Landsbygden. Sanda.

SANDA.
Extra sammanträde med kommunalfullmäktige hölls här förliden söndag med kyrkoherde Å. Hultmark som ordförande. Det första ärendet gällde fastställandet av byggnadsplan o. ritningar för ny folkskola inom socknen enligt av arkitekt Mats Linnman, Stockholm, uppgjort förslag. Kommunalfullmäktige antogo de förelagda ritningarna utan någon anmärkning. Beslöts att hos k. m:t anhålla att kommunen får upptaga ett 40-årigt amorteringslån på 200,000 kr. till byggnadskostnaderna samt att söka byggnadstillstånd för skolbygget till nästa år.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *