Skytte

Endre skyttegille
anordnade i söndags statsprisskjutning, varvid man samtidigt tävlade om gillets vandringspokaler i skolskjutning inom de olika klasserna. De bästa resultaten noteradesi klass V—IV av R. Nilsson 76 p., H. Gustavsson 72, F. Nilsson 71, klass III: H. Ohlsson 70, klass II: K.-F. Gardell 72, H., Jakobsson 68, klass I: O: Pettersson 76j G. Ohlsson 75, rekrytklassen: B. Malmberg 98, B. Blom 96.
Efter statsprisskjutningen hölls maästerskapstävling, där tolv deltagare ställde upp. I mästerskapet sköts tre serier, en i varje omgång. F. Nilsson inledde första omgången med en 48-poängare, 2) V. Karlsson 46, 3) H. Gustavsson 42, 4) G. Pettersson 41, 5) R. Nilsson 41, 6) G. Johansson 38, 7) O. Karlsson 34, 8) H. Ohlsson 34 p. Dessa åtta kvarstod till andra omgången, och där behöll F> Nilsson ledningen genom en 47-poängare = 95 p., 2) B. Johansson 87, 3) V. Karlsson 85, 4) G. Pettersson 81. De fyra skyttarna hade sedan att utkämpa slutstriden med en serie, vilken sköts med markering efter varje skott. F: Nilsson tappade två poäng i ligande, medan B. Johansson och V. Karlson sköt bort var sin poäng och G. Pettersson 4 p. I knästående sköt F. Nilsson 2, 51 och 4, B. Johansson, 51; 5 och 51, V. Karlsson 51, 4 och 51 och G. Pettersson 2, 4 och 51, i stående erhöll F. Nilsson 1 och 4, B. Johansson 4 och 2, V. Karlsson 2 och 51, .G, Pettersson 4 och 4 och härmed hade F. Nilsson blivit gillets mästerskytt andra året i följd. De fyra nämnda erhöll poäng i lottornas vandringspris enligt följande placering:
Mästerskytt Fr. Nilsson 48 + 47 + 39 = 134 p., 2) B. Johansson 38 + 49 + 45 = 132 p., 3) V. Karlsson 46 + 37 + 45 = 130 p., 4) G. Pettersson 41 + 40 + 40 = 121 p.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 september 1947
N:r 213

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *