Claes Jakob Gottfried Fries.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Vimmerby landsförs., Kalm. län, 1849 15/1. Underlöjtn. vid Första lifgren.-reg. 70; löjtn. 75; komp.-off. vid Krigsskolan å Karlberg 77-80; reg.-intendent vid Första lifgren.-reg. 83-95; kapt. i reg. 87; byråchefsassistent i Arméförvalt. iutend.-dep. militärbyrå 93-95; fältintendent af 2: a gr. vid Int.-kåren 95; fördelningsintendent vid 2:a arméfördeln. fr. s. år; fältintendent af i:a gr. 1905.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Friherre Edvard Theodor Liljencrantz.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Malmö 1849 14/1. Underlöjtn. vid Söderm. reg. 72; löjtn. 78; tf. reg.-intendent vid Söderm. reg. 80 o. ordin. 82-88; kapt. 88; reg.-intendent vid Vaxholms art.-kår 88-99; kapt. i Söderm. reg. reserv 91-99; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 95 o. af i:a gr. 1905; fördelningsintendent vid 5:e arméfördeln. fr. 03.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Johan Axel Gyllensvärd.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Uppsala 1849 15/6. Underlöjtn. vid Uppl. reg. 69; löjtn. 74; reg.-intendent vid Uppl. reg. 82-95; löjtn. i reg. reserv 90; kapt. i armén s. år; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 93; fördelnings-intendent vid 6:e arméfördeln. fr. s. år; fältintendent af i:a gr. 1901.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Friherre Carl Gustaf Wrangel.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Lungsund, Värml. län, 1842 30/12. Underlöjtn. vid Svea lifg. 62; löjtn. 64; kapt. i reg. 74 o. vid reg. 76; tf. reg.-iutendent 80; reg.-intendent vid Svea lifg. 81-93; major i armén 91; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåreu 93 o. af i:a gr. 95;fördelnings-intendent vid 4:e arméfördeln. fr. 93.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Magnus Stendahl.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Eldsberga, Hall. län, 1849 10/11. Underlöjtn. vid Fortifik. 71; löjtn. 76; tf. reg.-intendent vid Sappörbataljonen 77; ordin, reg.-intendent därst. 81; fältintendent af 2:a kl. 92 o. af i:a kl. 93; fördelningsintendent vid i:a arméfördeln. 93-1900; chef för Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 1900-05; öfverfältiutendent 05; chef för Int.-kårens hufvudstation 05-08; chef för Arméförvaltn. intendentsdep. underhållsbyrå fr. 08. L- Kr. V. A. 1900.

Militärbefälet på Gotland,
Gotlands Trupper 1908.

Thor Birger Valdemar Tollstén.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Fältintendenter af 1:a graden.

F. i Stockholm 1843 22/3. Underlöjtn. vid (Första) Svea art.-reg. 62; löjtn. 71; kapt. 75; reg.-intendent vid samma reg. 81-92; major i armén 91; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 92 o. af i:a gr. 93; fördelningsintendent vid 5:e arméfördeln. 93-1903; afd.-chef vid Int.-kårens hufvudstations stat. afd. 03-05; förrådschef vid arméns intendenturförråd i Sthlm fr. 05.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Peter Abraham Fredrik Holmquist.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Generalintendent.

F. i Linköping 1847 12/7. Underlöjtn. vid Husar-reg. Carl XV (Kronprinsens husarreg.) 67; löjtn. 79; tf. reg.-intendent vid reg. s. år o. ordin. 81; byråchefsassistent vid Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 85; ryttmäst. i armén 90; fältintendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 92; chef för Int.-kårens hufvudstation s. år; fältintendent af i:a kl. 93; major i armén 95; afsked ur armén 97; fältintendent af i:a gr. 98 o. chef för Int.-kårens hufvudstation s. år; öfverfältintendent 1901; generalintendent o. chef för Arméförvaltn. intendentsdep. o. för Int.-kåren fr. 05. L. Kr. V. A. 98.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Adolf Ölander.

Kommendantstaten. Stockholm.
Bodens trupper.
Fästningsintendent.

F. i Linköping 1856 9/11. Underlöjtn. vid Första lifgren.-reg. 79; löjtn. 85; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 93; löjtn. i armén 94; reg.-intendent vid Västernorrl. reg. 94-1903; kapt. i armén 95; intendent af i:a kl. 98; förrådsintendent vid arméns intend.-förråd i Sthlm 03-07; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 07; fästningsintendent vid Kommendantskapet i Boden fr. s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Emil Sebastian von Krusenstjerna.

Kommendantstaten. Stockholm.
Bodens trupper.
Fortifikationsbefälhafvare.

F. i Karlskrona 1853 30/9. Underlöjtn. vid Fortifik. 73; löjtn. 79; kapt. 90; fortifik.-befälhafvare i Karlskrona 97-1901 o. å Bodens fästning 01-07; major i armén 01 o. vid Fortifik. 03; öfv.-löjtn. i armén 05 o. vid Fortifik. s. år; chef för Bodens ingen.-kår fr. s. år; fortifikationsbefälhafvare vid Kommendantskapet i Boden 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Friherre Ulf Lars Carlson Sparre.

Kommendantstaten. Stockholm.
Bodens trupper.
Artilleribefälhafvare.

F. i Göteborg 1864 10/2. Underlöjtn. vid (Första) Svea art.-reg. 82; löjtn. 89; adjut. vid art.- o. ingen.-högskolan 92-95; art.-stabsoff. 95; kapt. s. år; lär. i matematik vid Krigshögskolan 02-06; major vid Bode-Karlsborgs art.-reg. 06; artilleribefälhafvare o. tygmästare å Boden fr. 07. L. Kr. V. A. 04.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.