Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 27 aug.
I missionshuset härstädes hölls i går ett s. k. sommarmöte. Sv. ps. 268 sjöngs unisont varefter pred. K. Nordfeldt höll ett uppbyggligt anförande med ledning av dagens evangelietes kand, R. Thomsson höll så en väckande och manande predikan över Hosoes 14 kap. Efter kefferast sjöng kand. Thomsson ett par solonummer, varefter kyrkovärd G. Pettersson i gripande allvarsord som avslutning talade över några verser i Matt. 16 kap. Till sgist lästes Välsignelsen och den uppbyggliga festen avslöts med den vackra lovpsalmen 189. Behållningen av festen tillfaller Evang. Fosterlandsstiftelsens Gallamission, Afrika.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.
Termometer Barometer
kl. 2 e m. +19,0 769,2
kl. 4 e m. +18,4 770,0
kl. 6 e m. +17,7 770,1
kl. 8 e m. +13,2 771,0
kl. 10 e m. +12,7 771,5
kl. 12 midnatt +12,3 771,5
kl. 2 f. m. +12,1 771,4
kl. 4 f. m. +12,0 770,8
kl. 6 f. m. +14,4 770,5
kl. 8 f. m. +17,0 770,2
kl. 10 f. m. +19,0 769,3
kl. 12 middag +19,0 768,5

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Från hamnen.

I dag inkom mf. Shell 7, Sundström, från Stockholm med bensin och avgick ms. Gustaf, Olsson, till Gävle med cement.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Arbetslöshetshjälpen.

Vid beviljandet av förhöjda statsbidrag till arbetslöshetshjälpen under andra halvåret i år har k. m:t beträffande av Hellvi, Rute och Othems socknar gjorde framställningar om förhöjt statsbidrag förklarat sig komma att framdeles på förnyad anmälan från arbetslöshetskommissionen meddela boslut. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Anslag till ombyggnad av Västergarns lanthamn.

Kommerskollegium förklarar sig i yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag om ett anslag på 9,000 kr. till ombyggnad av lanthamnsbryggan vid Västergarn. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Anslag till den ändliga vården vid armén.

Arméförvaltningen föreslår k. m:t att för innevarande budgetår av avslaget till befrämjande av den andliga vården vid armon tilldela Gotlands infanterikår 240 kr. och soldathemmet å Visborgs slätt 600 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

På sin 50-årsdag

har exekutionsbetjänten Gustaf Falck härstädes blivit rikligen ihågkommen med uppvaktningar av olika slag. Redan vid 5-tiden i morse uppvaktade familjen, varvid bl. a. överlämnades en urkedja i guld. En timme senare infann sig poliskåren och förärade 50-åringen en rökbordsuppsats och cigarrer, vid 7-tiden kom en deputation från Visby vaktmästareförening med dess present, som utgjordes av ett guldur, och en stund senare uppvaktade Gotlands motorcykelklubb, som förärade klubbeng ordförande en bordspendyl, en textad adress samt blommor. Personalen vid exekutionsverket med stadsfogde Widin i spetsen överlämmade ett par manschettknappar i guld samt blommor. Slutligen ha släktingar, vänner och bekanta till 50-åringen bidragit till dagens skörd av presenter med silversaker i form av fat, skålar, ljusstakar m. m. Jägarekamrater ha skänkt 50-åringen en ryggsäck med tillhörande hartassar. Vidare har under dagen telegram och blomster i mängd inströmmat, däribland en vacker blomsterkorg från Gotlands motorförening.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

De stora utgrävningarna i Stenkyrka,

som nu pågått i två somrar och enligt vad vi erfarit givit utomordentligt intressanta och värdefulla resultat, komma som framgår av annoms i morgon att söndagen den 2 sept. demonstreras för allmän heten. Om den hembygdsfest som i samband därmed anordnas vid det sällsynt vackra Höglundar i Stenkyrka komma vi senare att meddela.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199