Taxeringsutfallet.

Av statistiska centralbyråns sammandrag för utfallet av årets taxeringar framgår att på landsbygden inom Gotlands län det till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt taxerade beloppet uppgår till 55,6 milj. kr. med ett beskattningsbart belopp av 26,4 milj. kr. Antalet kommunalskattekronor på landsbygden är 0,46 milj. kr.
För Visby stad är motsvarande siffror 31,3, 19,4 och 0,3 .milj. kr.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *