Sjöfolket en kår som staten har glömt.

Det av 1946 års sjömanskommitté framlagda förslaget till välfärdsanordningar för sjöfolket godtas nästan reservationslöst av rikets sjömanshus-direktioner. Om de tilltänkta sjöfartshotellen, läs- och klubbrummen etc. kommer till stånd kan detta väntas medverka till att sjömännen mera allmänt stannar kvar i yrket liksom att nyrekryteringen ökas.
Direktionen vid sjömanshuset i Visby finner kommitténs förslag synnerligen välbetänkt och det kommer utan tvivel att fylla ett mycket stort behov.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 September 1947
N:r 210

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *