Åttiofem år

fyller på juldagen kyrkoherde emeritus S. G. Hulteman i Klinte.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+ 4,8768,5
kl. 4 e. m.+ 4,2769,0
kl. 6 e. m.+ 3,6769,0
kl. 8 e. m.+ 3,4769,0
kl. 10 e. m.+ 3,2769,1
kl. 12 midnatt+ 3,0769,2
kl. 2 f. m.+ 2,8769,4
kl. 4 f. m.+ 2,5769,5
kl. 6 f. m.+ 2,4769,5
kl. 8 f. m.+ 2,2769,5
kl. 10 f. m.+ 2,4770,3
kl. 12 middag+ 2,5770,0

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

Taxan för Härta fiskehamn.

K. m:t har beslutat, att nu gällande taxa för Härta fiskehamn skall gälla under nästa år, till dess ny taxa kan bli fastställd. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

På sin 70-årsdag

i dag har pastor F. Söderdahl härstädes blivit föremål för hjärtliga hyllningar. Redan i den tidiga morgontimman mötte Helgeandskyrkans sångare och representanter för olika korporationer upp i det Söderdahlaka hemmet och bringade jubilaren sin hyllning i sång, tal och blommor. Maskinist Harry Eriksson framförde Visby friförsamlings lyckönskan. Pastor Gust. Andersson talade å Gotl. Mfb:s predikantkårs vägnar och lantbr. Josef Jakobssun, Stånga, för Gotl. Mfb. och dess styrelse. Ett vackert inslag i raden av hyllningar utgjorde Got]. Mfb:s söndagaskolkommittes uppvaktning, vars talan fördes av lantbr. Ivar Pettersson, När. Gommitten överlämnar de summan av en 10-ores insamling bland söndagsskolbarn och lärare inom Gotl. Mfb:s söndagsskolor. Till den insamlade gåvan hade Gotl. Mfb. bidragit med lika stor summa som söndagsskolornas insamling. Gåvan överlämnades av söndagsskolkommitten. Senare på dagen följde ytterligare gratulation från, vänner och bekanta. Pastor Söderdahl har inom Gotl. Mfb., särskilt dess söndagsskot
verksamhet, nedlagt ett osjälviskt arbete.
— F. d. tullöveruppsyningsmannen Oscar Rundahl har i dag med anledning av 70-årsdagen blivit ihågkommen med uppvaktningar. Gamla kamrater i tullverket ha personligen framfört sina lyckönskningar, vidare har han fått mottaga blommor samt en hel mängd telegram från skilda håll.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn dan 22 dec.: docent Kjellstrand, doktor Moberg, brandchef Lindström, kapten Myrsten, direktör Frigren, godsägare Lindström med fru, kandidat Jaocbsson, hrr Wiman, Österblad, Öberg, Björkandar, Bechér, af Wetterstedt, Engström med fru, Grönlund, Nyberg, Landahl, Lindström, Cenerbled, Nilsson, Wiberg, Ytterberg, Norrby, Boström, Lagerström, Holmer, Nordlund, Enström, Jakobsson, Dahlbom, Svahn, Ausén, Wiik, Karström, Sjöström med familj, Holmkvist, Andersson, Alvegren, Gaselius, Pettersson, Ahlström, fruar Vernström, Manneroth, Johnsson Snöbohm, Kjellner, Wiberg, Nordahl, Boström, fröknar M. Andersson, Stengård, S. Andersson Erenström, Smitterberg, Gerden, Wallin, Nyström, Kolmodin, Rundkvist, Lendahl, Risinger, Borsaz. Jakobsson, Kjellström, Enström, Ullberger, Hoppe, Serboni, Smith, Söderström, 2 pers., A. Pettersson, Törngren, B. Pettersson, Hägg, Fries, Larsson, Arvidson, Johansson, Boström, Svensson, Welander.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

Nästa års kartläggningsverksamhet.

K. m:t har fastställt av chefen för rikets allmänna kartverk framlagt förslag till arbetsplan för år 1935, enligt vilket bl. a. ekonomisk försöksmätning inom en del av norra Gotland skall företagas för prövning av en fotografisk registerkarta av förenklad typ omfattande trakten kring Kappelshamn. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299

Dödsfall Niklas Wilhelm Pettersson

Härmed tillkännagives att vår käre make och fader Niklas Wilhelm Pettersson idag lugnt och stilla avled i sitt 67 levnadsår; Innerligt sörjd av oss, släkt och vänner.
Bölske i Grötlingbo den 20 dec. 1934.
Maria Pettersson.
Barn oeh Barnbarn.
Sv. Ps. 491.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 December 1934
N:r 299