Valdeltagandet i Gotlands län.

Den av statistiska centralbyrån nu till k. m:t avlämnade berättelsen över 1946 års kommunala val utvisar bl. a., att ungefär 69 proc. av de röstberättigade deltagit i kommunalfullmäktigevalen (72,8 proc. av männen och 65,4 proc. av kvinnorna). För Gotlands län stannade valdeltagandet vid 59,6 proc. (för männen 64,6 proc. och för kvinnorna 54,3 proc.). Antalet här valda kvinnor motsvarar 4,4 proc. av samtliga valda fullmäktige i länet mot 5,4 proc. i genomsnitt för riket. (P)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 September 1947
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *