Arrendeauktion i Väte.

MÅNDAGEN DEN 1 MARS kl. 1 e. m. låter HILDA JAKOBSSON, Folkes, genom offentlig auktion utarrendera sitt hemman på en tid av 10 år. Arealen 18 tnl. åker, 2 hagar om 12 och 17 tnl., 5 tnl. äng, c:a 4 tril. betesmark. Utbud i helhet och mindre lotter. Villkoren vid utropet.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Ved- och virkesauktion i Ganthem.

TISDAGEN DEN 2 MARS kl. 10 f. m. låter A. NORDIN, Gardese, genom offentlig auktion försälja: bräder av olika tumtal, vrakbräder, fyrkant, karmplank, takspån, spån- och tvetved, kantribb, virke till brandstegar, flaggstänger m. m.
Betalningsanstånd till den 1 oktober 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion i Hörsne.

TISDAGEN DEN 2 MARS kl. 1 e. m. låter GUNNAR PETTERSSON, Mörby, genom offentlig auktion försälja: Kreatur: 7 st. prima mjölkkor, därav en del kalvfärdiga, 3 st. ettåriga kvigor, nötkreaturen reaktionsfria, 4 st hästar, (1 norskt sto, 13 år, 1 unghäst i tredje året något körd, 2 sommarföl därav ett sto 4 led ardenner), 7 st. betAckta. suggor, 20 st. 8 veck. grisar, 1 galt. Redskap såsom slåttermaskin och en större lastdragare m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion å St. Hästnäs, Visby.

ONSDAGEN DEN 3 MARS kl. 11 f. m. låter GODSÄGARE A. VON CORSWANT genom offentlig auktion försälja: Kreatur: 2 st. 3-åriga o. en 2-årig vallack, ardenner, ett 2-årigt stoföl, 6 generationer, 2 st. dräktiga premierade ardennerston. Sex veckors grisar. Maskiner och redskap: En nyrenoverad Fordsontraktor med batteritändning inmonterad, en 2-sk. traktorplog så gott som ny med div. bullar, 2 lastdragare, kraftiga och i gott skick, div. s. k. gotlandsvagnar, tidaholmskärra, landå, idealgröpkvarn, en äggkläckningsmaskin (200 ägg, ny, av bästa fabrikat, även för el. drift), en fostermoder för 200-300 kycklingar, ett par vagnsselar, kärrsele, russele. Utsäden: Korn och segerhavre, utsädeskorn och ärter, Ambrosious Weibulls stam; prima mat- och utsädespotatis: Puritan, Erdgold, Majestic, Hindenburg och Ackersegen.; goda kokärter, prima vetesikt. Foder: hö och halm i pressade balar, fodersockerbetor ”Särimner” m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Ved- och virkesauktion i Hogrän.

TORSDAGEN DEN 4 MARS kl. 1 e. m. låter VIDÉN & JOHANSSON å sågplatsen vid Vallbys, genom offentlig auktion försälja: bräder, plank och fyrkantvirke av olika tumtal, vrakbräder, snickarevirke, takspån, ribb, ved av olika slag m. m.
Betalningsanstånd till den 1 september 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion i Halla.

LÖRDAGEN DEN 6 MARS kl. 10 f. m. låter HERMAN KARLSSON, Möllbos, till följe fastighetens försäljning genom offentlig auktion avyttra allt lösöre varav nämnes:
Kreatur: 2 st. hästar, 6 st. reakt.-fria mjölkkor, 1 grissugga, gödgris, höns. Redskap: lastdragare, mindre lastvagn, arbetsvagn, kärra, gödselvattentunna m. vagn, kultivator, fjäderharv, 2 slätharvar, vänd-och spetsplogar, ny tvåradig hästhacka, 19 bill. såningsmaskin med frölåda, slåttermaskin, hästräfsa, cambridgevält, betlossare, mullfösa, lott i tallriksharv, foder- och bethäckar, sättare, skottkärra, hackelsemaskin, rovskärare, frösånings- och vindmaskiner, decimalvåg m. vikter, tjuder, grimmor, 2 par selar, bjällerremmar, klocka, lanternor, slipsten, tomsäckar, resfäll, fällskinn, stubbrytare. Ämnesvirke av björk och ek, ett parti krakstör, handredskap, transportflaskor. Äggkläckningsmaskin för 100 ägg, kycklingmoder. Fältässja, damcykel. Vårvete, korn, potatis, foderbetor m. m.
Inre: Soffor, sängar, kommoder, skänk, ,bufM, bord av olika slag, gung- och andra stolar, radio, symaskin, gardiner, kornischer, mattor, fjäderbolster, gåsdun, vävstol, el. armatur, kamin. Div. husgerådssaker, bunnar, baljor m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 okt. 1937 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Kreatursauktion i Stenkumla.

Tisdagen den 2 mars kl. 12 m. låter lantbr. KNUT GAHNE, BERTILS, genom offentlig auktion försälja: 1 stor, kraftig arbetshäst, vallack, 8 st. reaktionsfria kor, en del nykalvade, en del i hög kalvställning, 2 st. betäckta suggor, 8 st. 2 ½ mån. grisar, ett parti prima barr- och björkved.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 22 febr. 1937.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion å ved i Martebo.

Torsdagen den 4 mars kl. 1 e. m. låter FR. AUGUSTA SNÄCHERSTRÖM, MEDEBYS, genom auktion, som förrättas i den s. k. Mickel-hagen under Binge försälja: 100 kbm. vinterhuggen floved, 25 kbm. torr floved samt 50 kbm. grenved.
Endast fullt kända inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 aug. 1937, andra betala kontant vid anfordran.
Visby den 26 febr. 1937.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion å grisar, foder och utsäde

hålles å SNÄCHARVE GÅRD i Stenkumla onsdagen den 10 mars kl. 12 midd. varvid försäljes:
Svin: 14 st. suggor och ungsuggor, varav flera högdräktiga, 40 st. grisar, 6 veck. och äldre, 1 unggalt.
Foder: 10 ton klöverhö, 13 ton vårsädeshalm i hårdpressade balar, ett parti agnar.
Spannmål: analyserade utsäden: 5,000 kg. majakorn, 4,000 kg. segerhavre, 5,000 kg. diamantvärvete, 4,000 kg. blandsäd, fodervete, fodersäd och vetemjöl.
Rödklöver, timotej, humleluzern och blandfrö.
Mat-, sätt- och foderpotatis.
En liggande tröskvandring. Björk- och grenved.
Betalningsanstånd till den 1 sept. 1937 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 26 febr. 1937.
Fritiof Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47

Auktion i Rute och Lärbro.

Lördagen den 6 mars kl. 12 middag låter SVENSSON & WAHLÉN vid sågplatsen i A. Bogrens hage, Valla, Rute, genom auktion försälja: fyrkantvirke, plank, bräder, såväl prima som vrak, takspån, flo- och tvetved.
dag kl. 3 e. m. kommer att vid Th. Svensson, Hefflungs, Lärbro, försäljas högdräktiga och nykalvade kor, råg, vete, potatis och utsädesfröer samt ved och virke.
Betalningsanstånd till den 1 sept. under villkor som tillkännagives vid auktionens början.
Lärbro den 25 febr. 1937.
John W. Anderson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1937
N:r 47