Nya tingsordningar domsagorna.

Ting på Allekvia och Skogs varannan torsdag.
Från årsskiftet, då nya rättegångsbalken träder i kraft, skall nya tingsordningar tillämpas för landets domsagor. Tingsordningarna innehåller bestämmelser om kansliort, tider för allmänna ting och tremanstin g samt om platser för tingens hållande. Regeringen har nu utfärdat föreskrifter härom och samtidigt fastställt antalet nämndemän i de olika tingslagen. Med ett par undantag gäller, att häradsrätt skall hålla sommarferier 17 juni-21 augusti, julferier 19 december-6 januari samt påskferier från måndagen före påsk till och med lördagen efter påsk.
Gotlands domsaga skall utgöra ett tingslag med tingsställen i Allekvia och Skogs. Visby skall vara kansliort. I Allekvia skall allmänna ting hållas varannan torsdag med början första torsdagen efter jul- och sommarferiernas slut och i Skogs övriga torsdagar. Tremansting blir det i Allekvia första och i Skogs tredje torsdagen i augusti. Domsakan får 20 nämndemän. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *