Stor livdjursauktion i Alva.

Axel Hultström, Alva, låter genom offentlig auktion som förrättas I vid Handelsstallet i Alva tisdagen den 23 september kl. 12 mild. försälja:
25 st. prima MJÖLKKOR, högdräktiga och nykalvade, 5 st. prima KVIGOR, högdräktiga,
3 st. AVELSTJURAR 11/2-2 år, premierade el. därtill berättigade, passande även tjurföreningar.
En del av korna äro stamboksförda eller kontrollerade md höga siffror, samtliga djur reaktions- och kastningsfria.
Godkända köpare erhålla 3 månaders räntefri accept. Kmtantbetalare erhålla 2 % kassarabatt. Äganderätten förbehålles tils full betalning erlagts.
Morgontåget norrifrån anländer till Alva kyrka kl. 10,1 f. m. endast 2 min, väg från auktionsplatsen.
Om så önskas kunna djuren levereras vid. köparens hem elle närmaste järnvägsstation.
Alva i september 1947.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 september 1947
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *