Slite.

Svenska Baptistsamfundets jubileumsår
inleddes i söndags med stora möten i landets olika delar. I Baptistkyrkan, Slite, inleddes dagens möten med sången: ”Nu jubelåret har kommit etc.”, varefter pastor A. Nordell gav en kort återblick på baptismens uppkomst och utbredning under de gångna 99 åren. Dte var den 21 sept. 1848 som den första baptistförsamlingen konstituerades i Borekulla gård, Landa socken, Halland. Församlingens förste föreståndare och predikant, F. O. Nilsson, blev landsförvist för sin tros skull 1851. Nu räknar samfundet 553 församlingar med omkring 40,000 medlemmar. Pastor J. A. Komstadius, Gothem, predikade hänförande och instruktivt. Han erinrade om det arv som våra fäder lämnat oss, och påvisade, at vi ha många anledningar till tacksamhet. Vi ha religionsfrihet och fred, goda hem, mat och kläder etc, som många av våra samtida sakna. I de helgedomar som fäderna byggde få vi samlas och tillbedja Gud. Sådant förpliktar. Må vi alla bli kristna ”erövrare”. Fru Komstadius och sonen Karl-Olof Komstadius medverkade med sång. En god insamling gjordes för församlingens verksamhet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 September 1947
N:r 220

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *