Tjenstledighet och förordnande.

På derom gjord ansökan har tjenstledighet beviljats prov. läkaren doktor D. M. Pontin från 2 till och med 14 innev. månad och har regementsläkaren m. m. doktor E. Leijer förordnate, att under nämnde tid bestrida provinsialläkaretjensten i Visby distrikt.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Dödsfall Knut Axel Vilhelm Hugo,

Att Gud hädankallat vår lille älskade Son Knut Axel Vilhelm Hugo, hvilken afled i Visby den 31 Augusti 1875, kl. 1/2 10 f. m., efter en lefnad ål orddbt 10 veckor, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Herren gaf och Herren tog;
Välsignadt vare Herrans namn.
Sv. Ps. Nr 345 v. 5.
Sofia Wetterlund. Jakob Wetterlund.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Dödsfall Maria Carolina

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat att från detta lifvet hädankalla min så ömt älskade Maka, Maria Carolina, som efter nära fjorton dagars sjukdom stilla och fridfullt afsomnade den 27 Augusti 1875 kl. 1 f. m.; i en ålder af 22 år, 11 månader och 4 dagar, djupt sörjd af Make, Slägt och talrika Vänner.
Lindarfve i Burs den 27 Augusti 1875.
J. N. Johansson.
Sv. Ps. Nr 494, 3 o. 4 v:na.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.

Dödsfall Petter Pettersson

Tillkännagifves att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla f. d. Husbonden och Kyrkovärden Petter Pettersson vid Björnungs i Lokrume, hvilken stilla och fridfullt afled vid Kinnare i Lummelunda måndagen den 30 Augusti 1875, i en ålder af 73 år, 8 månader och 7 dagar, sörjd och saknad af Maka, Barn och Vänner; varder på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. 461: 5, 6, 7.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 September 1875.
N:r 70.