Om skolbarnens olycksfallsförsäkring

har från ett försäkringsbolag i skolorna spritts ett reklamblad med rubriken ”En stor nyhet för pappa och mamma”. Folkskolestyrelsen härstädes har beslutat att fästa lärares och föräldrar uppmärksamhet på, att vad förhållandena i Visby skoldistrikt beträffar, de däri lämnade uppgifterna icke äro tillämpliga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 september 1947
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *