Idrott och sport

Visby A. I. K:s klubbmästerskap i tyngdlyftning i söndags lämnade överraskandegoda resultat och de gotländska rekorden överskredos tämligen allmänt. Tyvärr kunde rekorden icke godkännas, vilket även meddelades före tävlingarnas början. Publiken uppgick till omkring 100 personer. Tävlingarna omfattade tvåarmspress, -ryck och -stöt.
I fjädervikt blev David Hellström klubbmästare med resultatet 62,5+55+77,5
eller sammanlagt 195 kg. vilket med 2,5 kg. överskrider det gotländska rekordet.
Kubbmästerskapet i lättvikt inhöstades av Gösta Hellström, 75+87,5+110 och sammanlagt 272,5 Kg ett resultat, som med icke mindre än 20 kg överstiger gotländska rekordet. 2) E. Johansson 232,5 å (75+67,5+90), I mellanvikt bjöd klubbmästaren E. Hagberg på den fina serien 77,54+82,5+112,5, vilket resultat
sammanlagt överstiger rekordet med 10 kg. 2) E. Johnasson 232,5, 3). Malte Engström 230. 4) KK. G. Nygren 220 kg. Lätt tungvikt: Klubbmästare: Hilding Nygren 252,5 2) E. Holmér 250, 3) Sven Larsson 217,5. Tungvikt: Klubbmästare: Erik Ljunggren 272,5 kg. (10 kg. bättre än gotländska rekordet).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+2,2778,0
kl. 4 e. m.+2,7777,0
kl. 6 e. m.+2,7776,8
kl. 8 e. m.+3,0775,5
kl. 10 e. m.+1,7774,7
kl.12 midnatt+1,5773,3
kl. 2 f. m.+0,8772,5
kl. 4 f. m.+0,2771,4
kl. 6 f. m.+0,1770,4
kl. 8 f. m.+0,7769,3
kl. 10 f. m.+2,0768,4
kl. 12 middag+3,0767,0

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Vid fältskjutningen i Tofta

voro de bästa resultaten i fjärde klassen 23 träffar, icke 24, som i uppgavs. Något guld blev det alltså icke den gången.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Teater.

Om söndag gästas Visby teater av Knut Frankmans sällskap, som ger folkpjäsen
Smugglarkungen, i vilken hr Frankman spelar huvudrollen. Han har i den skepnaden uppträtt c:a 300 gånger och pjäsen uppgives ha gått sammanlagt 1.000 gånger
i Stockholm och landsorten. Sällskapet ger samma pjäs i Hemse den 17, Slite 18 och Roma den 19 d:s. Vi hän visa till annonsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Dödsfall.

Efter ett långvarigt och med stort tålamod buret lidande avled härstädes i natt änkefru Wilhelmina Berggren, född Berg, i en ålder av nära 88 år.
Den bortgångna var född i Visby 19 mars 1845 och ingick i unga år äktenskap med handlanden C. J. Berggren härstädes. Sedan denne för ett 30-tal år sedan avlidit, har hon själv under oförändrad firma fortsatt den av hennes make bedrivna handelsrörelsen vid .Södra Kyrkogatan. Hon var också en varm vän till Gotlands missionsförening och gav med livligt intresse sitt stöd åt verksamheten vid Missionskyrkan härstädes, så länge krafterna stodo henne bi. Vid sitt frånfälle var hon också den äldsta medlemmen i D. U, F.-gruppen vid Missionskyrkan.
En talrik vänkrets skall därför med sorg mottaga underrättelsen, att den nu bortgångna fått sluta sina dagar. Närmast sörjande vid båren Stå emellertid en son, tullförvaltare Karl Berggren härstädes, samt en dotter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Faluddens livräddningsstation.

Båtstyraren vid Faluddens livräddningsstation L. C. T. Jacobsson har på grund av uppnådda 60 år entledigats från sitt uppdrag. med november månads utgång. Till båtstyrare i hans ställe har från den 1 december antagits roddaren vid samma station J. E. S. Andersson, och till roddare jordbruksarbetaren H. N. S. Lindberg i Burgsvik. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Kronohäktet snyggas upp.

Fångvårdsstyrelsen har anmodat föreståndaren för kronohäktet i Visby att med anlitände huvudsakligen av fångarbetskraft vidtaga anordningar för att fängelset blir försatt i ett snyggt och prydligt skick efter de avslutade byggnadsarbetena. Styrelsens arkitekt har uppgjort ett särskilt förslag till rengörings och målningsarbeten och enligt detsamma skall även fängelseområdet iordningsställas. Bl. a. skola gårdarna grusas sedan desamma under vintern sjunkit. (TT.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Aktion i Stenkyrka.

Lördagen den 19 nov. kl. 1 e. m. kommer genom offentlig auktion i Stenkyrka godtemplarlokal ett försäljas: ett större parti kulörta kamgarner m. m., präktiga vinterkvaliteer samt några lättare kval. Ett parti cheviot samt ett parti sportstyger. En del ulster samt ett mindre parti tyg passande till pälsar, fällar och dyl. Ett mindre parti Trenchcoats, Fyllefodrade, garbardinrockar samt yllefodrade regnkappor. Sybehör kan erhållas.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 maj 1933 eller vid anfordfran. Tjänare torde medhava ansvarsförbindelse från husbonde.
Roma i nov. 1932.
ELOF HANSSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266

Fastighets- o. Lösöreauktion i Viklau.

Fredagen den 18 nov. kl. 10 f. m. låter Johan Pettersson, Tuna, Viklau genom offentlig auktion försälja: sin fastighet vid Tuna i Viklau jämte alla yttre och inre inventarier varav nämnes: Kreatur: 2 kraftiga dennerhästar (1 sto 16 år och en vallack 10 år), 4 kor, 6 st. ungnöt, 1 grissugga, 2 halvstora grisar. Redskap: 2 arbetsvagnar, lastvagn, lastdragare, fjädervagn, ea mindre gigg med kullager, åkkärra, 2 par arbetskälkar, enbetskälkar, kälkrack, 2 resslädar, selar för par och enbet, mt skopa, plogar, harvar, ringvält, kultivator, skumplog, bethacka »Ideal» ny, stubbrytare, hackelsemaskin, slåtter- och såninggsmaskiner, hästrälsa, sladdar, albionkvarn, spånbänk, potatisrivare, korntinare, sädestriör, vindmaskiner, magasinskärra, diverse såsom skopor och spadar, kättingar, ridsadel, fäll, slipstenar, mjölkflaskor, mjölkkärra, fyrkantvirke, spån, bräder, snickarevirke, täckdikningsrör, hö, halm och foderbetor m. m. Inre såsom: antikt större skåp, nattlåda, väggspegel, skåp, rundbord, gungstol, skrivbord, stolar, sängar, byråar, ljuskrona, ett större bord med polerad stenskiva, linne m. m., m. m.
KL. 1 e. m. utbjudes fastigheten innehållande c:a 150 tnl. därav 30 tnl. åker, 4 tnl. myr. och 30 tal. odlingsbar mark, skog utöver gårdens behov, bra åbygggnader. Utbud i tre lotter och sedan i sin helhet.
Betalningsanstånd & lösöret för godkände köpare till den 1 juli 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma år till fullo betald. Villkor en för fastigheten som bliva förmånliga tillkännagivas före utropet.
Roma i november 1932.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 november 1932
N:r 266