Militärt.

Till elever i 1947-48 års officerskurs vid krigsskolan har från Gotlands infanteriregemente uttagits officersaspiranterna Dörne, Ferdfelt, Snöbohm och Palm samt från Gotlands artillerikår Holmdahl.
Från gotlandstrupperna har ej uttagits några elever till studentlinjen vid försvarets läroverk.
Löjtnanten Creutzer, A 7, skall under ett år fr. 1 okt. vara aspirant vid generalstabskåren. Kommenderingen av löjtnanten vid kåren Å. M. Eriksson att vara elev vid artilleriofficersskolan 1947-48 har upphävts på grund av sjukdom.
Löjtnanten Fohlin, I 18, skall vara lärare vid kurser i hundtjänst för officerare ur flygvapnet, vilka kursen anordnas i Uppsala från 1 okt.
Löjtnanten vid Gotlands artillerikår S. Arnell skall till 1 okt. 1948 stå till förfogande åt generalfälttygmästaren för tjänstgöring vid arms förvaltningens tygavdelning m. m.
Anstånd till 1 april 1949 med av skedet har av k. m:t beviljats inskrivningschefen överstelöjtn. Lindh, Gotlands inskrivningsområde. (P.)
Löjtnanterna Creutzer och Arnell, A 7, ha genomgått högre artillerikursen 1945-47 vid AIHS med placering 2 resp. 1 av 28 elever.
Kapten Molins tjänstgöring som regementsintendent vid I 18 upphör den 30 sept. och kapten Henmark har placerats i nämnda befattning fr. o. m. 1 okt.
Till försvarets läroverk ha beordrats furirerna 8056-18-41 Stenberg och 8060-18-44 Almqvist, 8076-18-43 Wallin och 8041-18-44 Gunnfält och 8056-18-43 Holmgren. Inryckning äger rum den 3 okt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *