Två mindre eldsvådor

föranledde i förmiddags utryckning av brandkåren i Visby. Det första larmet kom från Trojeborgsgatan 4, där eld uppstått i ett pannrum antingen på grund av självantändning i briketter eller genom att någon gnista antänt en del vedbränsle och briketterna. Elden hade också fattat tag i en masonitskiva på vilken hängde en del verktyg, men i det stadiet ingrep brandkåren och släckte elden, som dessförinnan hade vållat en ganska kraftig rök.
När brandkåren återkom till stationen kom nytt larm från Hällarna, där tåget från hamnen vållat en gräsbrand vid Sören Norbysgatan. Några man från brandkåren ryckte ut och hade snart fått bukt med elden, som bränt av ett tiotal kvadratmeter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *