Skolfilmarkivet räknar ha 40 filmer i höst.

54 skoldistrikt redan anslutna till föreningen.
Gotlands skolfilmsarkiv hade på måndagen årsmöte i Solbergaskolan med folkskolinspektör Sven Zetterlund som ordförande. Ett 20-tal ombud från de anslutna skoldistrikten var närvarande.
Av årsberättelsen framgick bl. a.: Sammanslutningen bildades förra hösten, och under det gångna läsåret har 54 skoldistrikt varit anslutna. Under året har 23 st. filmer inköpts, och dessutom har 10 filmer varit deponerade i arkivet, från Statens Järnvägars reklambyrå, Postsparbanken och Gotlands läns hushållningssällskap, så att antalet tillgängliga filmer varit 33. Antalet visningar har varit. 594 (1 film 1 gång = 1 visning), och antalet körda filmmeter 75,000. I årsavgifter och flimhyror har kr. 4,250 influtit. Samtliga utgifter har gått till kr. 4,029, och kassabehållningen utgör således kr. 421.
Till styrelse valdes folkskolinspektör Sven Zetterlund, ordf. (självskriven), folkskollär. Gösta Allvin, Visby, vice ordf., folkskollär. Simeon Jakobson, Björke, arkivföreståndare och kassör, folkskollär. Gustaf Gullin, Endre, sekreterare, folkskollärarinnan fru Lisa Kahlström, Roma, småskollärarinnan fru Anna Söderdahl, Vänge, pol. mag. Erik Forslund, samt kyrkoherde Ragnar Johansson, Garda, den senare nyvald efter landstingsman Vilh. Pettersson, Klintehamn, som undanbett sig återval.
Suppleanter blev folkskollärarinnan fröken Greta Stengård, Visby, överlärare Per Björk, Slite, folkskollär. Ture Bjergegård, Mästerby, och lantbr. Josef Jakobson, Stånga.
Till revisorer omvaldes kyrkoherde Ingemar Björck, Dalhem, och folkskollär. Emil Söderdahl, Väte.
Till arbetsutskott omvaldes hrr Jakobson och Gullin samt fru Lisa Kahlström med fru Anna Söderdahl som suppleant.
Arkivet kommer nu att inköpa ytterligare ett 10-tal filmer, så att omkring 40 filmer kommer att stå till skolornas tjänst i höst. Ett gott resultat efter endast ett års arbete. Styrelsen hoppas nu, att flera skoldistrikt skall skaffa egna projektionsapparater, så att visningarna skall kunna ordnas lättare. Likadeles hoppas styrelsen, att de skoldistrikt, som inte varit med förut, skall ansluta sig detta läsår. Ty ju större anslutning, dess flera filmer kan köpas in till gagn för undervisningen i de gotländska skolorna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 September 1947
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *