Från hamnen.

Idag avgick ångf. Rubfred, Hellqvist, till Oskarshamn, tom.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Fingo själva köpa igen båten med 500 kr.

Tullauktion har i dag hållits å Klintehamn för försäljning av den båt, som beslagtagits för bröderna Ekström efter deras bekanta smugglingsaffärer med tysken Dührkops sprit. Båten inropades av bröderna Ekströms fader, snickaren Johan Ekström, som själv var delägare i densamma, och han fick betala den förbrutna båten med 501 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Domänstyrelsens statförslag.

I sitt statförslag för nästa år räknar domänstyrelsen med att inkomsterna från Gotlands revir skola uppgå till 60,667 kr. och utgifterna till 38,350 kr. (TT.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Det nya sinnessjukhuset.

Medicinalstyrelsen har anmodat hospitalsdirektionen i Visby samt byggnadsstyrelsen att skyndsamt inkomma med yttrande över det nya förslaget till sinnessjukhus i Visby. (TT)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

De prästerliga förrättningarna på Sandön.

Stockholm, 2 dec. (TT.) Regeringen har lämnat den av lotsstyrelsen gjorda framställningen om upphörande av de prästerliga förrättningarna på Gotska Sandön utan avseende. Ersättningen för förrättningarna skall dock reduceras från 300 till 200 kr. pr år.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

De arbetslösas tombola

har sedan den varit föremål för mycket god köplust från allmänhetens sida, nu slutsålt alla sina lotter. Anordnarna, som äro mycket glada över resultatet, tacka för det visade intresset och meddela, att ännu icke uttagna vinster kunna avhämtas i Folkets hus.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Barnmorskeexamen

avlades på onsdagen vid Barnmorskeläroanstalten i Stockholm av bl. a. Svea Teresia Österholm från Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

342 anmälda arbetslösa i länet den 31 okt.

I rapport till k. m:t meddelar arbetslöshetskommissionen, att totala antalet anmälda arbetslösa inom Gotlands län under oktober i år uppgick till 342, därav 224 försörjningspliktiga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281