Landsbygden. Roma.

ROMA.
Välkomstmöte för pastor Gösta Persson. I söndags eftermiddag hölls välkomstmöte i Metodistkapellet för past. Gösta Persson o. hans familj. Sammankomsten inleddes av lantbr. Efr. Dahlby och därefter sjöng pastor Adolfsson från östergarn Gud är din Fader av A. Södersten. Pastor Percy Thorsén från Kumla som tidigare under sex år har verkat i Rama deltog ävenj.mötet och talade om den lycka han själv erfarit under sin tid på Gotland. Han hoppades att den nya pastorn skuulle få uppleva samma rika glädje. Pastor Adolfsson sjöng ännu en sång och så samlades man omkring kaffebordet. I mötets fortsättning talade pastor Adolfsson o. hälsade välkommen å Predikantförbundets och M. K. U:s kretsstyrelses vägnar till en arbetsfylld och mångskiftande gärning. Lantbr. Dahlby hälsade välkommen å församlingens vägnar och uttryckte förhoppningen att det kommande året skulle för församlingen medföra rik seger. En representant för Sjonhems baptistförsamling talade och önskade att det goda samarbete som under många år bestått, alltfort skulle råda. Pastor Bror Trygg som nyss hälsats välkommen till Slite talade och likaså pastor Konstantin Wipp från Bjärges. Slutligen lämnades ordet till pastor Persson, som tackade för den vänlighet som mött honom och hans familj och uttryckte sin försäkran att han skulle göra allt han kunde för att samarbetet skulle bli det bästa både inom och utom församlingen. Han talade med utgångspunkt från Herrens välsignelse om betydelsen av att leva nära Gud för att få uppleva, hur Han här i livet välsignar en människas gärning. Pastor Persson avslutade sammankomsten med bön och välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 September 1947
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *