Klint, Klas Johan, Smidesarbetare.

Tingstäde skyttegille.
Furubjärs, Tingstäde. Född den 21 oktober 1921 i Tingstäde församling. Föräldrar: John Klint o. h. h. Lilly f. Nährström. Medlem i gillet sedan 1933, styrelsesuppleant, materialförvaltare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Ft br, Musketörm, Fallskärmsjägam, Eldstridsm.

Gotländska skyttar 1944.
Tingstäde skyttegille.