Ny skjortmodell prövas vid KA 3.

Liknar det plagg som ersätter flottans kypertbussarong.
Vid kustartilleriet har man en tid gjort försök med skjortor och blusar, som manskapet skall bära under den varma årstiden. Inspektören vid kustartilleriet har sedermera framfört önskemål till marinförvaltningen om att utarbeta reviderade modeller och tillverkningar av ett antal persedlar för fortsatta försök och dessa modeller kommer nu att prövas vid KA 3 i Fårösund. Det är personal ur 10 komp, som skall bära dem intill 15 oktober.
Det var meningen att persedlarna skulle tillverkas av krympfritt, tvätt- och ljusäkta bomullstyg, men de svenska leverantörerna har inte kunnat åtaga sig att leverera sådana tyger. Marinförvaltningen har därför låtit tillverka ett slags skjortblus av tillgänglig gråbrungrön kypert-vävnad. Den typ, som avses, liknar i utförande det plagg, som man föreslagit skall ersätta flottans gamla blå kypert-bussarong. Enda skillnaden är, att plagget tillverkats i blå kypert för flottan.
Blusarna skall användas såväl till kypertbyxor som till långbyxor av ylle och en ny typ av bälten skall brukas till uniformen. Gradbeteckningar, vapenslags-märke och truppförbandssiffra skall sys på blusarna på ett rött band ovanför blusens vänstra ficka i ett fall. I ett annat fall kommer man att pröva dessa beteckningar direkt på skjorttyget och i ett tredje fall på axelklaff och kragsnibb i likhet med vad som brukas på uniformsrockarna. Man kommer också att bestämma andra placeringar av de olika tecknen för att utröna, vilket som är lämpligast. Slås inte försöken väl ut avser marinförvaltningen att till nästa vår låta dem fortsätta med andre skjortoch skjortblusmodeller.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 September 1947
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *