Överste Cederlöf har lämnat KA 3.

Personalen avtackades på lördagsförmiddagen.
Överste Emil Cederlöf, vilken avgår såsom chef för Gotlands Kustartilleriförsvar för att 1 oktober tillträda befattningen som regementschef vid KA 1 i Vaxholm avtackade idag den militära och civila personalen vid en högtidlighet på kåren. Samtidigt tilldelades kårens mångårige maskinist A. M. Jakobsson guldmedalj för nit och trohet i rikets tjänst.
Truppen med befäl jämte övrig militär och civil personal samlades först på övningsfältet, där överste Cederlöf tog emot kontingenterna i samband med inspektion och parad. Man sjöng en psalm och pastor E. Percival höll en kortare betraktelse. Vid den utdelning av utmärkelsetecken, som därpå följde mottog maskinist Jakobsson sin guldmedalj och vpl 1445-4-46 Karl Erik Strömfors tilldelades en silvertallrik med kårens emblem för prestationen som bäste huggare vid skogshuggarkompaniet.
I ett anförande, riktat till såväl truppen som dess befäl och övrig personal vid kåren, utryckte översten sin glädje och tacksamhet över deras arbete. Tal erinrade om de väldiga utbyggnader som skett sedan han för nio år sedan kom till kåren och påminde om de ständigt förnyade insatser, som behövs för att den skall hålla standarden uppe, anknöt till Gotland som utposten i riket och sade till sist, att han har ett bestämt intryck av att inte bara befälet utan också truppen förstått och fattat betydelsen av sina uppgifter.

Översten fick David Ahlqvist-tavla.
Officers- och underofficers och underbefälskårerna avtackades sedan var för sig, där talen besvarades av resp. överstelöjtnant Hilder, förvaltare Nyström och furir Eneljung, liksom civilpersonalen och musikkåren. Överstens närmaste medarbetare avtackades dessutom personligen.
På fredagen gav officerskåren med damer avskedsmiddag för översteparet, där det hyllades med många varmhjärtade tal. Vidare överlämnade representanter för officerare, underofficerare, underbefäl och civilan. ställda en tavla, målad av konstnär David Ahlqvist, som minne från Gotland, förutom en penninggåva, vilken översten tänker använda till ett idrottspris.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *