Landshövding Nylander i radio.

På onsdag kl. 12,50 förekommer en programpunkt i Gotlandsradion som varje gotlänning bör låta sig angeläget vara att lyssna på. Det är länets hövding, som då under rubriken ”Tuberkulosbekämpningen på Gotland, en appell från landshövdingen”, kommer att från visbystudion appellera till envar som i länet bygger och bor. Bekämpningen av tuberkulosen och, som ett led häri, den pågående skärmbildsundersökningen är ju synnerligen viktiga saker inte minst här i länet. Då hövdingens ord riktar sig till samtliga invånare är det synnerligen önskvärt, att så många som har möjlighet härtill, kopplar på sin radio vid nämnda tidpunkt för att ta del av vad länschefen har att säga. Alltså: Alla gotländska radioapparater påkopplade onsdagen den 10 september kl. 12,50.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 September 1947
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *