Arbetsförmedlingskonferens.

Byrådirektör Alrik Jacob i socialstyrelsen håller i morgon kl. 1 ett
föredrag å stadstfullmäktiges lokal härstädes, varvid lämnas en redagörelse för arbetsförmedlingens organisation. Särskilt borde kamma att beröras frågan om arbetsförmedlingens uppgifter med hänsyn till den nyinrättade arbetslöshetsförsäkringen. Till föredraget ha kallats arbetsförmedlingens ombud och andra för saken intresserade.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Juni 1936
Nr 128