Ritningarna för Folkets hus böra förbättras.

Riksantikvarieämbetet anser nu föreliggande preliminära förslag till allmänna samlingslokaler för Föreningen Visby Folkets hus har avgjorda företräden framför de ursprungligen upprättade, men finner ytterligare bearbetning önskvärd. Av särskild vikt är en så god utformning som möjligt av fasaden mot Södra Murgatan. Justeringarna bör även omfatta bl. a. östra partiet av fasaden mot Repslagaregränd. Mittpartiet av den mot Tunnbindaregatan vettande fasaden med de tätt sittande i fasaden delvis nedsänkta takkuporna samt gestaltningen av skyltfönstren m. m. i fasaden mot Hästgatan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 September 1947
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *