Från hamnen.

Igår inkom sk.-skepp. Friedeborg, Engblom, från Lübeck med koks samt avgick ångf. Ingeborg, Andersson, till Stockholm tom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Reginabio

hade i går premiär på ljudfilmsversionen av Oscar Wennerstens gamla beprövade pjäs »Bröderna Östermans huskors». Det är väl ganska få människor, som inte någon gång sett stycket antingen på scenen eller på bio, värför innehållet torde vara allmänt, Vid den senaste inspelningen har man tydligen bemödat sig om att så litet som möjligt rucka på orginalet, och det har man också lyckats med. I bland förefaller det nästan som om man varit alltför pietetstull med påföljd, att filmen på sina ställen förefaller vara fotograferad teater. Vilket ju inte bör vara idealet. Men annars är det bra, och de agerande sköta sina roller utan anmärkning, på något undantag när kanske, För övrigt är ju svensk hemslöjd i ropet och då så.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

S. O. S.

sjunger i afton &å Arbetareförenin lokal Det blir en avskedskonsert till populära priser, och Sandberg utlovar en festlig avslutning på sin Gotlandsturné. Proet blir i huvudsak detsamma som vid premiären och liksom då ackompanjerar fru Gunnel Sandberg.
Skall man döma efter den tacksamhet med vilken föregående upptränden här emottogs, kan man vänta god tillslutning till S. O. S:s avskedskonsert. Detta desto mera som biljettpriserna nu äro åtskilligt lägre än förra gången.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

För stöld

har landsfiskalen i Slite häktat och till kronohäktet införpassat siömannen Ture Liljeqvist, född i Kramfors år 1910 och skriven därstädes.
Liljeqvist besökte i lördags hotellet i Slite, där dans var anordnad. Då han skulle avlägsna sig och fara till Fårösund, där hans fartyg låg, hade han försett sig med en överrock, som tillhörde en annan av gästerna. Han hade tidigare på kvällen sökt tillgripa en annan rock, vilket emellertid förhindrats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

En kollision

inträffade vid halv 8-tiden i dag på middagen i hörnet av S:t Hansgatan och Smedjegatan. En motorcykel kom från S:t Hansgatan, förd av handlanden Gustaf Jakobsson härstädes och samtidigt svängde en lastbil, tillhörig Margarinnederlaget, upp från Späcksbacken. Mo-
torcyklisten påkördes och kastades i gatan samt ådrog sig skador — enligt en uppgift skulle han ha brutit ena benet. Han fördes omedelbart av margarinbilen till lasarettet för vård.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Den första snön?

Under den senaste natten drog en kraftig hagelby fram över Källunge och kringliggande trakter. I dag på förmiddagen låg haglet ännu kvar på en del ställen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Till krigsskolan.

K. m:t har befallt, att officersaspiranten vid Gotlands infanterikår, furiren i Upplands regemente G. H. Benckert skall vara elev i 1932—1934 års officerskurg vid krigsskolan. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Sällskapet D. B. V.

hade i går sammanträde härstädes, varvid en ny ledamot invaldes i sällskapet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231

Landshövding Rodhe begär tjänstledighet.

Hos k. m:t anhåller landshövdingen A. E. Rodhe i Visby om tjänstledighet för enskilda angelägenheters vårdande under tiden 12 oktober – 6 november med rätt att under tiden handlägga de ärenden, vartill omständigheterna föranleda. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 oktober 1932
N:r 231