Ombyggnad av Fardhems skola.

En av Fardhems kyrkostämma gjord framställning om fastställelse av stämmans beslut att för om- och tillbyggnad av Fardhems skola upptaga ett 30-årigt amorteringslån på 85,000 kr. tillstyrkes av länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 September 1947
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *