Sjöförklaring

avgavs i dag inför Visby rådhusrätt av befälhavaren kapten Lindkvist på i Oskarshamn hemmahörande skonerten Valkyrian rörande fartygets grundstötning vid Laus holmar den 18 aug. Fartyget var på väg till Slite med kollast, då det grundstötte vid Storholmen, men sedan 12 ton av lasten lossats kom fartyget loss och fortsatte till destinationsorten. Vid grundstötningen hade fartyget emellertid fått en del skador, för vilka det nu ligger på varvet i Fårösund. Som orsak till haveriet angav befälhavaren strömsättning, men han hade också tydligen förväxlat ett par fyrar och kommit för nära land. Kaptenen fritog emellertid sig och besättningen från allt ansvar.
Sakkunniga bisittare i rätten voro kaptenerna Carl Sundahl och Axel Rubarth.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 September 1947
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *