Teater.

Berglundska teatersällskapet gaf i söndags sin första representation härstädes, för temligen godt hus, dervid 3:ne smärre pjeser gåfvos och mottogos at publiken med ljudeligt bifall och inropningar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Augusti 1875
N:r 61

Qvarvarande fångar

å härvarande cellfängelse den 31 juli 1875:
Ransakningsfångar:
af Mankön 3
af Qvinkön 1

Straffångar:
af Mankön 7
af Qvinkön 1
Summa 12.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Augusti 1875
N:r 61

Hastigt dödsfall.

Brukspatronen Paufve från Vermland, som en tid varit här för sin hälsas vårdande, träffades, under gående från sitt hemvist, i närheten af Slottsbacken, till Badanstalten, af ett hastigt illamående. Inkommen i doktor Melanders bostad, afled han straxt derefter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Augusti 1875
N:r 61

Konserten i Klinte kyrka

förliden Söndag var ganska talrikt besökt, ty nästan alla sittplatser i kyrkan voro upptagna. I nästa tidning vilja vi utförligare redogöra härför.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 Augusti 1875
N:r 61

Torgpriser i Wisby,

från den 23 till den 21 Juli:
Biggaråer, 50 å 75 öre kannan,
Blåbär, 33 öre kannan,
Flundra 75 å 1,25 öre tjogen.
Fårkött 30 å 38 öre skålp.,
Grädda 1 kr. 33 öre pr kanna,
Hvetemjöl 2 kr. 17 öre lisp.
Killingkött 25 å 33 öre skälp.
Kalfkött 12.438 ,» oo»
Krusbär 17 å 25 öre kannan.
Mjölk, oskummad, 33 öre, skummad 17 å 20 öre kannan,
Oxkött 25 å 38 öre skålp,
Ost 25 öre skålp.
Oxkött 25 å 38 öre skålp,
Ost 25 öre skålp.,
Potates ny från fastlandet 33 öre kannan,
dito Gotlands 50 öre d:o.
Smör 67 å 75 öre, (från mejeri 90 öre) skålp.
Strömming, 25 å 67 öre valen,
Sockerärter 42 å 50 öre kannan.
Spritärter d:o d:o,
Vinbär svarta 40 öre kannan.
D:o röda 25 öre kannan.
Åkerärter (8. k. Slep.) 25 å 33 öre kannan,
Ägg 84 å 92 öre tjogen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Passagerare-Lista.

Från Kalmar den 24 Juli 1875.
Grefve Posse, hrr Sevérn, Nordblom, Forsberg, Levin, Bihl, Sommar, Abrbom, Nilsson; fru Key, fröknarne Enström, Posse.

Från Stockholm den 26 Juli.
Doktor Klingvall, hrr Myhre, Mühlenfelts, Fahlerantz, Westman, Fornell, Gahne, Medin, Ekström, Falkman, Blomberg, Pettersson; fruarne Gädda, Rundqvist, Ablom; fröknarne Kollberg, Wredenberg, Medin, Carlsson, Ålund, Höglund, Ahlberg.

Från Oskarshamn den 28 Juli.
Direktör Berglund, doktor Lindstedt, hrr Weréen, Hellström, Berg, Hermansson, Wilhelmsson, Sernqvist, Schörling; fruarne Berglund, Hultberg, Lundberg; fröknarne Olbers, Berglund, Björklund.

Från Stockholm den 29 Juli.
Löjtnant Corsvant, Grossh. Löfving, löjtn. Strussenfeldt; hrr Lindgren, Bertelson, Norström, Kindberg, Ljungholm, Hedelin, Norström, Rydström, Svanberg, Jansson, Lindbom; fröknarne Lemke, Kihlberg, Norström, Lindqvister, Eneqvist.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Badgäster i Visby.

(forts. från nr 58) hrr Herm. Edbom Upsala, Hansson Gotland, grossh. Forslund Stockholm, Bodecker med fru Gefle, a Karin Lundqvist och Maria Falk Nerike, L. BE. Carlsson Nya Kopparberg, fru Edla Bergqvist Örby, H. F. Wennerbom med fru Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60

Fönsterinslagning.

Hos stadsfiskalen Bergström har natten till måndagen den 19 och natten till fredagen den 23 dennes fönsterrutor blifvit inslagna, antagligen af någon hämdlysten person, hvilken man dock hoppas kunna befordra till laga näpst.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Juli 1875
N:r 60