k. stora örgropen i Halla och Enge gård i Wiklau socken äfvensom s. k. Brogårds bro i närheten af Bjerges gård i Wänge; kunnande under dessa dagar i stället begagnas vägen genom Buttle, Ala och Sjonhem socknar;
thorsdagen den 28 sjutton st. boar å vägen emellan Trosings i Gammalgarn socken och Dalhem församlings kyrka samt 7 st. broar å vägen emellan Sigurds och Näsungs gårdar i sistnämnde socker, hvilken dag i stället kan begagnas vägen genom Ardre, Ala och Sjonhem socknar;
fredagen den 29 flera broar å vägen emellan Suderbyg i Sjonbem och Gurfiles i Ala socken, då i sället vägen genom Buttle och Wänge socknar kan begagnas;
lördagen den 30 sju st. broar å vägen emellan Skogby i Gammalgarn och landsvägen åt Ljugarn, då till begagnande i stället anvisas vägen genom Ala och Kräklingbo socknar; samt
måndagen den 1 November sju st. broar å vägen emellan Kräklings gård i Kräklingbo och Anga församlings kyrka, då i stället vägen genom Ganthem och Dalhems socknar kan hegagnas; hvilket allt till allmännhetens kännedom meddelas.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 23 Oktober 1875.
N:r 84.

Understöd till aflöning

åt folkskollärare har beviljats nedanstående socknar: Fleringe 80 kronor, Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Hall 70 kr., Norrlavda 60 kr., Tofta 60 kr., Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Hellvi 40 kr., Östergarn 20 kr, Vestergarn 60 kr., Ardre 20 kr., Etelhem 40 kr., Stånga 20 kr. och Sjonhem 60 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Bergström, Artur Julius, Fabrikör.

Stånga skyttegille.
Herrvide, Stånga. Född den 26 juli 1895 i Ala församling. Föräldrar: August Bergström o. h. h. Lovisa f. Ahlberg. Gift 1919 med Anna Botolfsson. Medlem i gillet sedan 1911, varit styrelseledamot. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.

Gotländska skyttar 1944.
Stånga skyttegille.

Lärares taxeringsförordnande.

K. m:t har medgivit, att avlöningsförmånerna för folkskolläraren A. D. Gardell i Ala under dennes tjänstledighet för fullgärande av uppdrag som ordförande i beredningsnämd vid årets fastighetstaxering må beräknas efter samma grunder, som då lärare åtnjuter tjänstledighet för sjukdom, samt att statsbidrag för vikaries avlöning måtte få utgå i enlighet härmed. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Olofsson, Rune, Jordbruksarbetare.

Gammelgarns skytteförening.
Davide, Katthammarsvik. Född den 20 januari 1923 i Ala församling. Föräldrar: Albert Olofsson o. h. h. Hellny Olofsson. Medlem i föreningen sedan 1939, tidigare medlem i Ala skytteförening. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål.

Gotländska skyttar 1944.
Gammelgarns skytteförening.

Lärares tjänstledighet.

Länsstyrelsen i Visby har till k. m:t överlämnat en hemställan av skolrådet i Ala församlings skoldistrikt om föreskrift, hur avlöningsförmånerna åt folkskolläraren A. D. Gardell skola utgå under dennes tjänstledighet för fullgörande av uppdraget som ordförande i Östergarns m. fl. socknars beredningsnämd för nu pågående fastighetstaxering. Länsstyrelsen föreslår, att avlöningsförmånerna beräknas efter samma grunder, som då lärare åtnjuter tjänstledighet för sjukdom, och att statsbidrag till hans och vikariens avlöning måtte få utgå i enlighet härmed. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 november 1932
N:r 270

Levin, Artur H. Henry, Hemmansägare.

Anga skytteförening.
Båticke, Anga, Kräklingbo. Född den 25 mars 1908 i Ala församling. Föräldrar: Fredrik Levin o. h. h. Elvira Levin. Gift 1934 med Helga Arvidsson. Medlem i Ala skytteförening 1921-1934, skjutchef ett flertal år, medlem i nuvarande förening sedan sistnämnda år, ordförade sedan 1935. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM s, Ft br.

Gotländska skyttar 1944
Anga skytteförening

Ringgren, Karl Vilhelm Åke, Jordbruksarbetare.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 23 oktober 1925 i Gurfiles. Föräldrar: Gunnar Ringgren o. h. h. Alice Ringgren. Medlem i föreningen sedan omkring 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Järnm, Skidskyttem br.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening

Ringgren, Bror Magnus Arne, Smed.

Ala skytteförening.
Gurfiles, Ala, Kräklingbo. Född den 14 maj 1921 i Ala. Föräldrar: Hugo Ringgren o. h. h. Rally Ringgren. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem br, Fältidrm.

Gotländska skyttar 1944
Ala skytteförening